Maraş Katliamı 36. Yılında İzmir’de Lanetlendi

IMG_20141224_18432024 Aralık 1978’de Ortaçağcı gericiler, Kontrgerilla’nın suç örgütü MHP, Kontrgerilla ve CIA tarafından planlı bir şekilde yaşama geçirilen; hamile kadınların, genç-yaşlı, çoluk-çocuk demeden yediden yetmişe 150’ye yakın insanımızın hunharca katledildiği Maraş Katliamı 36’ncı yılında HKP İzmir İl Örgütü tarafından İzmir Karşıyaka’da bir kez daha lanetlendi.

24 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da Karşıyaka İZBAN önünde toplanarak çarşı boyunca yürüyüş yapıldı. “Maraş’ın Katili Kontrgerilla”, Maraş’ı Unutma Unutturma”, “Kahrolsun MİT-CİA-Kontrgerilla”, “Şeriat Ortaçağdır”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Katiller Halka Hesap Verecek” sloganları eşliğinde yapılan yürüyüş Çarşı girişinde son buldu.

Burada HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çolak açıklamasında 36 yıl önce “komünistler camiyi bombaladı” yalanını ortaya atıp, bu insanlık dışı katliamı gerçekleştirenlerle, bugün büyük Gezi Halk İsyanı’nda “camide içki içtiler, türbanlı bacılarımızı taciz ettiler”  yalanını söyleyen Tayyipgiller arasında, aradan geçen 36 yıl hariç, hiçbir fark olmadığını belirtti.

Açıklamanın ardından eylem sloganlarla sonlandırıldı.

                                                                                   HKP İzmir İl Örgütü

Açıklamanın tam metni:

Maraş Katliamı İnsanlık Suçudur, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Unutulmaz! Affedilemez!

Bundan 36 yıl önce 24 Aralık 1978 tarihinde, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından biri yaşandı. Ortaçağcı gericiler, Kontrgerilla’nın suç örgütü MHP, Kontrgerilla ve CIA tarafından planlı bir şekilde yaşama geçirilen Maraş Katliamı. Bu katliamda hamile kadınlar, genç-yaşlı, çoluk-çocuk demeden yediden yetmişe 150’ye yakın insanımız hunharca katledildi. İşte onun içindir ki bu bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı işlenen suçlar ne affedilir, ne de unutulur.

Bundan 36 yıl önce Maraş’ta yaşanan katliamı gerçekleştirenlerle, Tayyipgiller arasındaki tek fark, aradan geçen 36 yıldır.

Bundan 36 yıl önce “komünistler camiyi bombaladı” yalanını ortaya atıp, bu insanlık dışı katliamı gerçekleştirenlerle, bugün büyük Gezi Halk İsyanı’nda “camide içki içtiler, türbanlı bacılarımızı taciz ettiler”  yalanını söyleyen Tayyipgiller arasında, aradan geçen 36 yıl hariç, hiçbir fark yoktur.

Bugün Suriye’de ve Irak’ta AB-D Emperyalistlerinin tetikçiliğini yapan alçaklardan derleşik ÖSO ve IŞİD adlı katiller sürüsü benzer katliamı Alevilere, Türkmenlere, Ezidilere ve Kürtlere karşı uygulamaktadırlar. Ve ne yazık ki bunlar bizim ödediğimiz vergilerle silahlandırılmaktadırlar. Bu alçaklar ordusunu da Tayyipgiller beslemekte ve desteklemektedir. Ve bugün bu alçaklar ordusu tarafından yapılan akıl almaz katliamların Maraş Katliamı’ndan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunların zihniyeti aynıdır. Yıllardır söylediğimiz gibi bunlar CIA Müslümanıdır. Tıpkı Taliban gibi, CIA tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmıştır.

Ve yine halkımızın destansı Büyük Gezi Halk İsyanı’nda gençlerimizi katleden, yüzlercesinde onulmaz yaralar bırakan da aynı zihniyettir. Haklarımızın Ortaçağcı gericiliğe karşı haklı ve meşru isyanı bunların yüreğine korku salmıştı ve o korkuları hâlâ devam ediyor. Onun içindir ki Tayyipgiller gittikleri her yere binlerce korumayla önlem alıyor. Bunların yaptığı ihanetler o kadar büyük ki, korkuları da o kadar büyük. Maraş Katliamı’nı da halkın yükselen devrimci mücadelesinden korktukları için CIA-MHP işbirliğiyle tezgâhladılar. Böyle bir vahşetin altına imza attılar.

Hep dediğimiz gibi, bu kan emicilerin siyasi genetik şifreleri, insanlığın çektiği acılar, yokluklar üzerine kurulu. Onların siyasi genetik şifreleri, Dehak’lar, Muaviye’ler, Yezid’ler, Hitler’ler, Mussoloni’ler, Obama’lar tarafından oluşturuldu.

Bizim siyasi genetik şifremiz, insan sevgisi üzerine kurulu. Bizim siyasi genetik şifremiz, Hacı Bektaş’lar, Spartaküs’ler, Kawa’lar, Şeyh Bedrettin’ler, Pir Sultan’lar, Hallacı Mansur’lar, Nesimi’ler, Hikmet Kıvılcımlı’lar, Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar tarafından oluşturuldu.

O yüzden biz kazanmak zorundayız. İnsanlık tarihi kanıtlamıştır ki, Örgütlü Halklar Yenilmez!

Zafer her zaman, insanlığın kurtuluşu için mücadele edenlerin olmuştur. İnsanlığın kurtuluşu için kendilerini feda eden devrimciler de, hep insanlığın gönlünde, bilincinde yaşamaya devam etmektedirler.

Kaybedenler ve kaybedecek olanlar da insanlığa çektirdikleri acılarla beslenen sömürgenlerdir. Onlar yok olmaya mahkûmdur. Bugün için bu sömürgenler AB-D Emperyalistleri ve yerli ortaklarıdır. İnsanlık eninde sonunda bu kan emici keneleri ortadan kaldıracaktır.

Yeni Maraş’lar, Sivas’lar yaşamak istemiyorsak; bu topraklarda, tıpkı Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, Büyük Gezi Halk İsyanı’mızdan aldığımız güçle, halkımızla, onun bir parçası olan Bilim İnsanlarımızla, Aydınlarımızla, Ordu Gençliği’mizle ve bin yıldan beri birlikte yaşadığımız Kürt Kardeşlerimizle omuz omuza vererek, AB-D uşağı hainler cephesini yenilgiye uğratmak zorundayız. 24.12.2014

 HKP Genel Merkezi

IMG_20141224_185752

Print Friendly, PDF & Email