MARAŞ KATLİAMI İNSANLIK SUÇUDUR! İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR UNUTULAMAZ! AFFEDİLEMEZ!

                                                                                                                              

Maraş Katliamı 35. yıldönümünde İzmir’de lanetle anıldı

İnsanlık tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan Maraş Katliamı, HKP İzmir İl Örgütü, CHP Bayraklı Kadın ve Gençlik Kolları, İPSD, SEV-DER, Erzurum Dörtler Derneği, Beyşehir Şamlar Köyü Derneği tarafından yapılan bir yürüyüşle bir kez daha lanetle anıldı.

24 Aralık Salı akşamı saat 18’00’da İPSD önünde toplanan kitle, buradan sloganlarla yürüyüşe başladı. Eski Pazar yerinden Kubilay Caddesi’ne geçen kitle, buradan Yamanlar Postanesi’ne kadar yürüdü. Burada HKP İl Yöneticisi Fahri Kaya tarafından Maraş Katliamı’yla ilgili açıklama okundu.

Eylem sırasında sık sık, “Maraş’ın Hesabı Sorulacak”, “Kahrolsun MİT-CIA-Kontrgerilla”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Maraş’ın Hesabı Sorulacak”, “Her Yer Rüşvet Her Yer Yolsuzluk”  sloganları atıldı.

Açıklamanın ardında sloganlarla İPSD önüne gelinerek eylem sonlandırıldı.

 

İzmir’den Kurtuluş Partilile


MARAŞ KATLİAMI İNSANLIK SUÇUDUR!

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR UNUTULAMAZ! AFFEDİLEMEZ!

Bundan 35 yıl önce Maraş’ta yaşanan katliamı gerçekleştirenlerle Tayyipgiller arasındaki tek fark aradan geçen 35 yıldır.

Bundan 35 yıl önce “komünistler camiyi bombaladı” yalanını ortaya atıp, bu insanlık dışı katliamı gerçekleştirenlerle, bugün büyük Gezi Halk İsyanı’nda “camide içki içtiler, türbanlı bacılarımızı taciz ettiler”  yalanını söyleyen Tayyip arasında aradan geçen 35 yıl hariç hiçbir fark yoktur.

Maraş Katliamı’nda yüzlerce insanımız, kadın-erkek, genç-yaşlı, çocuk-kadın demeden vahşice katledildi. İşte onun içindir ki bu bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı işlenen suçlar ne affedilir ne de unutulur. Tıpkı bugün Suriye’de olduğu gibi…

Ve bugün Suriye’de AB-D Emperyalistlerinin tetikçiliğini yapan alçaklardan derleşik ÖSO adlı çapulcular, El Kaideciler, El Nusracılar vb.leri, benzer katliamları Alevilere karşı uygulamaktadırlar. Ve ne yazık ki bunlar bizim ödediğimiz vergilerle silahlandırılmaktadırlar. Bu alçaklar ordusunu da Tayyipgiller beslemekte ve desteklemektedir. Ve bugün bu alçaklar ordusu tarafından yapılan akıl almaz katliamların Maraş Katliamı’ndan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunların zihniyeti aynıdır. Yıllardır söylediğimiz gibi bunlar CIA Müslümanıdır.

Ve yine halkımızın destansı Büyük Gezi Halk İsyanı’nda gençlerimizi katleden, yüzlercesinde onulmaz yaralar bırakan da aynı zihniyettir. Halklarımızın Ortaçağcı gericiliğe karşı haklı ve meşru isyanı bunların yüreğine korku salmıştı ve o korkuları hâlâ devam ediyor. Onun içindir ki Tayyip gittiği her yerde binlerce korumayla önlem alıyor. Yani bunlar yaptıkları ihanetlerin büyüklüğünü bildikleri için korkuları da o kadar büyük oluyor.

Maraş Katliamı’nı da yerli-yabancı Parababaları halkın yükselen devrimci mücadelesinden korktukları için CIA-MHP işbirliğiyle tezgâhladılar. Böyle bir vahşetin altına imza attılar.

Hep dediğimiz gibi, bu kan emicilerin siyasi genetik şifreleri, insanlığın çektiği acılar, yokluklar üzerine kurulu. Onların siyasi genetik şifreleri, Dehak’lar, Muaviye’ler, Yezit’ler, Hitler’ler, Mussolini’ler, Obama’lar tarafından oluşturuldu.

Bizim siyasi genetik şifremiz, insan sevgisi üzerine kurulu. Bizim siyasi genetik şifremiz, Hacı Bektaş’lar, Spartaküs’ler, Kawa’lar, Şeyh Bedreddin’ler, Pir Sultan’lar, Hallacı Mansur’lar, Nesimi’ler, Hikmet Kıvılcımlı’lar, Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar tarafından oluşturuldu.

O yüzden biz kazanmak zorundayız. İnsanlık tarihi kanıtlamıştır ki, Örgütlü Halklar Yenilmez!

Zafer her zaman, İnsanlığın Kurtuluşu için mücadele edenlerin olmuştur. İnsanlığın Kurtuluşu için kendilerini feda eden devrimciler de, hep insanlığın gönlünde, bilincinde yaşamaya devam etmektedirler.

Kaybedenler ve kaybedecek olanlar da insanlığa çektirdikleri acılarla beslenen sömürgenlerdir. Onlar yok olmaya mahkûmdur. Bugün için bu sömürgenler AB-D Emperyalistleri ve yerli ortaklarıdır. İnsanlık eninde sonunda bu kan emici keneleri ortadan kaldıracaktır.

Yeni Maraş’lar, Sivas’lar yaşamak istemiyorsak; bu topraklarda, tıpkı Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, Büyük Gezi Halk İsyanı’mızdan aldığımız güçle, halkımızla, onun bir parçası olan Bilim İnsanlarımızla, Aydınlarımızla, Ordu Gençliği’mizle ve bin yıldan beri birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle omuz omuza vererek, AB-D uşağı hainler cephesini yenilgiye uğratmak zorundayız. 24.12.2013

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email