LİSELİYİZ, HAKLIYIZ, BAŞARACAĞIZ!

Halk Kurtuluşçu Liseliler’ den Bildiri;

LİSELİYİZ, HAKLIYIZ, BAŞARACAĞIZ!

 

Sevgili Liseli arkadaşlarımız, değerli Velilerimiz;

Bir eğitim yılı daha başladı. Her birimiz, hedeflerimize bir adım daha yaklaşmayı umduğumuz yeni öğretim yılına heyecanla, umutla ve biraz da endişeyle başladık.

Neden mi endişeliyiz?

Çünkü bu yıl diğerlerinden biraz farklı. Üniversiteye girişte uygulanan iki aşamalı sınavdan ilki olan YGS’de yaşanan şifre yolsuzluğu herkes tarafından bilinmektedir. Yıllarca kendini bu sınava hazırlayan, binbir emek verip dershanelere binlerce lira para harcayan öğrenciler, yaşanan bu yolsuzlukla büyük bir yara aldı.

Biz öğrencilerin ve ailelerin psikolojileri çok derinden etkilendi. Öyle ki bu strese dayanamayan Kars, Mersin ve Iğdır’da 3 genç yaşamına son verdi.

Biliyoruz ki yaşanan kopya olayı ilk değildi. Ama eğitim sistemini baştan sona iğdiş eden Tayyipgiller son sınavda mızrağı çuvala sığdıramadı. Bu yüzden biz liseliler geleceğimizi belirleyen üniversite sınavının güvenilirliği konusunda endişeliyiz. Elbette ki tek sorunumuz bu değil. Liseye kayıt sürecinden üniversite sınavına kadar türlü eziyetlere katlanmamız gerektiğini biliyoruz.

Anayasanın 42. Maddesinde belirtildiğine göre;

“Ülke çapında eğitim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur. Ve devlet okullarında PARASIZDIR.”

Oysa bugün anayasamızda belirtilenin aksine okullarda, aidat, kayıt parası, vb. vb… gibi gerekçelerle el altından paralar toplanmaktadır. Biz “Halk Kurtuluşçu Liseliler” olarak bu gibi haksız yere toplanan paralarla halkımızın soyulmasına karşıyız. Anayasada belirtildiği gibi PARASIZ eğitim istiyoruz!

Hayata yeni yeni atılan, ülkesine ve halkına yararlı bir insan olmak için çaba harcayan biz liseliler, derin bir girdabın içindeyiz. Yıllardır bizlere dayatılan gerici, ezberci eğitim sistemi yetmezmiş gibi bir de liseye girerken, kayıt parası, aidat gibi soygun yöntemleriyle uğraşıyoruz. Mevcut eğitim sistemi bizi dershanelerin kucağına itmektedir. İyi bir üniversiteyi kazanmanın temel koşulu dershanelere binlerce lira para ödemektir.

Bunların dışında farklı lise türlerinde okuyan arkadaşlarımız da çok farklı problemlerle yüz yüze gelmektedir. Örneğin meslek liseli arkadaşlarımızla diğer farklı tür liselerde okuyan arkadaşlarımız arasında da bariz bir fırsat eşitsizliği söz konusudur. Gün geçtikçe daha da gericileşen, AB-D Emperyalistlerinin Türkiye’ye biçtiği ve Tayyipgiller’in de harfiyen uyguladığı Ilımlı İslam modeli uyarınca “abdest almanın vücudumuzdaki alyuvar sayısını arttırması” gibi safsatalarla doldurulan MEB müfredatı da genelde tüm gençliği özelde ise biz liselileri kafadan silahsız hale getirmektedir.

 

Yıldırılamaz Gençlik!

Bizler Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak; Lise öğrencilerini ilgilendiren hiçbir soruna kayıtsız kalmadık. Liseli gençliğin başındaki en büyük belalardan biri olan MEB’e karşı, öğrenci gençliğin aidat sorununa karşı, kayıt parası sorununa karşı, Şeriatçı-Gerici- Ezberci eğitime karşı her zaman mücadele verdik.

Öyle ki 2011 yılında yürüttüğümüz “EMEK HIRSIZI ÖSYM” kampanyamız bizim haklı mücadelemizi gözler önüne seren eylemlerimizden biridir. Bizler Aydın Gençliğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Biliyoruz ki problemlerimizin çözümü, mücadelemizle katkı sağlayacağımız Demokratik Halk İktidarının kurulmasıyla mümkün olacaktır. Bu uğurda mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. 30.09.2011

 

Paralı Eğitime Hayır!

Yaşasın Parasız, Bilimsel, Demokratik, Laik, Anadilde Eğitim Mücadelemiz!

 

 

HALK KURTULUŞÇU LİSELİLER

Print Friendly, PDF & Email