Laiklik kalksın diyen Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam-Hatibi Ortaçağcı Gerici Mehmet Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulunduk

Bilindiği üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam-Hatibi Ortaçağcı Gerici Mehmet Boynukalın, sosyal paylaşım sitesi (Twitter) hesabı üzerinden paylaşımlar yaparak Anayasanın Laiklik ve değiştirilemez ilkelerini ortadan kaldırmaya yönelmiştir.

Bu Ortaçağ özlemcisi, yaptığı paylaşımlarda “1921 ve 1924 Anayasalarında devletin dini İslamdı ve hukukumuzun temeli İslam’a dayanıyordu. Cumhuriyetimiz İslami esaslar üzerine kurulmuştu. Bir gün milletimizin de arzusuyla, devletimizin köklerini hatırlaması ve aslına dönmesi için dua ediyorum” sözlerini sarf ederek açıkça Anayasamızın değiştirilemez ilkelerine saldırmıştır. Boynukalın yaptığı diğer paylaşımlarla da Halka karşı kindar bir güruh oluşturacak söylemlerde bulunmuştur.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Mehmet Boynukalın hakkında 12. 02. 2021 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunu, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı adına HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak yapmıştır.

Suç duyurusun ardından, İzmir adliyesi önünde HKP İzmir İl yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında Av. Tacettin ÇOLAK sözlerine şöyle başladı

“Bugün AKP’giller tarafından toplumun gündemini değiştirmek ve bazı gizli ajandalarını hayata geçirmek amaçlı ortaya atılan Anayasa değişiklikleri ile ilgili Ayasofya Camisi’nin imamı Mehmet Boynukalın’ın yapmış olduğu, hepsi birbirinden ayrı suç unsuru taşıyan Laiklik karşıtı, Türkiye’deki yürürlükte olan Anayasanın değişmez dört ilkesinden biri olan Laiklik karşıtı açıklamalarıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk.”

ÇOLAK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Mehmet Boynukalın bulunduğu konumun da etkisiyle, iktidara olan yakınlığının vermiş olduğu güvenceyle, açıkça toplumu birbirine düşman edici, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlarda bulunmuştur. Bu paylaşımlar, TCK’de suç olarak defalarca tanımlanmıştır. Aynı zamanda Anayasanın 2. maddesi ve 24. maddesindeki dini siyasete alet etme suçlarını da işlemiştir Mehmet Boynukalın.

“Kendisinin yazmış olduğu Tweetlerle, ülkenin sözde fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söylerken yalan söylemektedir. 1921 Anayasasından bahsetmektedir. 1921 Anayasası geçiş sürecinin Anayasasıdır. Cumhuriyet’in kuruluşunda ilk kaleme alınan Anayasadır.

“Oysa,  bu ülkenin siyaset tarihinde, gelmiş geçmiş en özgürlükçü 1961 Anayasası vardır. 1961 Anayasası ile birlikte demokratik işleyiş, Laiklik ilkesi daha da güçlendirilmiştir. Halbuki 1928’de de devletin dininin İslam olduğuna yönelik düzenleme de ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda yürürlükte olan Anayasa ve TCK hükümleri çerçevesinde, açıkça suç işleyen Mehmet Boynukalın hakkında cezalandırılması için suç duyurusunda bulunuyoruz.

Şimdi biz bu ülkenin Cumhuriyet Savcılarını, gerçekten Cumhuriyetin Savcılarını yok sayan siyasi iktidarın emir eri olup olmadıklarını bu olayda bir kez daha göreceğiz.”

Tacettin Çolak, basın açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Cumhuriyetin Savcısı, gerçekten de görevini yapacaksa, Cumhuriyeti koruyacaksa, her biri ayrı bir suç unsuru taşıyan bu paylaşımlar hakkında acilen soruşturma başlatmalı, cezalandırılması için de dava açmalıdır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm haksızlıkların, tüm hukuksuzlukların karşısında olamaya devam edeceğiz.”

12 Şubat 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi olarak yaptığımız suç duyurusunun tam metni aşağıda sunulmuştur:

 

 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                           : Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ                : Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN,Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN

Halit Ziya Bulvarı No: 33 Kat: 2/203  Konak/İZMİR

Ş Ü P H E L İ                        : Mehmet BOYNUKALIN ve soruşturma sırasında tespit

   edilecek ilgili diğer şahıslar.

S U Ç                                   : Suçu Ve Suçluyu Övme (TCK. Md. 215) Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama (TCK. Md. 216) Kanunlara Uymamaya Tahrik (TCK. Md. 217), Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma (TCK. Md. 219), Görevi Kötüye Kullanmak (TCK. Md. 257), Anayasayı İhlal (TCK. Md. 309) ve soruşturma aşamasında re’sen tespit edilecek suçlar.

SUÇ TARİHİ           :  06.02.2020 ile 10.02.2021 tarihleri arası.

SUÇ DUYURULARIMIZ:

            Şüpheli Mehmet BOYNUKALIN, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam-Hatibi olarak görev yapmaktadır ve aynı zamanda https://twitter.com/M_Boynukalin adresli Mehmet BOYNUKALIN isimlisosyal paylaşım sitesi olan twitter hesabı sahibidir.

Şüphelinin, sosyal paylaşım sitesi (twitter) hesabı üzerinden takipçi sayısı 12.000 kişiyi bulan ve bu hesap yolu ile yapmış olduğu, işbu şikâyet dilekçemiz ekinde yer alan aşağıda görüntüleri sunulan paylaşımları ve Sayın Savcılıkça da resen nazara alınacak nedenler ve değerlendirmeler çerçevesinde başkaca söz ve paylaşımları, Suçu Ve Suçluyu Övme (TCK. Md. 215)  Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama (TCK. Md. 216) Kanunlara Uymamaya Tahrik (TCK. Md. 217), Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma (TCK. Md. 219), Görevi Kötüye Kullanmak (TCK. Md. 257), Anayasayı İhlal (TCK. Md. 309) suçlarına vücut vermektedirŞöyle ki;

Şüphelinin;

  • Ek-1 ‘de yer alan 06.02.2021 tarihli paylaşımı ile 1921 ve 1924 anayasalarında devletimizin dini İslam’dı ve hukukumuzun temeli İslam’a dayanıyordu. Cumhuriyetimiz İslami esaslar üzerine kurulmuştu. Bir gün milletimizin de arzusuyla devletimizin köklerini hatırlaması ve aslına dönmesi için dua ediyorum.’ sözleri,

(https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358088923436711936)

  • Ek-4’de yer alan, 02.2021 tarihli paylaşımı ile ‘Anayasa’da var olan vesayetin en büyüğü bazı kanunların değiştirilmesinin teklif dahi edilememesidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse milletin anayasasını istediği zaman değiştirme hakkına sahip olması gerekir. Milletin böyle bir hakkı yoksa o zaman hâkimiyet milletin değil’ sözleri, (https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358703351848910848)
  • Ek-5’de yer alan, 02.2021 tarihli paylaşımı ile ‘Anayasa mahkemesi aslında 1960 darbesinden sonra bir vesayet kurumu olarak kurulmuştu; geçmişte de birçok haksız karara imza attı; artık günümüzde kendisini bir vesayet kurumu olarak görmemeli ve o tarzda hareket etmemelidir.’sözleri

(https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1359064614819033089)

  • Ek-6’da yer alan, 02.2021 tarihli paylaşımı ile ‘1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün’ sözleri ve bu sözlerin yanı sıra halkı tahrik etmeye yönelik açmış olduğu ‘#ANAYASADAİSLAMOLSUN’ başlığı!

(https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1359385602806931456)

Görüldüğü üzere, bu paylaşımların tamamı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, Cumhuriyet’in Nitelikleri başlığı altında Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’ şeklinde düzenlenen 2. maddesine ve bu maddenin değiştirilemeyeceğini düzenleyen 4. maddesine ve Din ve Vicdan Hürriyeti başlığı altında düzenlenen 24. maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde açıklamalardır. Bu açıklamalar ise, Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesinde, Anayasayı İhlal başlığı altında, düzenlenen ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs suçuna’ vücut vermektedir.

 Bu paylaşımlar ve özellikle ‘#ANAYASADAİSLAMOLSUN’ başlığı! aynı zamanda, halkın, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekte, bu nedenle de kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına sebebiyet vererek, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçuna vücut vermektedir.

Kaldı ki şüpheli bu paylaşımlarını, hesabında yer alan,‘Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam-Hatibi’ sıfatıyla ve bu görevi gereği yapmış olduğu diğer paylaşımlarla aynı sayfa altında yapmaktadır. Bu husus da, şüphelininimam-hatip vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif etmek suretiyle, Türk Ceza Kanunu’nun 219. maddesinde düzenlenen ‘Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma’ ve aynı zamanda görevinin gereklerine aykırı davranarak Türk Ceza Kanunu’nun 257.maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma ve halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik edici nitelik sebebi ile de Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesinde düzenlenen Kanunlara Uymamaya Tahrik suçlarına vücut verdiği açıkça anlaşılmaktadır.

Bu paylaşımların yanı sıra;

  • Ek-2’de yer alan, 02.2021 tarihli paylaşımı ile, Anayasaya aykırı eylemleri nedeni ile vatan hainliği suçu nedeni ile idam edilen, İskilipli Âtıf adına, ‘İskilipli Atıf Efendi 1924’te yazıp Maarif Vekâleti’nin ruhsatı (Eğitim Bakanlığı’nın izni) ile bastırdığı Frenk Mukallidliği ve Şapka adlı risâlesi yüzünden şapka kanununa muhalefetten dolayı haksız yere idam edilen şehitlerimizdendir.’ sözleri, (https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358453778647838727)
  • Ek-7’de yer alan, 02.2021 tarihli paylaşımı ile ‘İskilipli Atıf Efendi Milli Mücadele aleyhinde hazırlanan beyanata kesinlikle karşı çıkmış ve başında bulunduğu cemiyette reddedilmesini sağlamıştır; ama hala ona iftira atılıyor.’ sözleri,(https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1359426091908218881)

 Ek-3’de yer alan, 02.2021 tarihli “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aksine onlar diridir; ama siz bilmezsiniz” (Bakara suresi, 154)” paylaşımı ve akabinde #ŞEHİTİSKİLİPLİATIF! başlığıaçarak;

(https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358488778957066242)

İŞLENMİŞ OLAN BİR SUÇU VEYA İŞLEMİŞ OLDUĞU SUÇTAN DOLAYI BİR KİŞİYİ ALENEN ÖVDÜĞÜ, BU NEDENLE KAMU DÜZENİ AÇISINDAN AÇIK VE YAKIN BİR TEHLİKENİN ORTAYA ÇIKMASINA sebebiyet verecek olması nedeni ile Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesinde düzenlenen Suçu Ve Suçluyu Övme suçunun da oluştuğu açıktır.

İnsan, hayvan, doğa, bitki sevgisini programına koyan tek parti olma özelliğini taşıyan ve bu dört başlı sevgiyi ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı mücadele eden Müvekkil parti, mevcut Anayasa ve Yasaların uygulanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu şimdiye kadar getirmiş, bundan sonra da getirmeyi kendine görev addetmiştir. Zira Halkın Kurtuluş Partisi Programında;

“Laikiz: Her türlü manevi sömürüyü kaldıracağız.

“Öğretim ve Eğitim, biçimi ve içeriğiyle LAİKLEŞTİRİLECEK.

“İLK ANAYASANIN ve 1961 ANAYASASININ temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddeleri halktan yana geliştirilerek, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’nin halk için öngördüğü hükümleri, kısıntısız olarak, kitaptan hayata geçirilecek.

“Her yurttaş, yer, içerken olduğu gibi, dinî ve manevî ihtiyaçlarını giderirken devlet ya da şahıs karışmasına uğramayacak. Ancak din, insanlarımızın özel hayatı içinde kalan bir konu olacak. Kamu düzeni, aklın, bilimin ve insanî değerlerin kaynaklık ettiği kurallarla sağlanacak.” ilkelerini benimsemiştir.

Suç duyurusuna konu eylemleriyle ise şüpheli, açıkça görevi kötüye kullanmış ve Anayasal Laiklik ve değiştirilemez ilkelerini ortadan kaldırmaya yönelmiş, Halka karşı kindar bir güruh oluşturacak söylemlerde bulunmuştur.

Kuvvetli şuç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle,

Şüphelinin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen suçlarından yargılanıp cezalandırılmaları amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 12.02.2021

Suç Duyurusunda Bulunan

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
  Vekili
Av. Tacettin ÇOLAK

 

                                               EK-1

https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358088923436711936

                              

EK-2

https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358453778647838727

EK-3

https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358488778957066242       

EK-4

https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1358703351848910848

                                                                                           

EK-5

https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1359064614819033089                                                                    

EK-6

https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1359385602806931456                                                                    

EK-7

https://twitter.com/M_Boynukalin/status/1359426091908218881

Print Friendly, PDF & Email