Laikliğin gerçek savunucusu HKP’nin açtığı dava üzerine Danıştay Savcısı TSK’de ve Kamuda Türban Serbestisi Laikliğe aykırıdır, dedi

Partimizin, TSK’de Türban Serbestliğine Karşı Açtığı İdari Davada, Danıştay Savcısından çok olumlu laiklik mütalaası geldi.

Partimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Türban serbestisinin, hem anayasal laiklik ilkesine, hem Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarına aykırı olması, hem de Orduyu ve subayları bir din devleti yapılanmasına doğru götürecek olması sebepleriyle, bu düzenlemenin iptali sebebiyle Danıştayda dava açmıştı.

Bu davada, Danıştay Savcısı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında;

“Anayasanın 2. Maddesi ve Laiklik ilkesi geçerli olduğu sürece, kamu personelinin dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemeleri gerekir…, bu nedenle düzenlemenin iptal edilmesi gerekir”, dedi.

Genel Başkanımız Nurullah (Ankut) Efekonuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

İşte insani ve mesleki onurunu görevinden alınmaya tercih eden bir yiğit Hukuk Kadını…

Demek ki tek tük de olsa Laik Cumhuriyet ilkelerine ve Evrensel Hukukun insancıl kaidelerine bağlı Hukuk İnsanları kalmış.

Acıdır ki AKP’giller bu yiğit, onurlu ve namuslu hukuk insanını gök ekin biçer gibi biçip geçecekler büyük olasılıkla.

Malum, onlar kendi Faşist Ortaçağcı Din Devletlerini inşa peşindedirler gece gündüz büyük bir heveskârlıkla.

Ama olsun, en sonunda insanlık onuru namus, yiğitlik, fedakârlık, Halkseverlik, Yurtseverlik galip gelecektir!

Tüm gericiler, tüm Ortaçağcı karanlık düzen savunucuları, Tarihteki pek çok örnekleri gibi yok olup gideceklerdir insanlığın ufkundan…”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Ülkemizin bir din devletine dönüşmemesi için gereken tüm mücadele biçimlerini kullanmaya devam edeceğiz.

Yaşasın Demokratik, Laik, Tam Bağımsız Türkiye Mücadelemiz!

5 Aralık 2018

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email