KUZEY KORE HALKI, BAŞLARINI YERE EĞDİRMEYEN SEVGİLİ LİDERLERİ

 KUZEY KORE HALKI, BAŞLARINI YERE EĞDİRMEYEN SEVGİLİ LİDERLERİ KİM JONG İL YOLDAŞ’I ÖLÜMSÜZLÜĞE UĞURLUYOR

 

Kim Jong İl Yoldaş, Emperyalizme Jandarmalık yapmadı. Ülkesinin kaynaklarını AB-D Emperyalistlerinin emrine, diğer Halklara eziyet ve işkence çektirmek için veren satılık yöneticiler gibi satmadı halkını, toprağını, tarihini.

Kuzey Kore Halkının Sevgili Lideri, emperyalistlere ve onların kanlı örgütlerine karşı direndi, onlara boyun eğmedi. Emperyalizme göbekten bağlı satılık yöneticiler gibi, “beni lağım deliğine süpürmeyin” diyerek onursuzlaşmadı, aşağılanmadı.

Komünist Lider, emperyalist haydutların saldırganlığını püskürtmek, azgınlığını kırmak için dünyanın en büyük dördüncü ordusunu yarattı; dünya halklarını nükleer silahlarla zapturapt altına almaya çalışan emperyalistlere karşı nükleer silah üretti. Vatan topraklarını pazarlamakla mükellef olduğunu ilan eden onur yoksunu yöneticiler gibi ordusunun başına çuval geçirtmedi, onurunu ayaklar altına aldırmadı.

Kim Jong İl Yoldaş, böylesine onurlu dimdik bir duruş sergilediği ve emperyalizme biat etmediği için, ülkesi ABD ve AB Emperyalist haydutlarınca “Şer Ekseni” olarak ilan edildi. Bir Halka, O Halkın Liderine verilebilecek en büyük ödüldür, Emperyalistler tarafından düşman ilan edilmek. emperyalizmin gözünde şer olmak, o ülke yöneticilerinin halklarının sevgili lideri olduğunun, onurlu durduğunun kanıtıdır. AB-D Emperyalistleri bizim müttefikimiz diyorsa bir ülkeye, o ülkenin yöneticileri satılıktır, onursuzdur, haindir…

Satın alamadılar, onursuzlaştıramadılar, diz çöktüremediler Kim Jong İl Yoldaş’a ve Kuzey Kore Halkına, satılık medyanın satılık kalemşorlarını, yazarçizer güruhunu devreye soktular O’nu karalamak için. Dünya Halklarına örnek olmasın, halkların gözünde küçük düşsün diye O’nun için “halkını aç bırakan bir diktatör”, dediler. “Nükleer silah üretimiyle dünya barışını tehdit eden lider”, olarak nitelediler. “Konyak düşkünü”, dediler, “halkının sefaletine rağmen debdebeli bir yaşam sürdüğünü”, söylediler. Durmadan karaladılar, karaladılar…

Ama bilmezler ki halkının Sevgili Lideri olmuş bir komüniste kara çalınamaz, çamur bulaşamaz, pislik atılamaz. Bu kara çalmalar, pislikler döner kendilerini vurur.

On yıllardır dünya halklarına açlık yaşatan, kan ve gözyaşı döktüren, zalimlik eden, halkları birbirine kırdıran, dünyayı babalarının çiftliği gibi yönetmeye çalışan AB-D Emperyalistleri ve onların zalim yöneticileri değil midir?

Dünya Halklarının bütün kaynaklarını sömürüp bu dünyayı kendileri için cennete çevirenler bu insan sefaleti emperyalistler değil midir?

Kuzey Kore ve İran’ı, nükleer silah üretimine ağırlık verdi diye düşman ilan ederken, bekçi köpeği İsrail’in nükleer silah üretimini teşvik eden, tüm dünyayı tehdit eden nükleer silahların üretimini durmadan arttıran AB-D Emperyalistleri değil midir?

Esrarı, eroini ve her türlü uyuşturucuyu, dünya halkları düşünmesin, beyinleri uyuşsun diye tüm dünyaya pazarlayan AB-D Emperyalistleri değil midir?

İşte bu yüzden, dünya halklarının baş düşmanı AB-D Emperyalistleridir. Dünya halkları kendi canlarına kasteden bu güruha karşı bir hınç beslemektedir.

Bu hıncı büyütüp kendilerini ülkesinden kovan önderlere ve ülkelere düşmanlığı bu yüzdendir,emperyalistlerin. Bu yüzden sevmezler Mustafa Kemali, Fidel’i, Che’yi, Chavez’i, Morales’i, Kim Jong İl Yoldaş’ı.

Onlar anlayamazlar Sevgili Liderlerinin arkasından gözyaşı döken bir halkı da. Bilirler ki kendilerinin arkasından halklar lanet okuyacaklar, o yüzden Kuzey Kore Halkının gözyaşlarını küçümserler. Halkın o gözyaşları, Kim Jong İl Yoldaş ve Kuzey Kore Halkı için söylenen bütün karalamaların yalan olduğunun kanıtıdır aynı zamanda. Bir diktatörün arkasından bir halk bu kadar yoğun gözyaşı dökmez. Bir halka zorla her şeyi yaptırabilirsiniz, boyun eğdirebilirsiniz ama zorla gözyaşı döktüremezsiniz. Analarını ağlatırsınız bir halkın ama ardınızdan gözyaşlarını döktürtemezsiniz. Halklar sevgi beslemezlerse liderlerine, yöneticilerinin kendilerini açlık, sefalet içerisinde yaşattıklarına inanırlarsa, özgürlüklerinin olmadığını hissederlerse o liderlerinin arkasından zorla gözyaşları dökemezler. O Halkın gözyaşları, bizim Tayyipgiller’in 12 Eylülün faşist gorillerince idam edilen Devrimcilerin arkasından döktüğü gözyaşına benzemez. Onlarınki gibi sahte değildir Kuzey Kore Halkının Sevgili Liderlerinin arkasından döktüğü gözyaşları. Samimidir, gerçektir…

Sadece Kuzey Kore Halkı yasta değil, sadece Kuzey Kore Halkı gözyaşı dökmüyor Kim Jong İl Yoldaş için. Küba Halkı da yasta. Kuzey Kore gibi “Şer Ekseni” olmakla onurlandırılan Sosyalist Küba da Kim Jong İl Yoldaş için 3 günlük yas ilan etti. Onuru yaşamdan önemli kılan Küba’nın yöneticilerine yakışan onurlu bir davranış, Enternasyonalist bir dayanışma örneği…

Halkın Kurtuluş Partisi olarak inanıyoruz ki, Kuzey Kore Halkının Sevgili Lideri Kim Jong İl Yoldaş, Halkların Devrimci Mücadelesinde sonsuza kadar yaşayacaktır.

Kim Jong İl Yoldaş da sadece bedence aramızdan ayrılan ve insanlık izin vermediği sürece unutulmayacak Devrimciler kervanına katılmıştır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 21.12.2012

 

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email