Kuvayimilliye düşmanı Yunancı Tayyiban, erken bayram etmeyin! Yine yenileceksiniz! Ve bu, sonunuz olacak!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş buyurmuştu;

“30 Ağustos toplumun genelini ilgilendiren bir bayram değil. Bu sebeple de o gün şehir içi toplu ulaşımın bedava olması gerekmez…

“O zaman Ormancılar Gününde de ulaşımı parasız yapalım…”

CHP’li Belediye Meclisi üyeleri ulaşımın o gün parasız olması yönünde bir teklifte bulunmuşlardı…

Gördünüz mü anlayışı…

Ve neyle neyi kıyaslamayı…

Bizce de çok önemli bir gerçeği dile getiriyor Hafız…

30 Ağustos tabiî ki onun ve benzerlerinin bayramı değil…

“Keşke Yunan Galip Gelseydi”, diye hayıflanan Yunancıların da bayramı değil…

26 Ağustos’ta Mustafa Kemal’in resmini “bilmeden yapmış ayağına yatarak Kamu binalarına ters- baş aşağı asanların da bayramı değil…

Mustafa Kemal ve İnönü’ye, kürsülerden, ekranlardan “İki Ayyaş”“Ölmüş İnek” diye saldıranların da bayramı değil…

Ayasofya’larda ve başka yerlerde Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarına “Hain”“Zalim” diye saldıranların da bayramı değil…

İzmir Marş’ını, tahammül edemedikleri için, daha açığı Yunancı oldukları için müzik ekibine hiç yetkisi olmadığı halde emir vererek yarıda kestirenlerin de bayramı değil…

“Zulüm 1923’te başladı” diyenlerin de bayramı değil…

“Doksan yıllık devre arası sona erdi” diyenlerin de bayramı değil…

Ensar’larda 45 çocuğumuza tecavüz eden sapıklar, insan sefaletleri karşısında; “Bir kerecikten bir şey olmaz”, diyenlerin de bayramı değil.

Trilyonlarca dolarlık Kamu Malına çöküp, bu hayâsızca hırsızlığın üstünü “Din Şalıyla” örterek temize çıkmaya çalışanların da bayramı değil…

Hayatlarının baharlarında gencecik evlatlarımıza önce tecavüz edip sonra katleden ve bu canavarlıklarına “intihar” süsü verip yargılanmaktan kurtulanların da bayramı değil…

Ege’de Yirmi Adamızı Yunanistan’a kendi elleriyle teslim ederek Vatan Satanların da bayramı değil…

Bunları ilgilendirmez tabiî ki 30 Ağustos, hatta bunları tersten ilgilendirir…

Bunlar için Kara Gündür 30 Ağustos…

Malum ya bunlar Yunancıdır…

Bunlar hep söyleyegeldiğimiz gibi kökü geçmiş çağlarda-altı bin yıl öncesinde olan, insanlık düşmanı, asalak, vatan millet, hak adalet tanımaz Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisidirler…

Bunlar konuşmaya başlar başlamaz, adlarıyla birlikte Mustafa Kemal, Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet düşmanlığı öğretilir… Bunların Hilafet ve Saltanat düşkünlükleri aslında bu asalak sömürgen sınıfın kayıtsız şartsız egemen olduğu Ortaçağ’ın o karanlık günlerine duyduğu özlemden kaynaklanır…

Bunların dedeleri 1919-1922 arasında Ege ve Anadolu’da kan dökerek, ırza geçerek işgaller yapan Batılı Emperyalistlerin-AB ve ABD’nin maşası Yunan Ordusu’nu; “Bu gelen düşman ordusu değil Halifenin ordusudur, sakın karşı çıkmayın”, diye kutsayanlardır.

Bu çağ dışı sömürücü sosyal sınıf, Batılı efendileri karşısında kulca uşaklaşmakta hiçbir sakınca görmez… Fakat halkın karşısında zalim bir ejderha kesilir… Vicdan, merhamet bilmediğinden zalimlikte, acımasızlıkta ve Kamu Malı Hırsızlığında hiç sınır tanımaz. Gözü asla doymaz ve de dur durak bilmez…

Sözü uzatmayalım; bunların sosyal sınıf olarak ekonomik hayatlarına son vermediğimiz sürece bu böyle sürüp gider.

Hem bunların hem de modern Finans-Kapitalistler zümresinin ekonomideki varlığına son verecektir, Demokratik Halk Devrimi ve onun zaferi üzerine kurulacak olan Demokratik Halk İktidarı…

Tabiî bu işbirlikçilerle birlikte ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının Türkiye’deki sömürü ve tahakkümleri de son bulacaktır… Türkiye Gerçek Demokratik ve Tam Bağımsız olacaktır o zaman. Yani ülkemizde gerçek anlamda Halkın İktidarı kurulacaktır…

Dolayısıyla da Arkadaşlar;

30 Ağustos “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir” diyenlerin, “Onur yaşamdan önemlidir” diyenlerin bayramıdır…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Ağustos 2021

 Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email