Kurtuluş Partililer olarak 23 Nisan’ın Devrimci, Yurtsever, Antiemperyalist Ruhunu bu yıl da tüm coşkumuzla yansıttık!

23 Nisan 2022’de Emperyalistler ve Yerli İşbirlikçileri bir kez daha Mustafa Kemal’i Anıtkabir’e sokmadılar

102 yıl önce Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza Genelkurmaylık edecek Meclisi kuran Birinci Kuvayimilliyecilere önderlik eden, Kalpaklı Mustafa Kemal’di. O sonunu düşünmeyen yiğit Savaşçıların ve yiğit önderinin, bağımsızlığı karakterleri olarak kabul etmeleri, “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek hayatlarını ortaya koymaları, Kurucu Meclisin arkasındaki biricik güçtü.

Emperyalistleri, ülkemizi işgal etmek için bindikleri gemilerine tekrar bindirerek ama bu sefer, Yerli İşbirlikçileri de yanlarına katıp yüklerini ağırlaştırarak bu topraklardan gönderen; Emperyalistlerin ve Yerli Satılmışlar Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların, Ali Kemal’lerin Mustafa Kemal’e ve Birinci Kuvayimilliyecilere öfkesinin hiç dinmemesi işte bu yüzdendir.

İşte bu yüzden Kalpaklı Mustafa Kemal’e ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözüne alerjileri var. Görünce bunları eski yaraları depreşiyor, nasıl yenilgiye uğradıklarını, nasıl bu topraklardan gönderildiklerini hatırlıyorlar; korkuyorlar tekerrür ederse diye.

“Söz konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” şiarıyla mücadele eden, İkinci Kurtuluş Savaşı’nın planını, programını hazırlayan, Birinci Kuvayimilliye’de Köyceğiz Askeri Komutanlığını üstlenen Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri, bu ülkenin İkinci Kuvayimilliyecileri HKP’lilerin ellerinde görünce bu pankartları, flamaları; anlıyorlar, kaçınılmaz sona yaklaştıklarını. O yüzden ellerindeki Devlet gücüyle yasaklar koyuyorlar. Nafile…

HKP her ulusal gün ve bayramda Anıtkabir’e Kalpaklı Mustafa Kemal ve Onu en iyi ifade eden sözüyle gitmeye yani Mustafa Kemal’in huzuruna o pankart ve bayraklarla çıkmak için mücadele etmeye devam edecek.

23 Nisan 2022’de de Anıtkabir önündeydik, yine haykırdık sloganlarımızı, yine yaptık açıklamamızı önümüze kurulan barikatın önünde.

Partimizin Ankara İl Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;

Bugün Emperyalizme karşı dünyada zaferle sonuçlanmış ilk Ulusal Kurtuluş Mücadelesi olan Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin yönlendiricisi, örgütçüsü Kurucu Meclisin, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102’inci yıldönümü.

Halkımıza ve emperyalizme karşı mücadele veren bütün Halklara kutlu olsun.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi başladığında dünyada başta emperyalist devletler gelmek üzere İstanbul’daki Saltanat ve İstanbul Hükümeti bu Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin başarıya ulaşma şansı olmadığını ileri sürüyorlardı. Emperyalistler, “Çılgın Türkler mücadele ediyor” diye alay ediyorlardı. Fakat başta Mustafa Kemal olmak üzere Kuvayimilliyeci Atalarımız, “Ya İstiklal Ya Ölüm” anlayışıyla mücadeleye atıldılar ve her türlü olanaksızlığa, silah ve ekonomik anlamda bütün yokluklara rağmen Halkımızı örgütleyerek dünyadaki ilk zafere ulaşan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni başarıyla sonuçlandırdılar.

Bugün bu mücadeleyi yürüten Meclisimizin kuruluşunun 102’inci yılı. Ogün emperyalizme karşı mücadele verecek Meclisin kurulmaması için her türlü çabayı gösteren emperyalistler ve onların işbirlikçileri, Saltanat ve İstanbul Hükümet yanlıları yani yerli işbirlikçiler başarıya ulaşamadılar. Başta Mustafa Kemal gelmek üzere Kuvayimilliye Önderliğinin tamamını idama mahkûm etmelerine rağmen Mustafa Kemal ve Arkadaşları, boyunlarında Saltanatın İdam Fermanıyla mücadele ettiler ve Halkımızı örgütleyerek zafere ulaştırdılar, Emperyalistleri yenilgiye uğrattılar.

Mustafa Kemal işgalden sonra İstanbul’a ilk geldiğinde, Boğaz’da demirlemiş Emperyalist İşgalcilerin gemilerine karşı “Geldikleri Gibi Gidecekler” demişti ve Birinci Ulusal Kurtuluş Mücadelemizde bu yaşama geçirildi. Emperyalistler ve işbirlikçileri başta Ulusal Kurtuluş Mücadelemize karşı her türlü ihaneti yapan Padişah Vahdettin olmak üzere geldikleri gibi gittiler. Ülke topraklarından kaçıp gittiler.

Bugün ne yazık ki o günleri arar hale geldik. Birinci Ulusal Kurtuluş Mücadelemizde Emperyalistlerle işbirliği yapanlar, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni yenilgiye uğratmak için, her türlü olanağı, her türlü ihaneti kullananlar bugün de aynı işlevleri yapmaya devam ediyorlar.

AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler Birinci Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni ve onun devamında kurulan Cumhuriyet’i ortadan kaldırmak, bizim deyimimizle Yeni Sevr’i yaşama geçirmek için 1950’den bu yana adım adım Yeni Sevr’i örgütlüyorlar.

Ne yazık ki özellikle dünyada Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra ABD Emperyalizminin “Yeni Dünya Düzeni” dediği, dünyayı babalarının çiftlikleri gibi gördüğü koşullarda ülkemize de Yeni Sevr dayatıldı. BOP adı altında yaşama geçirilen AB-D Emperyalistlerinin bu politikasının Eşbaşkanlığıyla övünen AKP’giller’in Başkanı 20 yıldır iktidarda. Ve tamamen Saltanat İktidarının ve İstanbul Hükümetlerinin yaptığı gibi emperyalistlerle işbirliği halindeler. Onların Büyük Ortadoğu Projesi’ni yaşama geçirmek için ülkemize karşı her türlü ihaneti, her türlü laneti işlemiş durumdalar.

Düşünebiliyor musunuz; 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi ulusal günlerimizde; Anıtkabir’e götürdüğümüz Mustafa Kemal’in Kalpaklı Portresini ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünden başka hiçbir şey yazmayan bu Pankartın siyasi olduğu, hatta daha ilerisine de giderek, bunların Mustafa Kemal’in anısına hakaret olduğunu ileri sürdüler. İşte bu gerekçeyle bizi son 3-4 yıldır Anıtkabir’e almıyorlar. Yıllarca bu pankartlarla, bu flamalarla Ata’nın huzuruna çıkmamıza rağmen…

Hep söylüyoruz; nasıl Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Mücadelemizde yediden yetmişe Halkımızın örgütlülüğüyle, Mustafa Kemal’in önderliğinde zafere ulaştıysak, emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine bir kez daha sesleniyoruz:

Erken sevinmeyin.

Birinci Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi nasıl zaferle sonuçlandırdıysak İkinci Kurtuluş Mücadelemizi de Halkımızın önderliğinde, başta Halkın Kurtuluş Partisi gelmek üzere İşçimiz, Köylümüz, Emekçi Halkımız, Türk ve Kürt Kardeşlerimiz el ele, bu mücadeleyi de bu savaşı da kazanacağız. Ve siz bir kez daha geldiğiniz gibi yerli işbirlikçilerinizle bu kutsal topraklardan defolup gideceksiniz.

Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Şanlı Bayrağı bir kez daha bu topraklarda dalgalanmaya devam edecek. Ve Mustafa Kemal’in huzuruna hiçbir Ortaçağcı, gerici bizim gitmemizi, Mustafa Kemal’e, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşçılarına saygımızı, sevgimizi göstermemizi engelleyemeyecekler.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu mücadeleyi adım adım, ilmek ilmek örüyoruz. Düne kadar artık bu topraklarda biz bir daha yenilgiye uğramayız, hiçbir seçimi kaybetmeyiz diyenler, bugün telaşa düşmüş durumdalar, birbirine girmiş durumdalar, bir bir Halkımıza yaptıkları ihanetleri, yaptıkları yolsuzlukları birbirleri üzerinden açığa veriyorlar. Bu konuda da Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunların ihanetleriyle, yolsuzluklarıyla yıllardır mücadele ediyoruz.

Mustafa Kemal’in “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır”, “Ya İstiklal Ya Ölüm” şiarıyla,

Birinci Kuvayimilliye Savaşı’nda Yörük Ali Efe Çetesinde elde silah Yunan’a karşı mücadele eden Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı olan Hikmet Kıvılcımlı’nın “Vatan Aşkını Söylemekten Korkar Hale Gelmektense Ölmek Yeğdir” anlayışıyla mücadele eden Halkın Kurtuluş Partililer olarak bir kez daha haykırıyoruz:

Emperyalistler, işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

***

İzmir

HKP İzmir İl Örgütü olarak,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamamıza saat 14.00’te Karşıyaka İlçe Örgütümüz önünden hareket ederek Karşıyaka Çarşı girişine kadar gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzle başladık. Kortejimizde en önde “23 Nisan AB-D Emperyalistlerine ve Yerli Uşaklarına Karşı Ulusal Egemenlik Parolasıyla Savaşma Günüdür” yazılı pankartımız yer aldı. Mustafa Kemal’in bu önemli günü armağan ettiği çocuklarımız, pankartımızın arkasından tüm heyecan ve sevinçleriyle yürüdüler.

Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” pankartlarımız arkasında, parti flamalarımızla, İzmir Halkının alkışlarla eşlik ettiği “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “ Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü halk Yenilmez”, “ Yaşasın 23 Nisan” sloganlarımızla  eylem alanımız olan Karşıyaka Çarşı girişinde yürüyüşümüz sonlandı.

Partimiz adına basın açıklamamızı Zeki Olkun Yoldaş yaptı. Olkun, Partimiz tarafından hazırlanan açıklamayı İzmir Halkıyla paylaştı. Halkımızın ilgiyle dinlediği açıklama sık sık sloganlarla kesildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamamızda, yarınımız olan değerli varlıklarımız çocuklarımızı temsilen, 9 yaşındaki kızımız İpek Yıldız çok anlamlı bir konuşma yaptı.

Yıldız, konuşmasında çocuklara ve biz büyüklere ve şöyle seslendi:

“Sevgili arkadaşlarım, değerli büyüklerim;

“Bugün Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümü. Bugün Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolun başlangıcı. Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramımız. Ne diyordu büyük önder? ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir.’ Çocukların karakteri de bağımsızlıktır. Siz büyükler ışık olmalısınız yolumuza. Ancak siz büyüklere hatırlatmamız gereken bazı şeyler var.

“Bizim haklarımız var. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, gıdaya-temiz suya ulaşım hakkı, oyun hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi… Sizlerin esas görevi bunları sağlamak ve bunları korumak için mücadele etmektir.

“Çocuklar inanın, inanın çocuklar,

“Güzel günler göreceğiz, güneşli günler

“Motorları maviliklere süreceğiz. Işıklı maviliklere.

“Biz büyüyoruz, hak ettiğimiz bir ülkede ve dünyada yaşamak istiyoruz. Yatağa aç giren, hasta giren tüm arkadaşlarım ve kardeşlerim için bir şeyler yapmalısınız, yapmalıyız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

İzmir Halkının eylem alanımızda da alkışlarla eşlik ettiği 23 Nisan kutlamamızı, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz” ve “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” coşkulu sloganlarımız eşliğinde sonlandırdık.

***

İstanbul

23 Nisan Kutlu Olsun!

Bugün ülkemiz açısından çok önemli bir gün. Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın dönüm noktalarından biri olan TBMM’nin kurulduğu gün. Yine bu gün dünyada eşi benzeri olmayan, çocuklara ait tek bayramın yıl dönümü.

Kurtuluş Partililer olarak İstanbul’da da bu anlamlı günün ülkemiz açısından önemini halkımıza anlatmak için basın açıklaması gerçekleştirdik. Eylemimizi Kadıköy’deki Mustafa Kemal Heykeli önünde yaptık.

Basın açıklaması, geleceğimiz olan çocuklarımızın coşkulu ve heyecanlı konuşmaları ile başladı. Değişik yaş gruplarındaki çocuklarımız 23 Nisan’ın anlam ve önemini anlatarak biz büyüklerden neler beklediklerini anlattılar.

Devamında basın açıklamasını Ayten Bin Yoldaş’ımız yaptı. Yoldaşımız yapığı açıklamada; bugün Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın zaferiyle kurulan Laik Cumhuriyet’in sembolü Meclisin ne yazık ki Mustafa Kemal’in deyişiyle “ulusumuzu mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme” teslim olduğunu, onların güdümüne girmiş Amerikancı Partilerle doldurulmuş ve Milletin Meclisi olmaktan çıkartılmış olduğunu belirtti.

Partimizin merkezi açıklamasındaki tespitleri Halkımızla paylaşan Yoldaşımız, Kurtuluş Partililerin bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları olduğunu, AB-D Emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini bir daha hiç geri gelmemek üzere bu topraklardan kovacağımızı ve Kuvayimiliyeci Atalarımız nasıl Sevr Haritası’nı Tarihin çöplüğüne fırlatıp atmışsa, aynı şekilde ABD-AB Emperyalistlerinin Yeni Sevr Projelerini yırtıp atacağımızı ifade etti.

Bugünün aynı zamanda Mustafa Kemal’in çocuklara armağan ettiği bir gün olduğunu belirten Yoldaşımız ülkemizde AKP’giller’in çocuk karnesini de anlatarak çocuklara yönelik cinsel istismarın, iş cinayetlerinin, çocuk gelinlerin önünün açıldığı, hatta teşvik edildiği, yoksulluğun en çok çocukları etkilediği bu günlerde  “çocuklar nasıl bayram yapsın?” dedi.

Yoldaşımız sözlerini şöyle bitirdi:

“Türkiye Devrimi’nin önderi Hikmet Kıvılcımlı ne demişti?

Hangi ülkede hangi çocuğun kaç lokma ekmek yiyeceğine, servet sahiplerinin bir araya geldikleri kahvaltılarda ve yemeklerde karar verilir.

“Ant olsun çocuklar! Parababaları iktidarına son vereceğiz ve sizler de Fidel’in, Che’nin Küba’sında yaşayan çocuklar gibi mutlu yaşayacaksınız.”

Eylemimizi Kadıköy İskele Meydanı’nında bulunan Halkımız ilgiyle izledi. Basın açıklamamızda sık sık “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”, “Kahrolsun ABD AB Emperyalizmi” “Mustafa Kemal Ölümsüzdür” “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz”, “Yaşasın 23 Nisan” sloganları atıldı.

23 Nisan 2022

Kurtuluş Partililer

Print Friendly, PDF & Email