Kurtuluş Partili Kadınlar AKP’giller’in Anayasa Değişikliği Teklifine neden “Hayır!” diyor?

Nedir bu değişiklik teklifinin içeriği?

Anayasadaki 24. maddeye 2 fıkra eklenerek Şeriatın bayrağı Türban, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest hale gelecek.

Zaten fiilen serbest değil miydi? Laikliğe, hukuka ve kanuna aykırı uygulamalarla fiilen hançer vurulmamış mıydı AKP’giller iktidarında?

Ancak bu eklemeye ihtiyaç var mı?

Hayır yok!

Peki niçin eklenmek isteniyor?

Tayyipgiller amaçladıkları Faşist Din Devletine ulaşınca tıpkı Taliban Afganistan’ında, Mollalar İran’ında olduğu gibi Kadınlarımızı Türbana, Çarşafa, Burkaya sokmanın Anayasal zeminini hazırlamayı amaçlıyorlar. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Türbanın serbest olması onları kesmiyor. Gizli amaçları budur. Buna karışı çıkmak her yurtseverin en başta da Kadınların baş görevidir, baş görevi olmalıdır.

6 yaşında kız çocuğunun evlendirilerek yıllarca tecavüzüne ses çıkarmayan, bunu onaylayan, erkek çocukların okullarda, Kur’an kurslarında tecavüze uğramalarına karşı Anayasal ve yasal sorumluluğunu yerine getirmeyen AKP’giller iktidarı, ikiyüzlülükle temel hak ve hürriyetlerden söz ediyor.

Bu amaçlarını gizli tutarak hala Türban konusunda sanki bir mağduriyetleri varmış gibi bir algı yaratarak siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Böyle ikiyüzlü davranmak AKP’giller’in sınıf yapısının gereğidir. Çünkü AKP’giller, Ortaçağ’dan kalma Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının günümüzdeki siyasi temsilcileridir. Çünkü AKP’giller bu sınıf karakterleri gereği yalanda, dolanda, düzende, laf cambazlığında, halkı Allah’la aldatmada ustadır.

Ancak Kurtuluş Partili Kadınlar, AKP’giller’in toplumu Ortaçağ’ın ümmetçi konağına götürüp o karanlıklara mahkûm etme amacını, teorimizin gücü ile önceden gördü, duruca gördü ve mücadelesini verdi, vermeye devam ediyor.

AKP’giller’in Reisi’nin “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” itirafından çok daha önce, AKP’giller’in AB-D Emperyalistleri tarafından iktidara taşındığı ilk günden bugüne “Türban kadının özgürlüğü değil esaretidir” diye yıllardır haykıran biz Kurtuluş Partili Kadınlar; Türbanın basit bir başörtüsüne özgürlük, kılık kıyafet serbestisi talebi olmadığını, tam tersine türbanın Şeriatın bayrağı olduğunu gördük ve tarihi misyonumuzu yerine getirerek halkımızı her fırsatta uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz.

Ve bir kez daha uyarıyoruz Halkımızı, Kadınlarımızı; Anayasadaki bu değişiklikler gerçekleşirse yarın Medeni Kanunda ve diğer kanunlarda da değişikliğin önü açılacak.

“Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne gidişin taşları örülüyor uyanık olalım, tuzağa düşmeyelim!”

“Laiklik elden gidiyor!

Gün; Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın zaferiyle kurulan Laik Cumhuriyet’e ve kazanımlarına sahip çıkmanın günüdür!”

Gelin saflarımıza Laikliğe karşı bu saldırılara birlikte göğüs gerelim, mücadeleyi yükseltelim, bu gerici güruhun saldırılarını püskürtelim.

Bilimin, özgürlüğün, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan Laiklik nedir?

Laiklik, Din Hürriyetidir: İnanç Hürriyetidir, İbadet Hürriyetidir, Din ve Devlet işlerinin ayrılığıdır. Kadının özgürlüğünün teminatıdır. Kamu düzenine Bilimin, aklın sahip olmasıdır. İnsan aklını esir alan dinsel dogmalardan kurtulmaktı. Laik Devletin Resmî bir dini olmamalıydı. Devlet bütün dinler karşısında tarafsız olmalıydı. Devlet bütün din mensuplarına eşit davranmalıydı. Din Kurumları ile Devlet Kurumları birbirinden ayrı olmalıydı. Hukuk Kuralları Din Kurallarına uymak zorunda olmamalıydı.

HKP Programı ne diyordu?

“Laikiz: Her türlü manevi sömürüyü kaldıracağız.

“Kafaları en çağdaş bilimle, demokratik ve laik kültürle donatılan Kadınlarımız, elbette sosyal hayatın her alanında aktif bir biçimde çalışmak isteyecek ve toplumda hak ettikleri yeri alacaklardır. Tabiî bu iş siyaset yapmayı da kendiliğinden içerir. Doğaldır ki bu alanda da erkeklerle yarışacaklardır. Böylelikle kurtarılmayı, yardım edilmeyi bekleyen ve uman; zayıf, güvensiz insanlar olmaktan çıkacaklar, en insancıl ideoloji sahibi kurtarıcılar, topluma yön vericiler de olacaklardır.

“HÜRRİYETİN SEMBOLÜ:

“Vicdana Karışmayış

“30- Her yurttaş, yer, içerken olduğu gibi, dinî ve manevî ihtiyaçlarını giderirken devlet ya da şahıs karışmasına uğramayacak. Ancak din, insanlarımızın özel hayatı içinde kalan bir konu olacak. Kamu düzeni, aklın, bilimin ve insanî değerlerin kaynaklık ettiği kurallarla sağlanacak.”

İşte kadınların özgürlüğü, güvencesi Laiklik budur ve bu şekilde uygulanır.

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak haykırıyoruz:

Devrim Kanunları olan Tevhidi Tedrisat Kanunu, Şapka İktisası Hakkında Kanun, 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına dair Kanun, Türk Kanunu Medenîsiyle kabûl edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 110’uncu maddesi hükmü, Beynelmilel Erkamın Kabûlü hakkında Kanun, Türk Harflerinin Kabûl ve Tatbiki hakkında Kanun Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun, Bâzı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair Kanunlar yürürlükte olup derhal uygulanmalıdır. Her şeyden önce yılan yuvası tarikatlar derhal kapatılmalıdır.

Laikliği az da olsa yaşamış ülkemiz kadınları için Şeriat çok daha zor, katlanılamaz, kaldırılamaz, dayanılamaz bir yaşam. Kuvayimilliyeci atalarımızdan bize yadigâr Laik Cumhuriyet’i yaşamış kadınlar olarak bize dayatılmak istenen ve özgürlüğümüzün elimizden gitmesi demek olan, bizi mutfak ile yatak odası arasına mahkûm eden bu yaşamı kabul edemeyiz.

Bugün bizler, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın zaferiyle kurulan Laik Cumhuriyet’e ve kazanımlarına sahip çıkacağız.

Biz Kadınları yok sayan, değersizleştiren, bizleri 1400 yıl öncesinin Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının egemenliğindeki Medine Köleci Toplum Düzeninin ideolojisi olan ve kadını bir köle, alınıp-satılır cinsel bir meta olarak gören Şeriatın, Ortaçağcı gericiliğin karanlık dehlizlerine sürüklemeyi hedefleyen İktidarı ile Muhalefeti ile Amerikancılık Ortak Paydasında buluşanlarına karşı bedenlerimizi kale, saçlarımızı bayrak yapacağız.

Yarın çok geç olmadan!..

Laiklik Kadının Özgürlüğüdür!

Laiklik Yoksa Bilim, Özgürlük, Demokrasi Yoktur!

AKP’nin Anayasa Değişiklik Teklifine Hayır!

17.01.2023

Halkın Kurtuluş Partisi
Merkezi Kadın Çocuk Komitesi

Print Friendly, PDF & Email