Kurtuluş Yolu eski sahibi ve yazıişleri Müdürü Av.Doğan Erkan’a ceza

Basına ve Halkımıza

 

Kurtuluş Yolu Gazetesi Eski Sahibi ve Yazıişleri Müdürü

Av. Doğan ERKAN

Abdullah Gül’e Hakaretten 1 yıl 2 ay Hapis Cezasına Çarptırıldı.

 

Kurtuluş Yolu Gazetesinde yayımlanan ve kendisinin yazmadığı bir yazıda yer alan “Abdullah Gül AB ve ABD emperyalizminin işbirlikçisi ve uşağıdır” şeklindeki ifade Av. Doğan ERKAN’ın aynı suçtan ikinci kez yargılanmasına ve aynı suçtan ikince kez ceza almasına sebep oldu.

Av. Doğan Erkan’a kesilen 1 yıl 2 ay hapis cezasına hiçbir indirim (en yüzkızartıcı suçtan sanık olanlara ve en insanlık düşmanı suçlulara uygulanan 1/6 oranında indirim dahi) uygulanmadı, paraya çevrilip ertelenme yoluna da gidilmedi.

Kurtuluş Yolu Gazetesinin 07.09.2007 tarihli 29. sayısında yayımlanan bir yazıda “AB ve ABD uşağı Abdullah Gül” ifadesi geçtiği iddiasıyla Av. Doğan ERKAN İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 2007/960 E. nolu dosya üzerinden yürütülen yargılama sonucunda 29.07.2008 tarihinde 11 ay 20 gün ceza almış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Av. Doğan ERKAN bu duruşmadan çıkar çıkmaz Adliyenin önünde, “AB ve ABD uşağı Abdullah Gül” ifadeleri kullanıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldığını açıklamıştır.  Ve basına yargılanma sürecini özetlemiştir.

Cezaya konu olan yazıda Gül’ün ideolojik görüşleri ve eylemleri eleştirilmiştir. Zaten Anayasa Mahkemesi de “AKP’nin irticai faaliyetlerin odağı haline geldiğine, Gül ve AKP yöneticilerinin de bu faaliyetlerin failleri olduğuna” karar vermiştir. Bu nedenle de bu eleştiriler olsa olsa ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmelidir. Yargıtay kararları da bu doğrultudadır. Kaldı ki bu eleştiriler Gül’ün Cumhurbaşkanı olmadığı döneme ilişkindir. Bunlar ve benzeri savunmalarımızla isnat edilen suçun maddi unsurlarının oluşmadığı kanıtlanmıştır. Bu nedenlerle verilen ceza hukuka uyarlı değildir.

Doğan Erkan’ın irticalen yaptığı basın açıklaması özetçe yukarıdaki gibidir.

Bu açıklamayı CD’ye kaydeden polisin şikâyeti üzerine Av. Doğan ERKAN hakkında bu sefer de İstanbul 13. Asliye Cezada, gene “Abdullah Gül AB ve ABD emperyalizminin işbirlikçisi ve uşağıdır” dediği iddiasıyla ve gene cumhurbaşkanına hakaretten kamu davası açılmıştır. Yani Doğan Erkan bu basın açıklaması nedeniyle aynı suçtan yeniden yargılanmış ve devamında hukuka aykırı şekilde aynı suç isnadıyla ikinci kez aynı cezayı almıştır.

Müvekkilin aynı suç nedeniyle ikinci kez yargılanmasının hukuka aykırılığı, yaptığı açıklamada sadece ceza aldığı davayı özetlediği, bu nedenle bir suç kastı olmadığı şeklindeki savunmalarımıza rağmen anılan cezaya hükmedilmiştir. CD çözümünün ve dosyanın Öğretim Üyesi Bilirkişilerce incelenip rapor alınması isteğimiz de kabul görmemiştir. Av. Doğan ERKAN, avukat olmasına bakılmadan hiçbir “indirime kanaat getirilmeyerek” yangından mal kaçırılırcasına apar topar cezaya çarptırılmıştır.

Hukuka aykırı şekilde bu kadar ivedi cezalandırılmaya gidilmesi, bu kadar aleyhe kanaat oluşması sadece A. Gül’e, sadece cumhurbaşkanına sahip çıkma saikiyle değil, bunların da gerisindeki bir ideolojiye, “irticai faaliyetlerin odağı haline gelen bir yapılanma içinde olanlara” sahip çıkma saikiyle davranıldığını göstermektedir bizce. 27.09.2010

                                                                            Av. Doğan Erkan Vekilleri             

                                                                                         Av. A. Serdar ÇINGI – Av. Ayhan ERKAN

Print Friendly, PDF & Email