Kurtuluş Partisi Gençliği’ nden;Neden Parasız Eğitim için Mücadele Etmeliyiz?

Kurtuluş Partisi Gençliğinden;

Neden Parasız Eğitim için Mücadele Etmeliyiz?

Eğitim en temel “insan” hakkıdır. Devlet Üniversitelerini kazanabilenlere ve dolayısıyla ailelerine yüklenen kayıt ücretleri, har(a)çlar, zorunlu “bağışlar”, ulaşım, beslenme ve barınma masraflarının toplamı asgari ücretin üzerindedir. O zaman “eğitim”, paran varsa kullanılabilen ve harcadığın kadar genişleyen bir haktır. Demek oluyor ki Eğitim; “insanlığın” hakkı olamadığı müddetçe; toplum içindeki bireyin hakkı korunamaz.

Kurtuluş Partisi Gençliği; toplumun geleceği olan gençlerimizin ezici bir çoğunluğunun hiç edildiği, ailelerinin çocuklarını okutmak için acı çektiği bir düzenin halkımıza ve vatanımıza yarar sağlayamayacağını açıkça ifade ediyor.

Kurtuluş Partisi Gençliği diyor ki; harç adı altında toplanan paralar (bugün yüzlerce lira olan harçlar ilk alınmaya başlandığında kırtasiye masrafı olarak adlandırılıyordu), üniversite kapılarını halk çocuklarına kapatmanın alıştırmasıdır. Uluslararası sermaye AKP eli ile Eğitim masraflarını, tümüyle adı öğrenci olan “müşterilerin” üstüne yıkmak istemektedir. Bu yıl başında “yanlışlık oldu” bahanesiyle geri çekilen zamlı harç uygulaması, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmek istenen üniversiteleri tamamen paralı hale getirme politikasının adımlarından başka birşey değildir. Bu politika hayata geçerse bankalardan kredi almaksızın üniversite okumak mümkün olmayacak. Bankalara binlerce lira borçlu olarak okullarımızdan mezun olacağız. Resmi rakamlara göre genç işsiz oranın en yüksek olduğu OECD ülkesi Türkiye’dir. Gençlik içinde de işsizlik oranının en yüksek olduğu kesim üniversite mezunlarıdır. Bu da demek oluyor ki mezun olduğumuzda sadece işsizlikle değil, bir de aldığımız kredilerle boğuşacağız. Öğrenciyken alınan YURTKUR kredilerini dahi geri ödemekte zorlanırken, varın siz düşünün tüm eğitim süreci paralı olduğunda yaşanacakları.

AKP hükümetinin boylu boyunca içinde olduğu süreç; bugün çoğu Avrupa ülkesinde gençliği, ailelerini, üniversite hocalarını sokaklara döken, eğitimin paralı hale getirilmesi sürecidir. Bundan uluslararası sermaye ve bu sermayenin yerli ortakları dışında hiç kimseye fayda gelmez. Halkımızın nice mücadelelerle elde ettiği demokratik hakların sistematik bir şekilde elinden alındığı bu dönemde, parasız eğitim mücadelesi bu kazanımları elimizde tutabilmek adına yapılacak bir görevdir. Gelin bu sürece birlikte karşı duralım. Üniversitelerimizin tamamen parasız olması için mücadele edelim. Eğitim sürecimizden koparılamayacak; barınma, ulaşım, beslenme hakkımız için mücadele edelim. İnsanlığın haklarını, daha da geliştirmek için birlikte savunalım. 1 Ekim 2011

Eğitim Haktır Satılamaz!

YURTKUR Uyuma, Yurt Kur!

Kredi değil, Burs İstiyoruz!

Müşteri Değil Öğrenciyiz!

Yaşasın Demokratik, Laik, Anadilde Eğitim Mücadelemiz!


Print Friendly, PDF & Email