Kurtuluş Partisi, Faaliyetlerini Engelleyen Gaziantep Valiliğine Dava Açtı

 

Kurtuluş Partisi, Faaliyetlerini Engelleyen Gaziantep Valiliğine Dava Açtı

 

Geçtiğimiz günlerde Halkın Kurtuluş Partisi tarafından; tüm dünyanın gündeminde olan, AB-D Emperyalistlerinin Suriye’de çıkarttıkları savaşı, Tayyipgiller’in bu savaşta aldıkları rolü ve topraklarımıza patriot füzeleri yerleştirilerek tarafı olmadığımız bir savaşa sürüklenmemizi eleştiren, “Ey Amerika, Sen de, NATO’n da, Uşakların da Yıkılacaksınız! Lanetle Anılacaksınız!” sloganın bulunduğu afişler hazırlanıp basılmıştı.

Ancak afişler basılır basılmaz İstanbul 1 No’lu Hâkimliği (Özel Yetkili Mahkeme), afişler hakkında bir hukuk skandalına imza atarak “el koyma kararı” verdi. Çünkü gerekçe afişlerde bulunan Büyük Ortadoğu Haritasındaki Free Kurdistan ibaresi nedeniyle PKK/KCK propagandası yapmaktı. Partili Hukukçularımızın itirazı üzerine bu karar yine aynı hâkimlik tarafından kaldırıldı.

Bunun üzerine ülkenin birçok ilinde afişler yaygın şekilde yapıştırıldı ve yapıştırılmaya devam ediliyor. Ancak Gaziantep Valiliği başvuruyu günlerce bekletmiş; afişteki AKP ampulü kafalı kişinin Başbakan olduğuna atıfla, AB-D Emperyalistlerinin BOP haritasındaki “Free Kurdistan ifadesinin halkta korku ve paniğe neden olacağı ve kamu düzenini boz”acağı gerekçesiyle afişlerin asılmasını yasakladı.

Bu ilk değildi… Son dönemde Gaziantep Emniyeti sürekli para cezaları yazarak, bildiri dağıtımımıza müdahale ederek Partimizin faaliyetlerine engel olmaya çalışmaktadır. Dava konusu afiş ise hem AB-D Emperyalistlerini hem de Tayyipgiller’i doğrudan eleştirdiği için çok rahatsız olmuşlar ve Gaziantep Emniyeti ve Valiliği yasaklama kararını çıkartmıştır.

Bu nedenle 12.04.2013 tarihinde Kurtuluş Partili Hukukçular tarafından Gaziantep Valiliğine karşı; afişlerin asılmasının yasaklanması kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın kaldırılması için Mahkemenin önünde eylem yapılarak İdari Dava açıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi, emperyalistlerin kirli oyunlarına ve yerli uşakların bu oyunlardaki rollerini halklarımıza teşhir etmeye devam edecektir. Çünkü Suriye Meselesi dolaysızca ve kaçınılmazca Türkiye meselesidir. Özellikle Gaziantep’in de içinde olduğu bu bölgede Suriye ve Türkiye Halkları aynı şehrin, aynı köyün, mahallenin insanları gibi birbirine yakındır. İşte bu nedenle bu haksız ve kirli savaşa karşı halklarımızı bilinçlendirme-uyarma-örgütleme çalışmalarımız daha da önem kazanmaktadır. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir ve edecektir. Buna hiçbir güç engel olamayacaktır! 12.04.2013

 

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!

Yaşasın Suriye ve Türkiye Halklarının Kardeşliği!

 

Gaziantep’ten Kurtuluş Partililer

 

Print Friendly, PDF & Email