Kürt Halkı başta olmak üzere tüm Ortadoğu Halklarının Newroz’u Kutlu Olsun! Newroz Piroz Be!

Başını ABD Emperyalizminin çektiği tek kutuplu dünyada bir Newroz’u daha kutluyoruz. Adına kutlama dersek tabiî ki…

Demirci Kawa’nın zulme ve sömürüye karşı yaktığı isyan ateşi yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatıyor. Bu haklı isyan; Spartaküs’lerden Pir Sultan’lara, Pir Sultan’lardan Şeyh Bedreddin’lere, Torlak Kemal’lere, Börklüce Mustafa’lara, Mustafa Kemal’lere, Denizler’e, Mahirler’e, Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’lara devam etti. Bugün de onların devamcısı HKP’lilerle devam ediyor.

Bu Newroz’da da yine Ortadoğu kan gölü. ABD ve AB Emperyalistleri, Yerli Satılmışlar Cephesi ile el ele vererek ülkemizi ve Ortadoğu’yu paramparça edip sömürü ve soygun düzenlerini sürdürmek için her türlü zulmü yapıyorlar. Özellikle Ortadoğu’da Amerikancı satılmış Kürt Beyleri ve Kürt Hareketi ne yazık ki emperyalistlerin bu emellerine hizmet etmekte birbirleriyle yarışıyorlar.

Ülkemizde de Ortaçağcı gericilik AKP’giller eliyle Laik Cumhuriyet’in kazanımlarına saldırıyor. Mustafa Kemal’e ve Kuvayimilliyecilere her fırsatta saldırıyor. Uyguladığı ekonomik politikalarla Parababalarının sömürü ve soygun düzenine hizmet ederek halkımız İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde inim inim inletiliyor. Kadın düşmanlığı başta olmak üzere, her türlü hak arama mücadelesine acımasızca saldırıyor. Ve nihayetinde yetersiz olsa bile kadınları ve çocukları bir nebze de olsa koruyan İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede kaldırdı. Pandemi sürecinde yeterli ve gerekli önlemleri almayarak Halkımızın sağlığını büyük bir tehlikeye attı, atmaya devam ediyor.

Baskıya, zulme, sömürüye, Emperyalist Savaşlara-İşgallere karşı direnmek, savaşmak, isyan etmek meşrudur, haktır. Bu, insan olmanın gereğidir. Ve gerçek insanlar nerede bir haksızlık varsa ona karşı isyan ederler.

Ne diyor Hz. Muhammed?

“Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır.”

Hz. Ali de diyor ki:

“Haksızlıklar karşısında sessiz kalanlar, haklarıyla beraber onurlarını da kaybederler.”

Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı da:

“Ben insanın hayvan yerine konmasına karşı çıktığım için Sosyalist oldum” diyor.

İşte Newroz budur!

Newroz; Çağdaş Dehak’lar olan ABD-AB Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlar Cephesine karşı; Türküyle, Kürdüyle, İşçi Sınıfıyla, sivil-asker gençliğiyle, kadınıyla erkeğiyle isyan etmektir!

Tüm insanlığın kardeşçe yaşadığı bir dünya için mücadele etmektir!

Dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaktır. İnsanın hayvan yerine konmasına karşı çıkmaktır!

Tüm insanlığın eşit, kardeşçe yaşadığı bir dünya için Newroz Kutlu Olsun!

Newroz Piroz Be!

21.03.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email