Kübalı 5 Kahraman, ABD Emperyalizmince Bir Hukuk Skandalıyla Mahkûm Edildiler.

Kübalı 5 Kahraman, ABD Emperyalizmince Bir Hukuk Skandalıyla Mahkûm Edildiler.

Evet, bugün 12 Eylül. Bu tarih ABD’nin bir alçaklığına tekabül ediyor. Bundan tam on üç yıl önce, 12 Eylül 1998 tarihinde Kübalı beş Kahraman, ABD’de Miami’de tutuklandı… Ve o zamandan beri, ABD zindanlarında tutulmaktadırlar.

ABD Emperyalistleri, 52 yıldan beri yiğit Küba Halkına ve önderlerine karşı onlarca aşağılık saldırıda bulundular. Küba’nın gemilerini batırdılar, uçaklarını düşürdüler. Binlerce masum Küba insanının kanına girdiler. Milyarlarca dolarlık Küba malını tahrip ettiler.

ABD Emperyalistleri, Küba’ya yönelik terör saldırılarının hemen tümünde, kukla olarak, ABD’nin Miami şehrinde ve civarında üslenmiş olan hainleri, insanlıklarını-ruhlarını emperyalistlere satan insan sefaletlerini kullandı.

12 Eylül 1998’de Miami’de tutuklanan 5 Kübalı Yurtsever, işte bu vatan hainlerinin alçakça saldırılarını, daha hazırlık aşamasındayken öğrenip, Küba’ya bildiriyorlar, Küba Halkının ve Hükümetinin önlem almasını sağlıyorlardı. Bu Beş Yurtseverin çalışması sayesinde, ABD’nin emrindeki hainler aracılığıyla tertiplediği onlarca terör saldırısı boşa çıkarılmıştı. Bu kahramanlar, ABD Halkına ve ülkesine hiçbir zaman en küçük bir zarar vermemiştir. Zaten böyle bir amaçları da yoktur. Onların bütün çabaları, vatanları Küba’ya ve yiğit halkına zarar verilmesini önlemek, etkisiz hale getirmekti. Gerçeğin böyle olmasına ve bunun ABD yasalarında bile suç kapsamına girmemesine rağmen, ABD Emperyalistleri, Kübalı 5 Kahramanı on üç yıldan beri zindanda tutmuş, sonunda düzmece bir mahkemeyle yargılatarak da mahkum ettirmiştir. Beş Kahraman aleyhine, ABD yasalarında daha önce bulunmayan bir suç uydurularak verilen mahkûmiyet, geçtiğimiz günlerde şeklî hukuk açısından kesinleşmiştir. Yine ABD yasalarına göre, devlet başkanına tanınan mahkûmiyetin kaldırılması yetkisi dışında bir yol kalmamıştır.

Bu nedenle, Küba Halkının gönülden dostu olan biz Kurtuluş Partililer Obama’ya sesleniyoruz:

“Sen, başhaydudun başkanısın! Devletinin genelde insanlığa, özelde ise Küba Halkına karşı işlediği suçların hesabından bir zerre olsun kurtulmak, günahlarını bir dirhem azaltmak için bu yetkini kullan! Böylece senin ve devletinin zaten yüzlerce-binlerce kez ayaklar altına aldığı hukuk ilkelerini bir kez olsun hatırlamış olursun ve Dünya Halkları bunu sen ve temsil ettiğin sınıf için ileride cezadan indirim sebebi sayar! ABD Emperyalizminin onca şerefsizliğinin yükü altında kalan kişiliğin için küçük bir olumluluk olur bu olay! Fırsatın varken, kendine bu iyiliği yap deriz!”

 

AB-D Emperyalizmi Yenilecek! Halklar Kazanacak!

ABD; dünyanın en büyük terör örgütüdür. Faşist darbeler tertipleyen odur. Mazlum ülkelere saldıran, işgallerde bulunan odur. Atom bombası kullanarak iki şehri, insanlarıyla birlikte, yok eden yine odur… En insanlık dışı işkence yöntemlerini uygulayan odur. Şu anda işgali altında bulundurduğu Irak’ta, son on beş yıldan bu yana ortalama bir buçuk milyon masum insanın ölümüne neden olan odur. Son olarak Libya’ya saldıran, Suriye’ye saldırı hazırlıkları yapan yine odur.

ABD, 1945’ten bu yana, yaptığı-yaptırttığı faşist darbeler sebebiyle, üç milyon insanın hayatını yok etmiş veya ettirmiştir. Kore, Vietnam, Irak, Yugoslavya, Afganistan gibi mazlum ülkelere karşı yaptığı emperyalist savaş, işgal ve uyguladığı ekonomik ablukalar nedeniyle ortalama yedi milyon masum insanın canına kıymıştır. Yani toplam on milyon insanın hayatını yok etmiştir ABD, emperyalist planlarını uygulayabilmek, pis sömürüsünü, yağmasını yapabilmek için…

Fakat gün gelecek insanlık, yüzüne tükürecektir ABD’nin. İnsanlık, bu zulme sürgit boyun eğmeyecek, şahlanacaktır AB-D Emperyalistlerine karşı. Ve işte o zaman, örgütlü halkları hiçbir güç yenemeyecektir.

Dünya Halkları zafer kazanacak, AB-D çakalları yenilecektir.

Fidel Yoldaş’ın dediği gibi, bu çakal sürüsü, Nürnberg benzeri bir mahkemede yargılanacak ve insanlığa karşı işlediği suçların hesabını verecektir… Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

12 Eylül 2011

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

GENEL MERKEZİ


Print Friendly, PDF & Email