Konya İl Örgütümüz “Asgari ücretin sefalet ücreti olmasının nedenleri ve çözüm yolları” başlıklı konferans gerçekleştirdi

Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever, en Haksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak Asgari Ücret adı altında İşçi Sınıfımıza reva görülen Sefalet Ücretini protesto etmek için basın açıklamaları gerçekleştiriyor, bildiriler dağıtıyor, afişler, pullamalar yapıyoruz. Ve Konferanslar örgütlüyoruz. Partimizin önderliğinde kurulacak Halkın İktidarında Emekçi Halkımızın nasıl gerçek refaha ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Bu Konferanslardan ilkini Konya İl Örgütü olarak 21 Kasım 2021 tarihinde Nakliyat-İş Sendikası Konya Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirdik.

Biz Usta’mızdan öğrendik her söze “Başta İşçi Sınıfımız Gelmek Üzere” diye başlamayı. Öğrendik ve işçi sınıfı denizine daldık, Türkiye ve Dünya İşçi Sınıfı Tarihine işgal, grev, direnişler ve örgütlenmeler hediye ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu konferansımıza da katılanların ağırlığı Ambar İşçileri kardeşlerimizdi.

Devrimci Sınıf Sendikacılığının Türkiye’deki tek temsilcisi, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı ve onun öğrencisi İsmet Demir’in yolundan giden Nakliyat-İş Sendikamızla birlikte kölelik koşullarında çalışmaktan kurtulan, örgütlülükle Parababalarının yenilebileceğini öğrenen Ambar İşçileri büyük bir ilgiyle dinlediler Konferansımızı.

Alanlarda haykırdığımız sloganlarımızdandır, “İşçi Gençlik Elele, Kurtuluş Partisine”. Bu Konferansımızda da Aydın Gençlikten Yoldaşlarımız da Ambar İşçileri kardeşlerimizin yanında yerlerini aldılar. Kamu Emekçisi Yoldaşlarımız, sadece çalıştığı işyerinden emekli olan ama mücadeleye ömürlerini vakfeden yoldaşlarımız da aramızdaydı.

Konya İl Örgütü Yöneticimiz Nurgül Kuşçu Yoldaş yaptı Konferansımızın açılış konuşmasını. Nurgül Yoldaş; Asgari Ücretin ne kadar olması gerektiğini, özellikle son dönemlerde bütün mal ve hizmetlere yapılan zamlardan bahsederek mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, gerçek enflasyonun ise % 50’lerde olduğunu aktardı.

Nurgül Yoldaş’ımız konuşmasını yapmak üzere sözü HKP İstanbul İl Yöneticisi ve Nakliyat-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mehrali Yücedağ Yoldaş’a bıraktı.

Mehrali Yoldaş konuşmasında; Asgari Ücretin bir işçinin ve ailesinin barınma, ulaşım, sağlık, beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret olması gerektiğini, şu anda verilmiş olan asgari ücretin AGİ de dahil olmak üzere açlık sınırının altında kaldığını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında yapmış oldukları toplantıların sadece bir ortaoyunundan ibaret olduğunu, halklarımızın bu toplantılarla kandırıldığını ve aldatıldığını, Asgari Ücretin yalnızca yıl sonunda değil tüm yıl boyunca alanlarda verilen mücadelelerin gücüyle arttırılabileceğini, bunun da sadece Partimiz HKP tarafından yapıldığını, diğer siyasi partilerin ve sendikaların bu netlikte, bu kararlılıkta ve bu sistematikte  mücadele vermediklerini belirtti.

Mehrali Yoldaş Partimizin Programından da yaptığı aktarmalarla Partimizin önderliğinde kurulacak Halkın İktidarında yapılacakları anlattı. Ve Programımızdan “ÜCRET: Asgari ücret normal geçim endeksinden aşağı düşmeyecek. Günümüzde uygulanmakta olan asgari ücretin böylece 4 mislinden fazla bir artış sağlanmış olacak. Normal geçim endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel olarak yükseltilecek. Kişi emeğinin, sağlığının ve ulusal verimliliğin zararına olan prim usulü kaldırılacak. Ücretler, her hafta başı muntazam ödenecek. Genel tatil günleri tam ücretli olacak. Zorunlu haller ve işin niteliğinden dolayı o günler çalışana çift gündelik verilecek. Kadın, çocuk, din, ırk, farklarına bakmaksızın: AYNI İŞİ görene AYNI ÜCRET verilecek.” maddesini anlattı.

Yoldaşımız; Halkın Kurtuluş Partisi’nin alanlarda yapmış olduğu basın açıklamalarında asgari ücretin 10.000 TL olması gerektiğini, halkımızın işsizlik ve pahalılık cehenneminde yandığını söyleyerek çözümün Partimiz saflarında örgütlenmekten geçtiğini, gerçek kurtuluşun Demokratik Halk İktidarında gerçekleşeceğini dile getirerek sözlerini noktaladı.

Mehrali Yoldaş’ın sunumunun ardından söz alan Partimiz MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş, Devrimci Sınıf Sendikacılığının ülkemizdeki tek temsilcisi Nakliyat-İş Sendikası’nın bu özelliğinin, yöneticilerinin Partimizin İlk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın öğrencileri olmasından, Usta’mızın öğrencisi İsmet Demir Yoldaş’ın mücadelesini benimsemiş olmalarından kaynaklandığını dile getirdi. Ayrıca Nakliyat-İş Sendikası’nın yöneticilerinin Partili olmalarının, Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un hep söylediği ve Yoldaşlarına öğütlediği Cesaret vatanına sahip olmalarının, işgal-grev-direnişlerinin arkasındaki güç olduğunu söyledi. Sendika yöneticilerinin ortalama işçi ücretinin üzerinde ücret almamaları ilkesini Nakliyat-İş’in tüzüğüne koyduğunu, bu tüzük maddesinin Nakliyat-İş’i diğer bütün sendikalardan farklı ve mücadeleci kıldığını aktardı. Nihai anlamda kurtuluşun Partimiz saflarında mücadele ile gerçekleşeceğini dile getirdi Yoldaşımız.

Son sözü alan Partimiz MYK Üyesi ve aynı zamanda Nakliyat-İş Örgütlenme Daire Başkanı Mehmet Ünver Yoldaş, Asgari Ücret adı altında İşçi Sınıfımıza reva görülen Sefalet Ücretine karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini dile getirdi. Konya İl Örgütü olarak da Ambar İşçileriyle birlikte bu mücadelede hep var olacaklarını söyledi.

Sefalet Ücretine karşı mücadelemiz devam edecek.

Hiç durmayacağız, bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadelemizle bıkmadan, usanmadan, yılmadan, sefalet ücretini teşhir etmeye, insanca yaşanacak ücretin ne olması gerektiğini ve gerçek kurtuluşa, siyasi ve ekonomik özgürlüğe sadece Halkın İktidarında ulaşılabileceğini anlatmaya devam edeceğiz.

Anlatacağız, aydınlatacağız, mücadele edeceğiz, İşçi Sınıfı denizinde damla olacağız, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere Halkımızı örgütleyeceğiz. Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ tutacağız. Cesaret Vatanımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Usta’mız gibi, önderlerimiz gibi…

Ve zafer gelecek İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın ardından. Yani nihai kurtuluş, yani Halkın İktidarı…

O günler gelecek…

21 Kasım 2021

HKP Konya İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email