Kocaeli’de ulaşıma yapılan zam halka ihanettir, zulümdür!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde dün yapılan UKOME Toplantısı sonucunda toplu taşıma ücretlerine yüzde 63, servis ve taksi ücretlerine ise yüzde 65 oranında zam yapıldı.

Zamla 8 lira olan şehir içi ulaşım bedeli 13 lira’ya, indirimli bilet (öğrenci, öğretmen, yaşlı) ise 5,50 liradan 9 liraya, Gebze ile İzmit arası 21,75 liradan 35,25 liraya yükseldi. Taksilerde indi bindi ücreti de 66 TL’ye yükseldi.

Ulaşım hizmetinin kamu hizmeti olarak görülmesi ve buna uygun ulaşım politikalarının üretilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki, ülkemizde neredeyse tüm belediyelerde olduğu gibi AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli halkının temel ihtiyaçlarından biri olan ulaşım konusunu bir kâr aracı olarak görmektedir. O nedenle yapılan zamlar halka ihanettir, kabul edilemez.

Halkımızın geçim derdinde olduğu, zor günlerden geçtiği bu dönemde ulaşıma yapılan zamlar halkımızın yaşam şartlarını iyice zorlaştırıp neredeyse evinden dışarı çıkamaz hale getirecektir.

AKP’giller ekonomik olarak büyüdüğümüz, gözlerimizin ışıltısının daha da artacağı yalanlarıyla halkımızı uyutmaya çalışadursunlar, cennet ülkemiz halkımız için bir cehenneme dönmüş durumdadır.

28 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından AKP’giller, çilekeş halkımızın başına her gün zam yağdırmaktadır. Halkımız zamla yatıp zamla kalkmaktadır. “Açlık ordusu” büyüdükçe büyümektedir!

İçinde yaşadığımız bu Parababaları düzeninde işsizlik, pahalılık ve zam zulmü altında halkımız inim inim inlemektedir.

Peki halkımız ne durumdadır?

Birleşik Kamu-İş’in yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “Açlık Sınırı” 12 bin 720 liraya; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı “Yoksulluk Sınırı” ise 33 bin 984 liraya ulaşmıştır.

Temmuz ayında yapılan ara zamla 11 bin 402 lira yapılan Asgari Ücret, daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kalmıştır. “Asgari Ücret” adı verilen sefalet ücreti halkımızın mutfak masraflarını dahi karşılayamayacak düzeydedir.

Emeklilerimizin hali daha da perişan durumdadır. Aylık 7 bin 500 lira maaşla yaşam savaşı vermektedirler.

Bundan bir ay sonra okullar ve üniversiteler açılacak. O zaman halkımızı daha da büyük zamlar bekliyor olacak. Gerek ücretsiz ulaşım gerekse sağlıklı ve dengeli beslenme temel insan haklarındandır.

Partimizin tüzük ve programına göre, ihtiyaç fiyatlandırmasında, kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan BARINMA giderleri, kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te birini; devlet masrafları ve vergiler en çok 10’da birini geçmeyecek. Yani barınma, ulaşım vb. giderler insanlarımızın gelirinin küçük bir kısmıyla karşılanabilir olacak. Bugün olduğu gibi, tüm gelirini bu ihtiyaçlara ayırması gerekmeyecek. İşte gerçek halkseverlik ve vatanseverlik budur!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli halkına bir fiske daha vurma anlamına gelen ulaşım zammını protesto ediyoruz. Yapılan zam derhal geri alınmalıdır. İçinde yaşadığımız bu işsizlik pahalılık cehenneminde yapılması gereken zam değil, ucuzluktur. Ancak AKP’giller’den emekçi halkımızın yararına bir tek davranış olsun beklemek ölü gözünden yaş ummaya benzer.

İşsizliği de pahalılığı da zamları da önlemenin tek yolu HKP öncülüğünde halkımızla birlikte Demokratik Halk İktidarını kurmaktır. Bu nedenle de AKP’giller’in işsizlik, pahalılık, zam zulüm politikalarına karşı halkımızı HKP’de örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Zam, Zam, Zam, Ucuzluk Ne Zaman?

AKP İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir!                                                   

                                                                                                              03.08.2023

                                                                                                        HKP Kocaeli İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email