KARABURUN’UN TEK SULAK ALANI İRİS GÖLÜ KAMULAŞTIRILMALIDIR.

KARABURUN’UN TEK SULAK ALANI İRİS GÖLÜ KAMULAŞTIRILMALIDIR.

Karaburun efsanelerin, mitolojinin ve doğanın harikası bir İzmir İlçesidir. Küçükbahçe mahallesi sınırları içindeki İris gölü ’de rantçıların kurbanı olacak. Dipsiz göl de yaptıklarını bu kez İris gölünde deniyorlar. Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi olmasına rağmen özel mülkiyete geçirilen bu gölün altından kanalla su taşınmakta, arsa yapmak için gölü kurutmak istemektedirler.

Buna izin verilemez. Karaburun Kent Konseyi bu konunun üzerine gitmekte ve Karaburun Halkını duyarlı olmaya çağırmaktadır. Bu saldırı Karaburun ve Ildırı’ya yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı bilinçli bir çevre düşmanı, doğa düşmanı rantçı parababalarının saldırısıdır.

İris gölü 358 dönümlük bir arazi üzerindeki bir göldür. 1978 yılında yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçişi sağlandı. Yine o yıllarda, göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris’in suyu boşaltılarak, göl kurutulmaya çalışıldı. Ancak zaman içerisinde kendini yenileyen İris, doğal yapısını korumayı başardı.

Kendi doğal kaynaklarından oluşan bu göl kuşların yaşam cennetidir. Önemli bir sulak alan olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki bahçe çintisi, çayır incir kuşu, tepeli toygar, tepeli pelikan, tepeli karabatak, karabaş martı, küçük kerkenez, bıyıklı doğan gibi kuş türlerinin üreme sahasıdır. Kuşlar burada beslenmekte ve kuluçka dönemini burada geçirmektedirler.

Bu göl imara açılmak istenmektedir. Rantçıların bu oyunu bozulmalıdır. Cumhurbaşkanlığı onayı ile Özel Çevre Koruma Alanı olarak belirlenen Karaburun’da İris Gölü de koruma altına alınmalıdır. Kanal açma işi an geçirmeksizin durdurulmalı ve önü setlerle kapatılmalıdır. Suyun dışarı akışı önlenmelidir.

Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Ahmet Akgüloğlu “Kuşların kış aylarında gelip konakladıkları yer burası. Yıllardır göl olarak kullanılıyor. Şimdi de birileri gölün suyunu boşaltarak arsa yapmak istiyor. Biz gölün eskisi gibi kalmasını istiyoruz. Bütün hayvanlar buraya geliyor. Su içiyor. Biz gölün bu haliyle korunmasını istiyoruz.” demektedir.

İşte Halkın temsilcisi Muhtarın söylediklerine katılıyoruz. Biz de diyoruz ki Kirli para kokan ellerinizi İris Gölünden çekin. İris Gölü Dipsiz Göl Olmayacaktır. İris Gölünü ARSA yapamayacaksınız.

 Doğal kuş cenneti İris Gölü korunmalı ve arazi kamulaştırılmalıdır. Bu konuda ihmali olanlar soruşturulup yargılanmalıdır.

HKP doğa sever bir parti olarak bu saldırının takipçisi olacaktır. Karaburun yarımadasının tek sulak alanı rantiyecilere peşkeş çekilemez. Buna Karaburun başta olmak üzere İzmir Halkı izin vermemelidir.18.12.2019

HKP İzmir İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email