Kadir MISIROĞLU Sevr’i Yunan maskeli işgali…

Kadir MISIROĞLU Sevr’i Yunan maskeli işgali, hilafeti ve şeriatı savunarak

Anayasa’yı ve TCK’yı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis suçuyla cezalandırılmalıdır.

Halkın Kurtuluş Partisi avukatları kadir Mısıroğlu’nunKeşke Yunan galip gelseydi. Ne Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat kaldırılırdı, ne Medrese lağvedilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbiri olmazdı” ve “10 Kasım’da saat 09:05’te kenefe (tuvalete) gidin” şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Kadir Mısıroğlu’nun bu sözleriyle, Anadolu’nun, tüm yurttaşların ortak geçmişlerinde onur duydukları olaylara, kahramanlıklara; bu kahramanlıkların eseri olan bağımsızlığımıza, laik cumhuriyete; bu kahramanlıkları yaratanların Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’e ve Silah Arkadaşlarına; dünyanın tüm Mazlum Halklarının örnek aldığı, zaferle sonuçlanan İlk Kurtuluş Savaşına karşı affedilmez bir suç işlediğini dile getiren Kurtuluş Partili Avukatlar;

Mısıroğlu’nun, aslını, yaşadığı toprağı, soluduğu bağımsızlık havasını, yediği ekmeği inkar ederek, web sayfasında, Sevr’i, hilafet ve şeriatı savunarak, laik cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e yönelik benzer suçları sürekli işlediğini de belirtmişler ve

Mısıroğlu’nun, Anayasa’nın Başlangıç kısmında belirtilen ilkelere, madde 4’de yer alan değiştirilemeyecek hükümlere aykırılık, TCK Madde 302’de düzenlenen Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Madde 301’de düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, TCK. Madde 216- 217 ve 218’de düzenlenen Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Madde 214’de düzenlenen Suç işlemeye tahrik suçlar ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarından dolayı ilgili kanun maddelerinde öngörülen hapis cezalarına çarptırılması gerekir diyerek suç duyurusunda bulunmuşlardır. 26/07/2017

                                                                                 

Halkçı Hukukçular

 Suç Duyurusu:

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN………………: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ……….: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. F.Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN, Av. Ferit CÖHCE

Ortak adres:Sezenler Cad. No: 4/15 Sıhhıye ANKARA

 

ŞÜPHELİ……………….: Kadir MISIROĞLU

 

 

SUÇ………………….…..: “Keşke Yunan galip gelseydi. Ne Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat kaldırılırdı, ne Medrese lağvedilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbiri olmazdı” ve “10 Kasım’da saat 09:05’te kenefe (tuvalete) gidin” diyerek; Anayasa’nın Başlangıç kısmında belirtilen ilkelere, madde 4’de yer alan değiştirilemeyecek hükümlere aykırılık, TCK Madde 302’de düzenlenen Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Madde 301’de düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, TCK. Madde 216, 217 ve 218’de düzenlenen Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Madde 214’de düzenlenen Suç işlemeye tahrik suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet.

 

SUÇ TARİHİ………………: 15 Ekim 2016  ve sonrası.

 

AÇIKLAMALAR………:

 

1- Kadir MISIROĞLU denen zat, 15/10/2016 günü, kadirmisiroglu.com.tr adresli resmi youtube sayfasında Keşke Yunan galip gelseydi. Ne Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat kaldırılırdı, ne Medrese lağvedilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbiri olmazdı” ve de kendi facebook sayfasında yayınladığı (25 Temmuz 2017 günlü milliyet.com.tr’de ve de muhtelif medyada yayınlanan)  “10 Kasım’da saat 09:05’te kenefe (tuvalete) gidin” sözleriyle:

Anadolu’nun, tüm yurttaşların ortak geçmişlerinde onur duydukları olaylara, kahramanlıklara; bu kahramanlıkların eseri olan bağımsızlığımıza, laik cumhuriyete; bu kahramanlıkları yaratanların Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’e ve Silah Arkadaşlarına; dünyanın tüm Mazlum Halklarının örnek aldığı, zaferle sonuçlanan İlk Kurtuluş Savaşına karşı affedilmez bir suç işlemiştir.

Aslını, yaşadığı toprağı, soluduğu bağımsızlık havasını, yediği ekmeği inkar eden bu zat, “kenef”ten farksız olan web sayfasında, Sevr’i, hilafet ve şeriatı savunarak, laik cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e yönelik benzer suçları sürekli işlemektedir.

 

R.T. Erdoğan tarafından “Hocam” denerek taltif edilen, korunup kollanan şüpheli, sürekli Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve kurucularını aşağılayarak, hakaret ederek vatana ihanet suçu işlemektedir. Aynı zamanda Batılı Emperyalistlerle işbirliği içinde, ülkemizin parçalanmasının propagandasını yapmaktadır.

 

2- Sanık bu utanç verici sözleriyle Sevr’i, Yunan maskeli Emperyalist işgali savunarak en başta Anayasamızın Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri çiğnemiş, Anayasa 4. Maddeye göre değiştirilemeyecek hükümlerden olan Laik Cumhuriyet’e karşı hilafet ve şeriatı savunabilmiştir.

Sanığın ayrıca:

TCK Madde 302/1’de (Değişik: 29/6/2005 – 5377/36 md.) tanımlanan “Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” Şeklindeki suçun “Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozma” fiilini işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerekir.

– Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunun düzenlendiği TCK. Madde 301’e göre altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerekir.

– Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarının düzenlendiği TCK. Madde 216, 217 ve 218’e göre deki suçları işlediği için 9 aydan 1,5 yıla ve 9 aydan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması gerekir.

– TCK. Madde 214’de düzenlenen “Suç işlemeye tahrik” suçu nedeniyle altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerekir.

 

SONUÇ VE İSTEM….: Sunulan ve Soruşturma aşamasında re’sen görülecek diğer nedenlerle; şüphelinin atılı suçlardan cezalandırılmasının sağlanması için soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını ve sonuçtan da tarafımıza bilgi verilmesini müvekkil parti adına arz ve talep ederiz. 26/07/2017

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri

        Av. Metin BAYYAR     – Av. Sait KIRAN – Av. Ayça OKUR – Av. Doğan ERKAN

Print Friendly, PDF & Email