KADINIZ, YAŞAMAK İÇİN BAŞKALDIRIYOR, ÖRGÜTLENİYORUZ!

HKP İzmir İl Örgütü’nde 12 Ocak Pazar günü Kurtuluş Partili Kadınlar coşkulu bir etkinlik düzenledi. Coşku, mücadeleye ve birlikteliğe olan inançtan kaynaklanıyordu. Aynı zamanda görevli olan her yaştan kadının heyecanı görülmeye değerdi.

Etkinliğimiz kadına şiddetin anlatıldığı ve mücadelenin öneminin vurgulandığı bir sinevizyonla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından Rehber öğretmen bir arkadaşımız “Çocuğun kimlik gelişimde ailenin rolü” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çocukların cinsel istismardan nasıl korunacağı, bu konuda ailelerin neler yapabileceği öğretmenimiz tarafından anlatıldı. Her meslek grubundan, her yaştan yoldaşlarımızın yoğun bir şekilde katılım sağladığı etkinliğimiz, yoldaşlarımızın şiirleriyle devam etti.

Ardından Prof. Dr. Özler Çakır bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kadının tarih boyunca hep ezilen, sömürülen cinsiyet olmadığını, bir milyon yedi yüz bin yılık insanlık tarihinde, günümüzden on bin yıl öncesine kadar anahanlık yaşandığını, bu süreçte kadının topluma önderlik ettiğini anlattı. Anacıl toplum düzeninin yıkılışından 4 bin yıl sonra, Sümer Kentlerinde insanlığın sınıflı topluma geçtiğini, o günden bu yana tüm sınıflı toplum biçimlerinde kadının ezilip sömürüldüğünü dile getirdi.

Ülkemizde AKP iktidarı boyunca kadına yönelik şiddetin arttığından, cinayet ve tecavüzlerin ardı arkasının kesilmediğinden, bu hayasızca vahşetteki artışın nedeninin ise ABD AB emperyalistleri tarafından iktidarda tutulan AKP’giller’in sınıf karakterlerinin gereği olduğunu vurguladı.  Tarihin en eski, en asalak ve ideolojisi din bezirgânlığı olan antika sermaye sınıfını temsil eden AKP’gillerin sınıf varlığını böyle sürdürdüğünü anlatarak. Ortaçağ karanlığının kadını nasıl hapsettiğinden, buna karşı özellikle kadınların amansız bir mücadele vermesi gerektiğinden bahsetti. Kadının kurtuluşunun işçi sınıfının kurtuluşundan bağımsız olmadığını, kurtuluşun sosyalizmde olduğunu belirtti.

Etkinlik, ülkemizde şiddet mağduru olan kadınlarımızın anlatıldığı skeçlerle devam etti. Tamamen ülke gerçekliğimizi anlatan ve yüreğe dokunan bu skeçlerde katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Genç yoldaşımız keman dinletisiyle ruhları dinlendirirken, hep beraber söylenen türkülerle programımız sona erdi.

Bir kez daha ant içtik. Kadınlar olarak insanlarımızı açlığa, sefalete, ölüme sürükleyen Parababaları düzeninden hesap sormak için daha fazla çalışacağız, daha hızlı örgütleneceğiz. Kadın erkek ayırt etmeksizin birlikte mücadele edecek, Demokratik Halk İktidarını kuracağız. 14.01.2020

 İzmir’den Kurtuluş Partili Kadınlar

Print Friendly, PDF & Email