Kaçak ve de Haram Saraylı Tayyip’in, “Reis” diyerek peşine takılan…

Kaçak ve de Haram Saraylı Tayyip’in, “Reis” diyerek peşine takılan, Allah’la aldatılmış gariban kardeşler!

Biz yıllardan bu yana söylüyoruz; AKP’giller’i, ABD, İngiltere ve İsrail kurdurdu, onlara Türkiye’yi en az üç parçaya bölüp parçalayarak çökertme görevi verdi.

Tayyipgiller, işte bu sebeple 2002’den beri kendilerine verilen bu görevi gerçekleştirmek için çalışmaktadır, diye…

Büyük çoğunluğunuz inanmıyor bize. Oysa bunun pek çok canlı tanığını dinlettik size. Bu ihanet projesinde ABD’yle, İsrail’le, İngiltere’yle Tayyipgiller’in anlaşmasının görgü tanıklarını dinlettik. Bütün bunlara rağmen bize bir türlü inanamadınız.

Alın size bir kallavi tanık daha: Hepinizin “Erbakan Hoca’mız” diyerek saygıda ve sevgide kusur etmediğiniz Molla Necmettin.

Bilindiği gibi, Tayyipgiller’in tamamını bu yetiştirmiştir, onlara bu hocalık etmiştir. Dolayısıyla da, onları bilir.

Bakın ne diyor, rahmetli Necmettin Erbakan:

 “(…) Düşününüz, bütün Güney Anadolu’daki hududumuz, Suriye ve Irak hududumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail’in olacak. Yahudiyle hudut olacaksın. O Yahudi de İran’la savaşacak. Ve sana diyecek ki; sen de benimle beraber ol.

“Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber İran’la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam âlemini darmadağın ederler, insanlığı mahvederler.

“Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye’dir. Türkiye’ye hücum edecekler, Türkiye’ye Sevr’i uygulayacaklar. Güneydoğu’yu alacaklar, İsrail’e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus’u getirecekler. Ne yapacakları belli… Zaten de onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar, adım adım…

“Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yana olduk. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşalık yapmadık. Bebeği tutup da “al şunu öldür” demedi bu millet, tarihi boyunca. İlk defa bunların döneminde söylüyor.

“(…) Bu ne büyük vahşet… Bunun elbette dünyada da hesabını veremezler, ahirette de hesabını hiç veremezler!

“Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor. Öbür taraftan millet eziliyor.

“(…)

“(Batılı emperyalistler ve Siyonist İsrail) 80 senedir şimdi bunun için uğraşıyorlar. Bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borca esir etmek ve dinimizden uzaklaştırmak için.

“En uygun yönetim olarak da bu AKP yöneticilerini buldular. Çağırdılar; dediler ki “Bak bizim planımız bu. Artık Büyük İsrail’in kurulması vakti geldi. Bir an evvel bunları yapacağız. Size bu sandalyeleri vereceğiz ama siz de emirlerimizi yerine getireceksiniz.”

“Bunları işbaşına getirdiler. Şimdi emirlerini bir bir uygulattırıyorlar. Geçen sefer tezkereyi Meclis reddettiği için bunlara büyük azar geldi:

“Biz sizi bunun için mi koyduk!

“Efendim ne yapalım, Meclis reddetti.”

“Höt! Becereceksiniz… Emrimizi harfiyen vaktinde yerine getireceksiniz. Beceremezseniz sizin yerinize becereni getiririz.” (https://www.youtube.com/watch?v=s2Z84Onr0os)

Evet, arkadaşlar…

İşte acı ve katı gerçek budur. Her ne kadar kabullenmekte zorlansanız da, gerçek, gerçek olmaktan çıkmaz.

Ünlü özdeyişte dendiği gibi; “Gerçekler inatçıdır.” Sizin onları yok saymanızla onlar yok olmazlar. Sadece siz kendinizi kandırmış olmakla kalırsınız. Kendinize bu kötülüğü yapmayın… Üstelik sadece kendinize de değil. Vatanımıza, milletimize, halklarımıza da kötülük etmiş oluyorsunuz, farkına varmadan, bilmeden, istemeden…

Profesör Abdurrahim Karslı’nın, Abdurrahman Dilipak’ın, Barış Yarkadaş’ın söyledikleriyle Necmettin Erbakan’ın Tayyipgiller hakkında bu söyledikleri bire bir çakışmaktadır.

Kaldı ki, Tayyipgiller’in böylesine bir ihanet projesi olduğunu, CIA projesi olduğunu ve Tayyip’in tâ Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı döneminde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz tarafından keşfedilip devşirildiğini anlatan yığınla kitap yazılmıştır, araştırmacı gazeteciler tarafından. Bunların tamamı aynı noktada birleşmektedir: Tayyipgiller, ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail işbirlikçisidir, onlar tarafından projelendirilip iktidara getirilmiştir ve 15 yıldan bu yana da onlara hizmet etmektedirler. BOP’u yani Yeni Sevr’i hayata geçirmek için çabalamaktadırlar.

Koltuk, ün, poz, makam ve küplerini doldurma karşılığında satmışlardır ruhlarını bu emperyalist haydutlara ve Siyonist İsrail’e.

Meclisteki diğer Amerikancı, muhalefet rolünü oynayan üç parti de bunların destekçileri, yardımcıları konumundadır. Yani hepsi de aynı ihanet yolunun yolcusudur. Bunlar farklı söylemlere sahip olsalar da, farklı tellerden çalıp farklı yollar izler görünseler de; hepsinin Kâbesi Washington’dur, White House’dur.

Tek kelimeyle de hepsi BOP-Yeni Sevr görevlisidir.

Ve tabiî, elbette bu ihanetlerinin hesabını da vereceklerdir bir gün…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Ağustos 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email