İZMİR’İN İŞGALİNİN YILDÖNÜMÜNDE ÜLKEMİZ İŞGAL ALTINDA

Izmir15Mayis191915 Mayıs 1919 günü İzmir’i işgal eden Yunan Askerlerinin karşısında dimdik duran, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’in devamcıları olan biz Halkın Kurtuluş Partililer;

Bu gün ülkemizin de NATO üsleriyle, Amerikan Üsleriyle, Patriot füzeleriyle emperyalistlerin işgali altında olduğunu biliyor ve onun için halklarımızın emperyalist boyunduruktan kurtulması için mücadele veriyoruz.

ABD ve AB Emperyalistlerinin emir eri konumundaki siyasi iktidar KAR HIRSI gözünü bürümüş olduğu için vatan topraklarının elden çıkarılmasına aracılık yapıyor.

Tayyipgillerin bu tutumundan yararlanan Yunanistan da Ege Adalarını tek tek işgal ediyor.  Topraklarımızın elden çıkarılmasına göz yummayan tek devrimci Parti HKP; Tayyipgillerin Ege Adalarını peşkeş çekmesine karşı duran siyasi partidir. Bu konuda da Çeşme Savcılığına suç duyurusunda bulunarak vatansever ve halk sever olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Topraklarımızın yer altı ve yer üstü zenginliklerini özelleştirme adı altında peşkeş çekenler, topraklarımızın yabancılara satılmasına göz yumanlar bir gün mutlaka karşılarında 2. Kurtuluş savaşçılarını bulacaklardır.

Halkın İktidarı için mücadele veren Halkın Kurtuluş Partisi İzmir’in emperyalist uşaklarınca işgalini bir kez daha protesto ediyor ve emperyalistler ve ortaklarının bu topraklardan sökülüp atılması için kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Bu gün seçim ortamında da eşitsiz koşullar altında mücadele verirken Halkın Kurtuluş Partisi, ülkeyi soyanların peşini bırakmıyor ve suç duyurularına devam ediyor. Ülkemizin bu gün itibariyle onurlu insanlara, gözünü budaktan sakınmayan gençlere ve halkların kurtuluş davasına önderlik edecek partiye ihtiyacı vardır. İşte o parti Halkın Kurtuluş Partisidir. Onurlu mücadelesini sürdürmektedir. Bu ülke, bu topraklar emperyalist boyunduruktan kurtulana kadar kavgasını sürdürecek ve halkların özgür eşit yaşayacağı ve yarınlarını düşünmeyeceği Halkın İktidarını kuracaktır.

Bundan adımız gibi eminiz. HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ. 15 Mayıs 2015

HKP İZMİR İL ÖRGÜTÜ

Print Friendly, PDF & Email