İZMİR’DE AKP’GİLLERİN SIĞINMACI POLİTİKASINI POLİTİKASINI PROTESTO ETTİK

AKP’gillerin Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) çerçevesinde başta Suriye olmak üzere, Afganistan, Irak gibi ülkelerden getirttiği Ortaçağcı işgalcilerin ülkemizi parçalama projesini protesto ettik. 19 Temmuz Çarşamba günü saat 19’da Karşıyaka İlçe Örgütümüzden sloganlarla yaptığımız yürüyüş halkımızın ilgisi ve alkışlarıyla Karşıyaka Çarşı girişine kadar devam etti. Buarada atılan sloganların ardından Partimiz adına Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak yoldaşımız bir açıklama yaptı.

Tacettin Çolak konuşmasına başlamadan önce gerek Partimizin gerek Nakliyat-İş Sendikasının bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara Sevrci, soytarı, Sahte Solcuların saldırılarına değindi. Bu sahte solcuların ABD-AB Emperyalistleri ve AKP’gillerin eliyle yürütülen BOP’u göremediklerini dolasıyla Emperyalistlerin bu projesine çanak tuttuklarını söyledi. Bizim bu eylemlerimizden ABD-AB Emperyalistleri rahatsız olabilir ancak bir de kendine sol, sosyalist adı verenlerin rahatsızlığı nedir? yo biz Şovensitlik yapıyormuşuz, nefret söylemleri kullanıyormuşuz. İşçi Sınıfı içinde Ayrımcılığı körüklüyormuşuz. Haltetmişsiniz, siz Emperyalistler tarafından kesilen fonlarınıza kavuşmak için bizim gibi gerçek devrimcilere saldırıyorsunuz. İt ürür kervan yürür, siz hainsiniz, satılmışsınız diyerek Partimizin görüşleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

”Ülkemizi işgal etmiş Ortaçağcı İstilacıların tamamı Batıya ya da ülkelerine gidecek

Saygıdeğer Halkımız

Bugün Türkiye’de bir mülteci, bir göçmen, bir sığınmacı sorunu yok; Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirerek Türkiye’de Türk’ü azınlığa düşürme amacıyla 13 ila 15 milyon cihatçının bir proje kapsamında Türkiye’yi işgal etmiş olma sorunu var ve bu işgal giderek de artıyor.

Geri Kabul Anlaşması’yla hasbelkader Avrupa’ya kaçak yollardan girebilmiş olanlar da yakalanıp Türkiye’ye gönderiliyor.

Bu insanlar aynı dili, aynı tarihi ve kültürü paylaştıkları 30 küsur Arap ülkesine gitmiyorlar. AKP’giller’i ve Tayyip Erdoğan’ın kadim dostları olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Pakistan ve Afganistan’a hiç gitmiyorlar. İran’a da gitmiyorlar. İran sokmaz zaten bunları ülkesine. Sadece Türkiye’ye geliyorlar, gidebilirlerse de çok az miktarda Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar.

Emperyalist Haydut ABD, İnsan Soyunun Başdüşmanı olan bu çakal devlet, Ortadoğu’da Türkiye’nin de içinde olduğu 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedeflerine koymuş bulunmaktadırlar. İşte bu insanlık dışı, alçakça hedeflerine de “BOP” adını verdiler. Ülkemizi BOP çerçevesinde en az üç parçaya bölmek için de ülkemizi Ortaçağcı gericilerin istilasına uğrattılar.

Saygıdeğer Halkımız;

İşçimiz, Memurumuz, Emeklimiz, Esnafımız AKP’gillerin yarattığı İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm cehenneminde kavrulurken, ülkemiz AKP’giller ve Reisinin eliyle Ortaçağcı İstilacıların cennetine çevrilmiştir.   AKP’giller ve Reisi AB’den, BM’den üç kuruş para kopartırım mantığıyla sınırlarımızı kevgire döndürüp, yolgeçen hanına çevirdiler. AKP’giller’in Reisi “Dün Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan gelmişlerdi, bugün Ukrayna’dan geliyorlar, yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir, bundan hiç endişeniz olmasın” diyor.

Kendi halkının, 85 milyonun mazlum, aç, sefil kalması, İşsizlik-Pahalılık cehenneminde yanması uğruna ülkemizi istilacıların, vatansızların deposuna dönüştürüyor.

Faşist Din Devletine giden yolda bu insanları oy deposu olarak kullanmak niyetleri. Amaçları Demografik yapıyı değiştirerek, ABD ve AB Emperyalistlerinin BOP’u çerçevesinde ülkemizin parçalanması.

Namuslu Bilim İnsanı, Tarihçimiz Sinan Meydan da uyarıyor:

“Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye, demografik yapı üzerinden etnik ve dinsel ayrımla parçalanmak istenmişti. Emperyalizm, İzmir’i, Trakya’yı, Doğu Anadolu’yu, Musul’u Türkiye’den koparmak için buralarda Türklerin sayıca az olduğunu ileri sürmüştü.”

İşte AB-D Emperyalistleri hiçbir zaman vazgeçemedikleri Sevr’i yeniden yaşama geçirmek, bu ülkeyi en az üçe bölmek için Ülkemizi Ortaçağcı Güruhun istilasına uğrattılar.

Saygıdeğer Halkımız;

Ülkemizin; AB-D Emperyalistleri ve AKP’giller ortaklığıyla Ortaçağcı İstilacılar tarafından işgal edilmesine dur demek için 23 Temmuzda Ulus Meydanında Atatürk Heykeli önünde saat 14’de buluşuyoruz. Emekçi Halkımızı Yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın heba edilmesine, insanlarımızın alınteriyle yaratılan değerlerimizin Ortaçağcı İstilacılara akıtılmasına karşı sesimize ses vermeye, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.”

Halkımızın ilgiyle izlediği eylemimizde sık sık “Mülteci Değil İstilacı”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez”, sloganları atıldı.

19.07.2023
HKP İZMİR İL ÖRGÜTÜ

Print Friendly, PDF & Email