İzmir Aliağa, Asbestli Gemilerin Çöplüğü Değildir!

Geçen yıl, Aliağa Gemi Söküm Tesislerine gelmekte olan Brezilya Donanmasına ait NAE Sao Paulo Savaş Gemisi, kamuoyu baskısı ve halkın protestosu üzerine ülkemize giremedi. Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz de Aliağa’da SÖK Denizcilik Şirketi önünde asbestli gemi sökümü halk düşmanı planını, yaptığımız eylem ile protesto etmiştik.  (https://www.hkp.org.tr/asbestli-gemilerin-ulkemizi-ve-halkimizi-zehirlemesine-izin-verilmesini-aliagada-protesto-ettik/)

Dünya genelinde yapılan protesto sonucu gemi, okyanusun dibinde batırılmıştı.

Şimdi de Fransız kablo döşeme gemisi olan Raymond Croze Gemisi, Aliağa’ya söküm için gelmektedir. 1983 yılında inşa edilmiş olan bu geminin 5 bin metrekarelik alanı asbestli malzeme içeren boya ile boyandı. Envanterde ise asbestli boyanın bulunmayışı tespiti yanlıştır. Beyaz asbest barındıran Krizotil maddesini içeren boya ile gemi kaplamaları boyanmıştır. Ayrıca geminin Tehlikeli Madde Envanterinde 50-100 ton arasında asbest içerdiği kaydedilmiştir. Asbest dışında ağır metaller, yağlar içeren gemi sökümü, denizde kirlenmeye yol açmaktadır.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, geminin gündeme gelmesinin nedenini Avrupa Birliği’nden gelmesi ve asbest içerdiği bilinen mimli bir gemi olması olarak açıklamıştır.

Avrupa ülkelerinde inşa edilen, asbest, kimyasal maddeler ve ağır metaller içeren gemiler; Parababalarının kârlarına kâr kattıktan sonra sökülmek üzere Türkiye’ye gönderilmektedirler. Basel Konvansiyonu’na göre tehlikeli atıkların uluslararası taşınması, aktarılması yasaktır. Gemi Fransa’nın Toulon Limanı’ndan hareket ederek gelmektedir. AB ülkeleri kendi imzaladıkları sözleşmeye de çıkarları için uymamaktadır. Halkımıza şirin görünen AB ülkelerinin halk sağlığına, çevreye bakışı gerçekte budur. Patronların kârı İşçilerin sağlığından önemli değildir. Çevreye, insan sağlığına zarar veren asbestli gemi sökümünün tesislerimizde yapılması yasaklanmalıdır.

Gemi söküm tesislerine gelen gemilerden, Çevresel Etkileşim Değerlendirilmesi Raporu istenmelidir. Gemilerde radyasyon ölçümü yapılmalıdır. Gemilerin söküm sürecinde asbestlerin paramparça edildiği vahşi yöntemler durdurulmalıdır. Yurt dışından alınan gerçek dışı beyanlara dayanan belgeler denetlenmelidir. Gemi sökümleri, başından sonuna kadar kamu kuruluşlarından görevlendirilen bağımsız denetçiler tarafından takip edilmeli ve rapor edilmelidir. Gemi Söküm Yönetmeliği’ne göre, sökülecek gemide hiçbir tehlikeli atığın bulunmaması, geminin tehlikeli atıklardan arıtıldığına dair yasal geçerliliği olan bilimsel ve teknik raporun yetkili kurumlardan alınmış olması gerekmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Asbest eğitiminden geçmeyen işçiler çalıştırılmamalıdır.

Ülkemizin en halksever, en doğasever, en hayvansever partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi olarak Programımızda da yer aldığı gibi “Kurtuluş Partisi, insan hayatının sürmesinin, bitkiler ve hayvanlarla birlikte, doğal dengeyi hiç bozmadan mümkün olabileceğini çok iyi bilmektedir. Bunun için doğaya ve diğer canlılara saygılı, onlara zarar vermeyen bir üretimin yapılmasından yanadır. Bunun için ülke içinde gereken önlemleri almaktan çekinmeyecek, insanlık ve doğa düşmanı emperyalist devletlerle mücadeleden de geri durmayacaktır.”

Aliağa’ya söküm için gelen, asbestli madde içeren Raymond Croze gemisi acilen durdurulmalı, geri gönderilmelidir.

Raymond Croze, ülkemizden defol!

Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!

26 Aralık 2023

HKP İzmir İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email