İşte ABD’li Haydut Efendileri ve Meclisteki İşbirlikçi Beşli Çete

Eee, Kaçak Saraylı Hafız?

Hem kanunsuz bir biçimde bizim Seçimlere girmemizi engelleyeceksin, hem de bizim siyasi terimimizi, hırsızlama yöntemiyle aşırarak siyasi rakiplerine karşı kullanacaksın, öyle mi?

Oh, ne âlâ memleket…

Salçasından da koy…

“Yahu ben bu adamların Seçime katılmalarını, yasal hakları olmasına rağmen, kanunları hiçe sayarak, emrim altına aldığım Yargıtay ve YSK’yi kullanarak yasakladım. Bari hiç değilse, siyasi terminolojilerinden işime gelen bir terimi aşırıp kullanmayayım. Bu kadarını da yapmayayım bari.”, diyemiyorsun be Hafız!

Öyle ki, hırsızlama iş görmek, ruhunun derinliklerine kadar işlemiş be…

Konu şudur:

Bizi izleyen arkadaşlar bilir, ya da biliyor olmalıdır. Veya hatırlayacaktır. Biz 2015’te TRT’de yayınlanan, TRT’nin bizimle yaptığı bir röportajda, ki bu özet olarak yayımlanmıştır TRT’de, aynen şöyle demiştik:

“Bu Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete, hepsi de birbirinin kardeşi. Yani bunların Türkiye’yi götürebilecekleri tek bir yer var: Suriyeleşme ve orada parçalanmak, Yeni Sevr çerçevesinde ve BOP Planı çerçevesinde Türkiye’nin parçalanması.

“Çünkü bunlar özgür iradeleriyle, vicdanlarıyla düşünüp, davranan insanlar değil. Hepsi şu anda birer proje partisine dönüşmüş durumda. Hepsinin ellerini, bilinçlerini ve dillerini Amerika oynatıyor, CIA, Pentagon, Washington oynatıyor. Yani bunlar özgür iradeleriyle bir şey yapacak durumda değiller.”(https://www.youtube.com/watch?v=Ar9Cf8asgic, Nurullah Ankut, Seçim Konuşmaları – AB-D Emperyalist Haydutlar Çetesi ve Yerli Hain İşbirlikçilere Karşı 2015 Genel Seçimleri Çerçevesinde Siyasi Değerlendirmeler, Derleniş Yayınları, s. 105)

Yine 2015 1 Kasım Sçeimleriyle ilgili olarak yaptığımız TRT Konuşmasında şöyle demişiz:

“Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete, Washington’daki İblis’in bu sadık hizmetkârları her gün saatler boyu televizyonlarda konuşuyorlar. Bir teki olsun, bir tek kere olsun Türkiye’nin içinde bulunduğu bu vahim durumdan söz ediyor mu?

“Onlar hiçbir gerçekliği olmayan masallarla seni kandırmaya çalışıyorlar. İşte 7 Haziran öncesi de konuştular bu ekranlardan. Ne anlattılar sana?

“Hiç. Bayram çocuklarını boyalı şekerlerle avutur gibi seni avutmaya çalıştılar. Biri, ben sana iki bayramda şu kadar bayramlık vereceğim, dedi. Öbürü, ben ondan daha çok vereceğim, dedi. Biri, ben asgari ücreti şu kadar artıracağım, dedi. Öbürü, ben ondan daha fazlasını vereceğim, dedi. Tıpkı sarı sendikaların toplusözleşme masaları denen ihanet ve satış masalarında İşçi Sınıfımızı Parababalarına satarken yaptıkları gibi, geyikler yaptılar.

“Çünkü yok bunların halka verebilecekleri bir şey. Bunlar aynı yolun yolcusu. Bunlar, bu ihanetler, bu vurgunlar, bu soygunlar, bu katliamlar düzeninin temsilcileri ve savunucuları. Bunların hiçbiri kendi akıllarıyla, kendi vicdanlarıyla düşünüp davranamazlar. Bunlar Washington’daki Firavunun sıradan kuklalarıdır. Bunların ellerini, kollarını, başlarını, dillerini perde gerisinden hep o kuklacı oynatır.

“Zaten bunların hepsi birer proje partisidir. AKP doğrudan ABD, İngiltere ve İsrail yapımıdır. Görevi de BOP’un hayata geçirilmesinde taşeronluk yapmak, İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesinde rol almak ve İslam’ın içinin boşaltılarak bir CIA-Pentagon İslamı haline dönüştürülmesinde kendisine verilen emirleri uygulamaktır.

“CHP, CIA ve MOSSAD kaynaklı bir kaset operasyonuyla yönetimi değiştirildikten sonra artık tam anlamıyla bir proje partisine dönüştürülmüştür.

“MHP, zaten 1965’te CIA’nın emrindeki Kontrgerilla’nın bir özel örgütü olarak kurulmuştur.

“HDP ise 1991’den itibaren yani Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte dümeni Amerika’ya kıran ve onunla eklemlenen Amerikancı Kürt Hareketi’nin siyasi plandaki partisidir.

“Bunların Türkiye’yi götürebilecekleri bir tek yer vardır: Suriyeleştirmek. Bunlara verilen görev, orada BOP Planı çerçevesinde Türkiye’nin parçalanmasına yani Yeni Sevr’in pratiğe geçirilmesine katkı sunmaktır.”(https://www.youtube.com/watch?v=brHKZDHJcfM, Nurullah Ankut, Seçim Konuşmaları – AB-D Emperyalist Haydutlar Çetesi ve Yerli Hain İşbirlikçilere Karşı 2015 Genel Seçimleri Çerçevesinde Siyasi Değerlendirmeler, Derleniş Yayınları, s. 119)

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar; Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’yi, en cahil yurttaşımızın bile duraksamadan anlayabileceği açıklıkta ortaya koymuş, göstermişizdir.

Hatırlanacağı gibi, sonradan Kontrgerilla’nın siyasi plandaki paramiliter örgütü MHP’den kopan Meral Akşenerliderliğindeki bir grubun oluşturduğu ve Amerikancılığı, NATO’culuğu programlarına dek yazmaktan geri durmayan yeni bir Amerikancı çete yer aldı Mecliste, “İyi Parti” adıyla.

Bunların “iyi”liği, zinhar halkımız için değil. Amerika adına yapılan bir iyiliktir…

Bu vatandaşlar hiç utanıp arlanmadan programlarına geçirdiler Amerikan işbirlikçiliğini, NATO’culuğu, aynen şöyle diyerek:

“NATO

“Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeni içinde Batı kurumları içinde yer almıştır. Ülkemizin savunma politikası da Batı güvenlik sistemine entegre edilmiştir. Savunma politikasında en üst şemsiye olarak NATO bulunmaktadır. NATO bir siyasi yapılanma olup üyelerinin müşterek savunma ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Türkiye’nin NATO şemsiyesinde olması milli politikalar ve stratejiler uygulamasına engel olmadığı gibi İttifak üyeliğimiz diğer ittifak ve mekanizmalardaki ülkelerle kendi milli çıkar ve ulusal güvenliğimizin gereği olarak kurulacak ilişkilere ve iş birliği çabalarına da aykırı değildir.” (http://www.yenicaggazetesi.com.tr/iyi-partinin-program-ve-tuzugu-ilk-kez-yenicagda-175673h.htm)

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; utanç verici bir güzellemede bulunuyorlar NATO’ya. İnsan soyunun baş belası ABD Emperyalist Haydudunun komutasındaki saldırgan askeri örgütü NATO’yu, bir melekler topluluğuymuş gibi gösteriyorlar.

Oysa Türkiye’nin bugün içine düşürülmüş bulunduğu vahim durumun en önde gelen etkenlerinden biridir, Türkiye’nin NATO’ya sokulması ve Türk Ordusu’nun, yarı sapık, yarı sarhoş ABD generallerinin emrine verilmesi.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerinin ve o darbelere zemin hazırlamak için 5 bini aşkın masum gencimizin birbirine katlettirilmesi, NATO içinde yer alan “Süper NATO”-“Gladyo”, Türkiye’deki bilinen yaygın adıyla “Kontrgerilla”nın eseridir.

Tayyipgiller’in ve onun 2013’e kadarki can dostu FETÖ’nün ve bilumum Ortaçağcı tarikatların, cemaatlerin Türkiye’nin başına bela edilmesi, Laik Cumhuriyet’in çökertilmesi, Yargının, Ordunun, Eğitimin tarumar edilmesi, hep NATO’nun ve arkasındaki hain gücün, ABD Emperyalist çakalının ve onun Avrupalı ortağı AB Emperyalist devletlerinin eseridir.

Fakat burjuva partileri, bu hainane yolun gönüllü ve heveskâr yolcularıdır. Onlar adları gibi bilir ki; 1950’den bu yana Türkiye’de iktidarları getiren de, götüren de hep ABD Haydudu olmuştur. Yani Türkiye’yi Türkiye yönetmemektedir; ABD yönetmektedir doğrudan.

Seçimler, Meclis, burjuva partileri, demokrasicilik oyunları, bilmem neler bu işin kılıfıdır, maskesidir, peçesidir…

Her seçim sonunda sandıktan ABD’nin istediği ve belirlediği kombinasyon çıkar…

İşte bu sebeplerden dolayı biz, Amerika için “İyilik sağlık” demek olan bu partinin de Mecliste yer alması sebebiyle, siyasi terimimizde buna uygun bir değişiklik yaptık.

Dedik ki; “Meclisteki Amerikancı Beşli Çete”

Tayyip ve şürekâsı, son günlerde tanık olduğumuz gibi, bizim bu terimimizi hırsızlayıp aşırıyorlar. Diyorlar ki kendilerine muhalefet eden, kendileri gibi Amerikancı burjuva partileri kast ederek; “Dörtlü Çete”…

Tayyip de, avanesinde yer alan amigolar da kullanmaya başladılar bu terimi.

Mesela şöyle diyor Tayyip, bir keresinde:

Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya’daki o şarlatana, Kandil’deki terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Bir de yanlarında adı iyi olan bir parti, bir de adı Saadet olan particik var. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı’na karşı birleşiyor.” (https://www.birgun.net/haber-detay/erdogan-bunlar-4lu-cete.html)

Tayyip Efendi!

Avaneni oluşturan yüzlerce amigondan bir teki olsun Pensilvanyalı FETÖ’ye övgü düzmekten geri kalabilmiş midir acaba?

Abdüllatif Şener’in doğru bir şekilde ortaya koyduğu gibi, AKP’giller’inin tamamı FETÖ’nün can dostuydu be…

FETÖ’yü Orduya da, Yargıya da ağırlıklı biçimde yerleştiren sen değil misin?

Polisi, Milli Eğitimi FETÖ’ye teslim eden sen değil misin?

“Cemaatçi kardeşlerim bizden bugüne kadar ne istediler de vermedik?” diye bu ihanet işbirliğini en açık, en kesin biçimde ortaya koyan, itiraf eden bizzat sen değil misin?

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’yle de Oslo’sundan Kandil’ine, Dolmabahçe’sinden İmralı’sına kadar görüşmeler yapıp onlarla yıllar boyu iş tutan sen değil misin?

Ayıptır ya…

Geç bu masalları geç…

Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin de en önde geleni senin AKP’giller’indir…

Çünkü ABD Çakalı, bu ihanet oyununda size iktidar rolünü oynamayı vermiştir, diğerlerine muhalefet.

Hepiniz ABD Emperyalist Hayduduna yaptığınız hizmetkârlığın, dolayısıyla da Türkiye ve Ortadoğu Halklarına ettiğiniz ihanetin, yüz milyarlarca dolarlık kamu malı hırsızlığının ve daha işlemiş olduğunuz binbir suçun hesabını vermekten kaçamayacaksınız, kurtulamayacaksınız.

Unutma ki biz ne dersek odur gerçek!

Ve bizde zaman aşımı yok!

Sağlığınızda ya da ölümünüzde, ama mutlaka yargılanıp mahkûm edileceksiniz. Hak ettiğiniz cezalara çarptırılacaksınız!

Ha, şunu da belirtmiş olalım:

Bugünkü Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yargılanacaksınız. Tabiî hukuka, vicdanına, namusuna sadık, bağımsız mahkemeler huzurunda hesap vereceksiniz!..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

14 Mart 2019

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email