İstanbul’un Fethi bir moloz yığını gibi İnsanlığın önünde duran Bizans’ı yıktı geçti; Ülkemizin üzerine bir moloz yığını gibi çökmüş olan AKP’giller’i de yıkıp geçeceğiz!

Bugün İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıldönümünü kutluyoruz.

29 Mayıs 1453’te Osmanlı İlbleri’nin geleneğinden gelen Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u, o zamanki adıyla Konstantinopolis’i fethetti.

Fetih, İnsanlık Tarihi önüne bir moloz yığını gibi yığılan Bizans Medeniyeti’ni ortadan kaldırarak İnsanlığın önünü açmıştır. İnsanlığa bir süre de olsa nefes aldırmıştır. İşte bu yüzden İstanbul’un Fethi bir büyük Tarihsel Devrim’dir.

İlkel Sosyalist geleneklerini sürdüren Osmanlı’da, Dirlik Düzeni hâkimdi. Toprağın kullanım hakkı onu işleyenindi. Osmanlı, fethettiği yerlere de bu düzeni getiriyordu. Toprak meselesini kökünden hallediveriyordu.  Fethedilen topraklarda yaşayan halklar da Osmanlı’ya kapılarını açıyor, gönüllüce Osmanlı’yı kabul ediyor ve benimsiyorlardı.

İşte bu yüzden İstanbul’da yaşayan çoğunluğu Hıristiyan ve Musevilerden oluşan halk, İstanbul’un kapılarını gönüllüce Osmanlı’ya açmıştır. Osmanlı da fetihten sonra Müslüman olmayanları köleleştirmemiş, herkesi inancında ve yaşayışında serbest bırakmıştır. Halka karşı hiçbir yıkım, zulüm, kıyım uygulamamıştır. Musevi ve Hıristiyan halk da Osmanlı’yı benimsemiştir.

AKP’giller İstanbul’un Fethi’ni bir Hristiyanlık-Müslümanlık savaşına indirgeyerek kendi Ortaçağcı niyetleri doğrultusunda bir siyasi rant olarak kullanıyor.  Onlar ne anlar, “insanlığın önünü açmak”tan, “insanlığa nefes aldırmak”tan. Onların işi gericilik. Onların işi, halkımızı işsizlik pahalılık cehenneminde inim inim inletirken küplerini doldurmak. Onların işi kadınları Ortaçağın karanlık günlerinde olduğu gibi mutfakla yatak odası arasına hapsetmek. Ülkemizi ABD-AB Emperyalistlerinin emirleri doğrultusunda Faşist Din Devleti’ne çevirmek onların işi.

Kanal İstanbul adlı hainane projeyle güzel İstanbul’umuzu, Kurtuluş Savaşı’mızın kazanımı olan Boğazların hakimiyetini ABD Emperyalistlerine altın tepside sunmak, onların işi.

AKP’giller İstanbul’a ihanet ediyor. İstanbul’u Suriyeli, Afgan vb. ülkelerden gelen Ortaçağcılarla doldurdular, halkımızı depreme dayanıksız binalara mahkûm ederek, beklenen büyük İstanbul Depremi’nde ölüme terk ettiler. Onlar Güzel İstanbul’umuzu, kavgamızın şehri İstanbul’umuzu yaşanmaz hale getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Vatan sevgisi olmadığı gibi, İstanbul sevgisi de yok onlarda. Kalkmış İstanbul’un Fethi’ni kutluyorlar, hadi oradan. Elinizden gelse, hemen bugün elinizle teslim edeceksiniz Emperyalistlere.

İstanbul’un Fethi’nin İnsanlığın önünü açan bir büyük Tarihsel Devrim olduğunu görebilen, anlayabilen tek siyasi parti HKP’dir.

Partimizin ilk Genel Başkanı Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı bu büyük Tarihsel Devrimi anlattığı “Fetih ve Medeniyet” adlı eserinde, Fethin iki din arasındaki kıyasıya savaşın çok daha ötesinde bir önemi olduğunu şöyle ifade eder:

“İstanbul’un Fethi; bir dinin öteki dine karşı zaferi değil, ilerlemenin gerilemeye karşı zaferidir.

“İstanbul’un Fethi, tarih yolu üstüne kâbus gibi çökmüş bir cesedin (Bizans engelinin) kaldırılması, Bizans çöküntüleriyle tıkanmış medeniyet yollarının -Yalnız Müslümanlara, Yalnız Türklere değil- Tüm İnsanlığa yeniden açılmasıdır.

“(…) Demek, İstanbul’un Fethi, yalnız Türklerin değil, bütün dünyanın kutlayabileceği, kutlamakta haklı -hatta bir dereceye kadar, insan olarak görevli- sayılabileceği büyük Tarihsel Devrimlerden biridir.”

Bugün Modern toplumda yaşıyoruz, İnsanlığın ilerlemesinin önünü tıkayan engelleri, gericiliği ortadan kaldırmak için artık Sosyal Devrimler yapmak gerekiyor. Her yanı dökülen bu Parababaları düzeni de, AKP’giller de çürümüş Bizans gibi tarih sahnesinden silinmeyi bekliyor.

Halkın Kurtuluş Partisi, Halkımızı çıkar amaçlı suç örgütü AKP’giller’in insafına terk etmeyecek!

AKP’giller’i işledikleri binbir suçtan dolayı çelik bilezikle tanıştıracak olan; Fatih gibi İlkel Sosyalist Toplum önderlerinin, Che gibi İnsanlığın kurtuluşu uğruna gözünü kırpmadan kendini fedan eden yiğit-kahraman devrimcilerin, Hikmet Kıvılcımlı gibi bütün yaşamını İnsanlığın Kurtuluş davasına adayan büyük devrimci Usta’ların devamcısı Halkın Kurtuluş Partisidir. 29.05.2023

HKP İstanbul İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email