İsmet Demir Yoldaş ölümsüzdür!

Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi, yaşamını hiçbir karşılık beklemeden devrimci sendikal mücadeleye adamış Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci İsmet Demir’i, bedence aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
Yaşasın Devrimci Sınıf Sendikacılığı!
İsmet Demir Yoldaş ölümsüzdür!
Print Friendly, PDF & Email