IŞİD, AB-D Emperyalistleri ve işbirlikçilerinin Muaviye-Yezid klonlamasıdır

IŞİD, AB-D Emperyalistleri ve işbirlikçilerinin Muaviye-Yezid klonlamasıdır

AB-D Emperyalistlerinin ve yerli satılmışların Ortadoğu’ya getirdiği “Demokrasi” ve “Özgürlük”tür IŞİD.

Yezid’in ninesi Hind’in Uhud Savaş meydanında şehit düşmüş Hz. Hamza’nın karnını yarıp ciğerini çıkarıp yeme canavarlığının devamıdır IŞİD.

Yezid’in Kerbela’da Hz. Muhammed’in Ehlibeyt’ine yaptığı caniliğin devamıdır IŞİD.

Muaviye-Yezid tohumları bugün Ortadoğu’ya yayılmış canavarlıklarını, caniliklerini atalarına layık bir şekilde devam ettiriyorlar. Dün Libya’da, Suriye’de boy gösteren sapıklardan, ruh hastalarından derleşik kan içiciler, bugün Musul’da vahşetlerini sergiliyorlar. Nasıl ki ataları mızrak uçlarına taktıkları Kur’an sayfalarıyla iktidara giden yolu açarak gerçekleştirdilerse katliamlarını, IŞİD’ın sapık askerleri de Allah yazılı bayraklarıyla gerçekleştiriyorlar Musul’da katliamlarını. Ve utanmadan kendi çektikleri görüntüleri, insan olanın içinin alamayacağı canilikleri tüm dünyaya servis ediyorlar.

Bu kan içici canavarı klonlayanlar;

AB-D Emperyalistleridir. Suriye’ye “demokrasi”yi getirmek için dünyanın bütün bölgelerinden bu kan içici sapıkları, ruh hastalarını toplayan, onları “Cihadınız Alevi Esad ve ona destek veren kâfir Şii İran, Maliki ve Hizbullah’a karşıdır” diyerek doktrine eden Suriye Halkının üzerine salan insan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistleridir.

Onlar ki, enerji kaynaklarını kontrol edebilmek için, bin ülkeli bir dünya hedefine ulaşmak için, BOP ve GOP projeleriyle Müslüman Halkları kırmaktan, birbirlerine kırdırmaktan çekinmezler. Haçlı zihniyetiyle davranırlar. Haçlı Ordularını durduran Selahaddin Eyyubi’nin anısını, izini, tozunu silmektir amaçları. Selahaddin Eyyubi gibi komutanların Tarih sahnesine yeniden çıkmasını engellemek ve kendi sömürülerini sürdürmek içindir Ortadoğu Halklarına yönelik saldırıları, zalimlikleri, düşmanlıkları. Halkları kandırmak için IŞİD’i terör örgütleri listesine koyarlar, el altından devam ederler dolaylı, dolaysız para, silah desteklerine…

Tayyipgillerin parmağı vardır IŞİD’in yaratılmasında. Her türlü lojistik desteği sağlamıştır Tayyipgiller ruh hastalarına. Korumuş, kollamış, yardım ve yataklık yapmıştır IŞİD canavarlarına. Kardeşim dediği Beşşar Esad’ı, AB-D Emperyalistlerinin bir emriyle satmış, kendi aşağılık çıkarları için yurt topraklarını yolgeçen hanı yapmıştır Tayyipgiller, AB-D Emperyalistlerine ve uşaklarına. Halk düşmanı bu katillerin, hiçbir engeller karşılaşmadan Suriye’ye geçişlerini sağlamıştır Tayyipgiller. Aynı dünya görüşüne sahiptir IŞİD ile Tayyipgiller. Ümmetçidirler, Ortaçağcıdırlar, ilericilerin, yurtseverlerin, antiemperyalist önderlerin düşmanıdırlar. Şanlı Gezi İsyanı’mızda, Soma’da katlettikleri canlarımıza acıması olmayan; ölmüşler, geçmişler, kaderdir diyen Tayyipgiller’le, gülerek, oynayarak baş kesen IŞİD canavarları aslında aynı toptan kesmedir. İnsanlıktan çıkmış IŞİD üyesi sapıkların, Türk Toprağı sayılan konsolosluğu işgal etmesini ve Türk bayrağının indirilmesini dizi film izler gibi izlemektedir, Lice’de bayrak indirme provokasyonuyla ortalığı birbirine katan Tayyipgiller.

Kürt Halkının bağrına saplanmış kamaların en büyüklerinden Amerikancı Barzanilerin parmağı vardır, IŞİD’in yaratılmasında. ABD Emperyalizmine hizmettir Molla Barzanilerin varlık nedeni. 2 milyona yakın Iraklının katlinden sorumludur Barzaniler. AB-D Emperyalistleri Barzanilerin işbirliği sayesinde gerçekleştirebilmişlerdir Irak Halkına yönelik saldırılarını. Sünni Barzaniler Alevi Esad’ın ortadan kalkması için destek vermiştir AB-D Emperyalistlerine. Bugün Musul’da salına salına katliam yapan IŞİD’e AB-D Emperyalistlerinin oluru olmadan dokunamayan satılık Barzanilerin sayesindedir IŞİD’ın palazlanması.

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi de sorumludur IŞİD’ın yaratılmasından. AB-D Emperyalistlerini okyanus ötesinden gelen bir dost olarak gören, gerillalarını AB-D Emperyalistlerinin emrine vermeyi teklif edebilen, Ortadoğu’da ikinci bir İsrail olacak Kürdistan’ın kurulabilmesi için her türlü gericiliğe olur veren Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi de IŞİD’in katliamlarından sorumludur.

IŞİD’le, El Nusra’yla ve bilumum Ortaçağcı cihatçı çetelerle Esad’ın devrilmesi için pazarlık yapan, anlaşma imzalayarak Esad’a karşı birlikte mücadele veren PYD’dir sorumlusu.

Ülkesi Suriye’nin bağımsızlığını ve halkının mutluluğunu savunan, bağımsızlıkçı, laik, yurtsever ve namuslu olduğu için, halkını sevdiği için AB-D Emperyalistlerinin düşmanı ilan edilen Beşşar Esad’a karşı saldırıya sessiz kalanlar, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden insanları katleden Ortaçağcı Katillerin katliamını görmezden gelenler sorumludur IŞİD’den.

Kazananlar Direnen Halklar Olmuştur

İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle bezenmiştir. Emperyalist Yedi Düvele karşı Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Türk ve Kürt Halkının direnişidir bunun en büyük örneği.

Küba Halkının AB-D Emperyalizmine karşı direnişi tüm dünya halklarına örnek olmuş, örnek olmaya devam etmektedir.

Vietnam Halkının Yankee Emperyalizmine karşı elde ettiği zafer dünya halklarının bilincinde, mücadelesinde yaşamaya devam ediyor ve devam edecek.

İşte Suriye Halkının Haçlı Ordularına karşı direnişi Suriye Halkının zaferiyle sonuçlanmıştır. Emperyalistlerin askeri gücü ne kadar fazla olursa olsun, istihbarat ağları ne kadar yaygın olursa olsun, bağımsızlığına düşkün, ulusal onuru yaşamdan değerli kılarak ölümü göze almış insanların direnişi emperyalistleri her zaman geriletir. Irak’ta yaşayan halkların yapması gereken budur. Silahları bırakıp kaçmak değildir yapılması gereken. Emperyalistlerin her zaman müttefiki olmuş Ortaçağcı İrticacılara karşı direnmektir halkların yapması gereken. Örnek alınmalıdır Suriye Halkının ve önderinin direnişi.

Bu örnekler çoğalacaktır. Buna inancımız tam. İnsanlık eninde sonunda, insan soyunun en büyük düşmanlarına karşı direnişini zaferle taçlandıracaktır. AB-D Emperyalistleri, insanlığı Ortaçağın karanlığına götürmeye yeminli Ortaçağcılar, tarihin karanlık sayfalarına gönderilmeden insan soyunun rahatlaması, halkların özgürleşmesi mümkün değildir. İnsanlık altın yıllarına yeniden kavuşacaktır. Bunu engellemeye emperyalistlerin gücü yetmeyecek. İnanmış, kararlı, bilinçli on binleri durduramadılar, milyonları hiç durduramazlar. 13.06.2014

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email