İşçi Sınıfının Yiğit Evladı Recep Vurmuş Yoldaş Kavgamızda Yaşıyor

20160522_14230323 Mayıs 2007 Recep Yoldaş’ı sonsuzluğa uğurladığımız kara gün. Görevi başında, Malatya’ya işçi örgütlenmesi için giderken geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik yoldaşımızı.

Bu yıl, bedence aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıldönümünde andık Recep Yoldaş’ı.

Yoldaşları, Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü’nde bir araya geldi. Onun nezdinde tüm Devrim Şehitleri için saygı duruşuyla başladı program. Programı sunan yoldaşımız kaybettiğimiz Recep Yoldaşımız’ın kişiliğinden, verdiği mücadeleden bahsederek bu mücadele ışığında devrimci önder nasıl olmalıdırı anlattı. Cesareti, atılganlığı, devrimci teoriye ve hareketimize olan bağlılığından bahsederek, halkların kurtuluş davasında her birimizin Recep Yoldaş gibi olması gerektiğini vurguladı. Ardından da onun adına bir yoldaşı tarafından yazılmış şiiri okudu.

20160522_145510Sunumdan sonra yoldaşımızın ömrünü vakfettiği İşçi Sınıfı mücadelesinin ve hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Recep Yoldaşımız’ın partimizin her eyleminde, mahallelerde yürütülen halk hareketleri içinde, işçi sınıfı mücadelesini yiğitçe sürdüren Nakliyat – İş sendikasının işgal, grev ve direnişlerinde hep en ön saflarda olduğu izlediğimiz slaytta hemen göze batıyordu.

Sinevizyonun ardından Recep Yoldaş’la birlikte mücadele yürüten yoldaşlarımız O’nun devrimci kişiliğini, cesaretini, kararlılığını, fedakârlığını dile getiren konuşmalar yaptılar. Recep Yoldaş’ın devrimci mücadeleye ve işçi sınıfı hareketine olan bağlılığından, işçi sınıfının ve Türkiye halklarının kurtuluşu mücadelesi için gözünü budaktan sakınmadığından, hiçbir görevden kaçınmadığından bahsedildi. Recep Yoldaş’ın bir devrimcide bulunması gereken özellikleri, cesareti, inancı, kararlılığı ve sonuç almada ısrarcılığı, halk içinde yaşayan bir halk önderi olma özelliği örnek alınması gereken davranışlar olarak anlatıldı. Üniversite mücadelesindeki önderliği, mahalle mücadelesinde İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği adına yürüttüğü çalışmalar, partimizin tüm eylemlerinde en önlerde oluşu ve ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın “aydının işçileşmesi, işçinin aydınlaşması” prensibini nasıl hayata geçirdiği, yılmak bilmeden İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da, Konya’da, nerede mücadele varsa oraya en önde atıldığı, anlatılarak, Recep Yoldaş’ın bulunduğu her ortamda sevilen, saygı duyulan bir karaktere sahip olduğu, halkımızın yaşamını kendisine yaşam biçimi olarak benimsediği vurgulandı. Yoldaşımızın aynı zamanda sanatla da ilgilendiğine, müziğe, edebiyata olan ilgisine de değinen yoldaşlarımız, Recep Yoldaş’ın hayatı bir devrimciye yakışan şekilde yaşadığına dikkat çektiler.

20160522_145453Recep Yoldaş’ımız gibi, ustamız Hikmet Kıvılcımlı gibi, hayatını işçi sınıfı ve halkların kurtuluş mücadelesine adamış tüm yoldaşlarımızın, önderlerimizin tek bir amaçları vardı, insanlığı hayvanlık konağından kurtarıp, insanca yaşanılacak bir Dünya kurmak.

Bizler, bu mücadelelerini daha da yükseltecek, günden güne büyütecek, yaktıkları Halkların Kurtuluşu ateşini büyütecek ve eninde sonunda insanın hayvan yerine koyulmadığı bir düzen kuracağız. Recep Yoldaş’a ve nezdinde tüm devrim şehitlerimize sözümüzdür.

HKP İzmir

Print Friendly, PDF & Email