İnsanlığın Başdüşmanı, Katil ABD’nin Savaş Gemilerinin Sarayburnu Limanı’na demirlemesini bir kez daha protesto ettik!

Katil ABD ve 6. Filo, Ülkemizden, Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den Defol!
Yankee Go Home!

İnsanlığın baş düşmanı Katil ABD’nin, yine ağır silahlarla donatılmış, “USS Porter” olarak adlandırdığı bir savaş gemisi daha İstanbul Sarayburnu Limanı’na demirledi. Bir kez daha insanlık dışı emelleri için ülkemizin sularını kirletti.

Bizler de Kurtuluş Partililer olarak yılmadan, bıkmadan “Yankee Go Home” diyeceğiz her gelişlerinde. Bu nedenle bir kez daha ABD’nin savaş gemilerinin pervasızca Boğazlarımızdan geçerek denizlerimizde gövde gösterisi yapmalarını basın açıklaması ile protesto ettik.

Kurtuluş Partililer olarak Sarayburnu Limanı’nda bir araya gelerek burada bir açıklama yaptık. Basın açıklamasını yapacağımız yere kadar yürürken gördük ki bütün cadde boyunca adım başı polis ekipleri yerleştirilmiş. Geminin bulunduğu alana yaklaştıkça polis sayısı belirgin biçimde arttı. Belli ki AKP’giller, uşaklığını yaptığı efendilerine, insanlığa kan kusturan ABD Emperyalistlerine hizmetlerini daha iyi gösterebilmek için, onların Savaş Gemilerinin güvenliğini sağlamak adına bu kadar önlem almış. İşte bu polis ablukası altında basın açıklamamıza başladık.

Açıklama İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyemiz Doğan Çıngı Yoldaş tarafından yapıldı.

Doğan Çıngı Yoldaş, basın açıklamasında şunları dile getirdi:

***

ABD Emperyalizmine ait savaş gemisi NATO tatbikatı çerçevesinde bir kez daha ülkemiz sularını kirletmek için gelmiştir. Daha iki hafta önce Halkın Kurtuluş Partisi olarak yine burada, yine aynı yerde ABD Emperyalizmini ve onun savaş örgütü olan NATO’yu protesto etmiştik. Orada demiştik ki, Katil ABD Emperyalizmi ne zaman, nereye, hangi koşullarda gelirse gelsin; Halkın Kurtuluş Partisi olarak onların karşısına dikileceğiz. ABD Emperyalizmine hiçbir şartta, hiçbir koşulda geçit vermeyeceğiz.

Ve bugün tekrar ABD Emperyalizmi ülkemizin sularını kirletti.

Biz neden ABD Emperyalizmine geçit vermiyoruz?

Neden NATO’ya karşıyız?

ABD Emperyalizmi de, onun askeri örgütü NATO da kanlı, katil bir örgüt ve devlettir. ABD Emperyalizmi ve NATO Ortadoğu’yu, Suriye’yi, Irak’ı, Libya’yı, Afganistan’ı kana bulayan, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden katleden, lanetlenmesi gereken bir örgüt ve devlettir.

Şimdi de yine aynı kanlı örgüt ve kanlı devlet hedefini Karadeniz yapmıştır. Ortadoğu’da yaptığının aynısını, katlettiği insanları bu seferde Karadeniz’e taşımak istemektedir. Karadeniz’i bir ABD gölü haline getirmek, bir savaş denizi haline getirmek istemektedir.

Neden bunu istiyor ABD Emperyalizmi?

Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun kendi sözünün geçmesini, kendi lafının dinlenmesini, kendisine karşı gelinmemesini istiyor. Dünyanın jandarmalığını üstleniyor.

İşte biz tam da bu yüzden ABD Emperyalizmine karşıyız. Demokrasi yalanı altında ülkelere gidiyor, insanları katlediyor, çoluk çocuk bırakmıyor, oradaki işini bitirdikten, oradaki insanları katlettikten sonra başka bir ülkeye, başka bir bölgeye geçiyor.

Biz Gerçek Devrimciler, bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları, bu katil ve kanlı örgüte, kanlı devlete karşı olmak mecburiyetindeyiz. Aynı Birinci Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşları önderliğinde Emperyalist Yedi Düvele karşı çıkan halkımız gibi…

Nasıl o tarihlerde ülkemizi dört bir yandan işgal eden emperyalist çakallara karşı halkımız bir Kurtuluş Savaşı verdiyse, Mustafa Kemal önderliğinde toplanıp Antiemperyalist bir savaş verdiyse, biz de bugün İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı vermek zorundayız. Sadece ABD Emperyalizmine, sadece NATO’ya karşı değil, onun ülkemizdeki yerli uşaklarına karşıda bunu vermek zorundayız.

Çünkü ABD Emperyalizminin bu savaş gemilerini ülkemize sokanlar şu anki AKP iktidarıdır. AKP iktidarı, ABD Emperyalizminin ve NATO’nun uşağı olduğunu bu şekilde de göstermiştir.

Hangi Türk Gemisi ABD karasularında?

Hangi Türk Gemisi ABD’nin herhangi bir denize kıyısı olan kentinde limanlamış, demir atmış vaziyette?

Peki, ABD’nin, NATO’nun savaş çıkarmak amaçlı gemileri neden bizim ülkemizde?

Biz Tam Bağımsızlığımızı savaşarak, kan dökerek kazanmış bir ülkeyiz. Ve Tam Bağımsızlığımızı bir avuç ABD Emperyalizminin uşağına bırakacak değiliz. Mücadelemiz hem ABD Emperyalizmine hem de ABD Emperyalizminin bir savaş aygıtı olan NATO’ya hem de tüm bunları ülkemize getirip ülkemizi bir uydu devleti durumuna sokmak isteyen AKP’giller iktidarına karşı durmadan sürecektir. 6. Filo’nun askerlerini nasıl 1968’de denize döktüysek tekrardan ve tekrardan onları denize dökeceğiz. Geldikleri yerlere geri göndereceğiz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana ABD Emperyalizmine her alanda karşı çıktık, her alanda onlarla mücadele ettik. NATO tatbikatı için geldiler, karşılarına çıktık. G-20 Zirvesi dediler, karşılarına çıktık. Onları karşıladık.

Çünkü mücadelemiz bu vatan için mücadeledir, bağımsızlığımız için mücadeledir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak mücadelemizi asla terk etmeyeceğiz. Zafere ulaştırana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ve günü geldiğinde ve o zaferi kazandığımızda ABD Emperyalizmini de, onun kanlı örgütü NATO’yu da, ona işbirlikçilik yapan AKP’giller iktidarını da silip, süpüreceğiz. Ve Tam Bağımsız gerçekten demokratik Türkiye’yi kuracağız.

Bu, bizim halkımıza sözümüzdür!

***

Doğan Yoldaşımızın yaptığı bu coşkulu konuşmanın ardından sloganlarla eylemimiz sona erdi.

Basın açıklamamızda “Katil ABD, Ülkemizden ve Ortadoğu’dan Defol!” pankartını açtık ve eylemde sık sık; “Katil Amerika Ülkemizden Defol”, “Katil Amerika Karadeniz’den Defol”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek ABD Halklara Hesap Verecek” “Katil ABD, 6. Filoyu Unutma”, “Katil NATO Bölgemizden Defol”, “Yankee Go Home”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız”, “Hoşt Hoşt Amerika, Puşt Puşt Amerika” sloganları atıldı.

18 Kasım 2021

HKP İstanbul İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email