İnsan soyunun en büyük düşmanı ABD Emperyalizmi satın alamadıklarına suikast düzenler

ABD Emperyalizminin doğasından gelir bu. Satın alabileceğine inandıkları, ülkesini, geçmişini, halklarını satma potansiyeli gördükleri “önder”lerin önüne dünyanın bütün nimetlerini serer, gelecek vaat eder, iktidar vaat eder, şan, şöhret, makam, koltuk vaat eder. Bu vaatlere kananları, inananları, insanlığından gönüllü olarak vazgeçenleri, halklarını Goebbels yöntemleriyle kandırabilme yeteneğine sahip olanları kullanır, onlara vaat ettiklerini yerine getirir. Yerli satılmışlar aracılığıyla ülkenin kaynaklarını yer bitirir, Halkların iliğini-kemiğini soğurur, sonrasında küçük lokmalar halinde parçalar, yer ve yutar. Baktı ki AB-D Emperyalistleri yerli satılmışlar ayak sürüyor, naz ediyor, omuzum yamızım diyor ve artık kullanım süresinin sonuna gelmiş, hemen lağım deliğine süpürürler. Değerleri yoktur onların gözünde satılmışların. AB-D Emperyalistleri için onlar kâğıt mendil gibidirler, “temizlik” yapıldıktan sonra atılırlar. Tıpkı Şah’lar, Noriega’lar ve bizim yerli satılmışlar gibi.

Bazı önderler vardır ki, halkının ve ülkesinin çıkarını düşünen, halkının refahı ve mutluluğu için her şeyi göze alan, ulusal çıkarlarını emperyalistlerin çıkarının önüne koyan, onları karşısına alan, onlara karşı mücadele yürüten, işte bu gerçek Halk Önderlerini de katletmeye çalışır binbir yöntemle. Halkların arasına nifak tohumları ekmeye çalışır, insanlığından çıkmaya meyilli insanımsıları bulup devşirmeye çalışır. Baktılar ki olmuyor, baktılar ki Halk ve Önderlik etle tırnak gibi kaynaşmış onlara karşı suikastlar tertipler. Tıpkı Fidel’e yaptıkları, Chavez’e ve en son Maduro’ya yaptıkları gibi.

Venezuela Halkının önderi, Chavez Yoldaş’ın mirası Maduro, işte AB-D Emperyalistlerinin satın alamadıkları önderlerden. O halkını düşünen bir önder. O halkını ve halkının yarattığı değerleri AB-D Emperyalistlerine peşkeş çekmeyen bir önder. O tarihine, geçmişine ve önderlerine sahip çıkan bir önder. O, Venezuela’nın bağımsızlığı için mücadele yürüten Bolivar’a, Chavez’e hakaretler yağdırmayan, ayyaş, ölmüş inek demeyen bir önder. O Yerli parababalarının azgın sömürülerini ve vurgunlarını azaltan bir önder. Dolayısıyla AB-D Emperyalistleri açısından ölümü hak eden bir önder.

Maduro patlayıcılarla donatılmış İHA’larla düzenlenen bir suikast girişiminden sağ salim kurtuldu. Kendi deyimiyle halkının ve halkın bağrından çıkmış askerleri sayesinde. Belli bu patlayıcıları İHA’lara yerleştiren Suikastçı. AB-D Emperyalistleri ve yerli parababaları. Ve Venezuela’nın ve Venezuela Halkının geleceği bu şer ittifakına karşı mücadeleyi yükseltmekten geçmekte. Ödün vermeden, en ufak bir kararsızlık göstermeden, bıkmadan, usanmadan. Ta ki bunlar ülkeden kovuluncaya kadar, bunların sömürü ve vurgun çarkları kırılıncaya kadar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Venezuela Halkının ve önderliğinin bunu gerçekleştireceğine inancımız tamdır. Başaracaklarına inanıyoruz. Suikastlar ancak böyle son bulacaktır. Halkların üzerindeki kara bulut ancak böyle dağılabilecektir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Venezuela Halkına ve Maduro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu suikastın arkasındaki AB-D Emperyalistlerini onların casus örgütlerini ve yerli satılmışları lanetliyoruz.

Venceremos! Hasta La Victoria Siempre!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Şan Olsun Chavez Yoldaş’a!

Şan Olsun Maduro Yoldaş’a!

Şan Olsun Venezuela Halkına!

05.08.2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email