Hugo Chavez Frias Yoldaş’ın yarım bırakmak zorunda kaldığını Nicolas Maduro Yoldaş tamamlayacak

 

Hugo Chavez Frias Yoldaş’ın yarım bırakmak zorunda kaldığını

Nicolas Maduro Yoldaş tamamlayacak 

Bilimsel Sosyalizmin kurucuları Marks-Engels Yoldaşların da işleri yarım kalmıştı. Yapılması gerekenleri yetiştiremedikleri için üzülüyorlardı, ömürlerini dünyanın en kutsal davası olan insanlık davasına adamış olmalarına rağmen. Mirasları Bilimsel Sosyalizm, vasiyetleri yarım kalan işlerinin tamamlanmasıydı. Lenin Usta, Rusya’dan bir güneş gibi doğdu insanlığın üzerine. Marks-Engels Yoldaşların yarım bıraktıklarını tamamladı, Onların kurucusu olduğu insanlığın kurtuluş bilimini ete kemiğe büründürdü. Ama Lenin Usta da daha yapabileceği çok şey varken, çok genç denebilecek bir yaşta, 54 yaşında bedence aramızdan ayrıldı. O’nun işleri de yarım kalmıştı. Usta’nın Mirası Sovyet Devrimi, Vasiyeti de Devrimlerin yayılması, Halkların kendi devrimlerine giden yolu bulmalarıydı.

Marksizm-Leninizmin 20’nci Yüzyıldaki en büyük geliştiricisi Hikmet Kıvılcımlı, ne mutlu ki bize, bu topraklardan çıktı. Marks-Engels-Lenin Ustaların yetiştiremediklerini (sınıflı topluma geçişin yasalarını) tamamladı, bu topraklarda Devrime gidecek yolu, bu topraklardaki Halkların kullanımına sundu. Kıvılcımlı Usta’nın da işleri yarım kalmıştı. Mirası, Antika Toplumun üzerini örten örtüyü kaldırdığı, özellikle Doğulu Toplumların gelişim sınıf ilişki ve çelişkilerini aydınlığa çıkardığı Tarih Tezi, vasiyeti Türkiye Devrimi’nin gerçekleştirilmesiydi.

Kendilerini halkların kurtuluşuna adayan önderler, Simon Bolivar, Miranda, Jose Marti, Mustafa Kemal, Camilo, Kahraman Gerilla Che, Denizler, Mahirler’in de işleri hep yarım kaldı, yetiştiremediler yapacaklarını. Ne zaman ki insanlık sınıfsız, sömürüsüz, insanlığın tek bir sosyalist aile olacağı bir dünyaya ulaşacak, işte o zaman yarım kalan işler tamamlanmış olacak.

Chavez Yoldaş’ımız da, daha yapacak çok şeyi varken, genç denebilecek bir yaşta bedence aramızdan ayrıldı. 05 Mart 2013 tarihinde, 57 yaşında kaybettik Yoldaş’ımızı. Acısı daha çok taze. “Dünyada yoksulluğu ortadan kaldıracak biricik sistem Sosyalizmdir.” “Kapitalizm vahşiliktir. Her geçen gün bunu daha iyi görüyorum.”, diyordu Yoldaş’ımız. Halklara göstereceği, yaşatacağı güzel günler, AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışlara yaşatacağı kâbuslar vardı daha. Bu yıkılası kanser düzeninin benzeri kanser hastalığı Chavez Yoldaş’ımızı aramızdan aldı. Artık anılarıyla, mücadelesiyle kavgamızda yaşamaya devam edecek. Chavez Yoldaş’ın da işleri yarım kaldı. Mirası Bolivarcı Devrim, vasiyeti de bu Devrimin Tüm Latin Amerika’ya yayılarak Simon Bolivar’ın idealinin gerçekleşmesi.

Chavez Yoldaş’ımızın Venezela Halkına bir diğer vasiyeti de halefi olarak belirlediği Nicolas Maduro Yoldaş’ın arkasından gitmeleriydi. Ve Venezuela Halkı Komutanlarının vasiyetini yerine getirdi. 14 Nisan’da yapılan seçimlerde Nicolas Maduro Yoldaş, AB-D Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçilerinin bütün çabalarına rağmen seçimlerden galip olarak çıktı. AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler açısından Chavez heyulası devam ediyor. Dünya Hakları açısından ise umut devam edecektir.

Şan, şöhret, makam, mevki tutkunu AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışlar istedikleri kadar “üniversite eğitimi olmayan bir kamyon şoförü” diyerek küçümsesinler, Maduro Yoldaş, “Gençliğine rağmen muazzam tecrübeleri olan, büyük bir fedakârlık ve çalışma kapasitesiyle en zor durumların dahi üstesinden gelebilecek bir devrimci” olarak Chavez Yoldaş’ımızın yarım bıraktığı Devrimi tamamlayacaktır.

Umudumuzdur; Maduro Yoldaş, Finans-Kapitalin ekonomik sistemini parçalayıp, devrimci anlayışla sömürücülere darbeyi vuracak, bir avuç Parababasını ortadan kaldıracak, halkçı ekonomi sistemi Sosyalist Ekonomiyi örgütleyecektir. İşte o zaman Chavez Yoldaş’ın başlattığı Devrim amacına ulaşacak, Yoldaş’ımızın yarım bıraktığı tamamlanmış olacaktır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Chavez Yoldaş’ımızın en başından beri hep yanında olmuş, Komutanına büyük bir sadakatle bağlı kalmış Maduro Yoldaş’ımızın seçim zaferini kutluyoruz. Bu zaferin Venezüella Halkına ve Dünya Halklarına yeni heyecanlar, umutlar getireceğine ve dinmiş olan sol rüzgârları yeniden estireceğine olan inancımızla başarılar diliyoruz. 15.04.2013

Venceremos! Hasta La Victoria Siempre!

Zafere Kadar Daima!

Halkız! Haklıyız! Kazanacağız!

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email