Hocalı Katliamı: AB-D Emperyalistleri Tarihin her döneminde katliamlarla anılacak!

 

Hocalı Katliamı: AB-D Emperyalistleri Tarihin her döneminde katliamlarla anılacak!

 

25 Şubat 1992’yi 26 Şubat’a bağlayan gece, Ermeniler Azerbaycan’ın Hocalı Bölgesinde bir katliam yaptılar. Tarihe Hocalı Katliamı olarak geçen bu katliamda, Ermeniler 613 Azeri’yi çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden akla gelmeyecek işkenceler uygulayarak katlettiler. Sonra da bu insanlık dışı işkencelerini ve katliamlarını bir marifetmiş gibi kitaplaştırdılar. Yeni nesillerine aktarabilmek, onların içinde de emperyalizme hizmet eden aynı kin ve öfkeyi uyandırmak için. İnsanlığın yüz karası bu katliamdan gurur duyarak bahsettiler, çünkü insanlıklarını-insan yanlarını bu katliamda kaybetmişlerdi artık.

Aslında katliamın ağababası, ABD ve AB (AB-D) Emperyalistleridir. Bu kan içiciler, Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte dünyayı yeniden şekillendirme planlarının bir parçası olarak Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırttı. Bunu yaparken, Ermenistan’ı, askeri, ekonomik ve siyasi olarak desteklediler. Bu saldırı sonucunda bugün, Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan’ın işgali altındadır. 700 bin civarında Azeri Halkı, işgal edilen topraklardan çıkarıldı. Ve kenar bölgelerde yaşayan 300 bin civarındaki halk da korkarak o bölgeleri terk etti. Yani bir milyon civarındaki Azerbaycan Halkı topraklarından, yerlerinden yurtlarından edildiler. 20 bin civarında Azeri de canından oldu.

Ermeni burjuvalarının etkilediği Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı sırasında yine emperyalistlerin piyonu rolünde, özellikle Doğu Anadolu bölgemizde katliamlar yaptılar. Olaylar karşısında Osmanlı’nın uyguladığı göç ettirme-tehcir çözümü sırasında hayatını kaybeden Ermeniler için, “Ermeni Soykırımı” adı altında dünyayı ayağa kaldıran AB-D Emperyalistlerinin, 1992’deki olaylar sırasında hiç sesi çıkmadı. Çünkü Ermeniler onlara hizmet ediyordu. Bu hizmeti yaparken yapılan her türlü zulüm mubahtı, onlara göre.

Hocalı Katliamı’nı niye yaptı Ermeniler?

Sovyetler’in dağılmasıyla birlikte, Türk Cumhuriyetleri Türkiye’yle güçlü bağlar kurmasın, Türkiye bölgede birleşmiş bir güç olmasın diye, 613 Azeri’yi katlettiler. Hocalı nüfusu o dönem 3000 kişiden oluşuyordu. 613 kişi bu nüfusun yaklaşık beşte biri yapar. Yani bir gecede Ermeni çapulculara nüfusun beşte birini yok ettirdiler.

Dağlık Karabağ bölgesi, bulunduğu konum itibarıyla Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında önemli bir mevzidir. Emperyalistler bu bölgeyi ve ayrıca on bin kilometre karelik Azerbaycan toprağını işgal ettirerek Türk Cumhuriyetlerini Türkiye’den ayıran bir sınır çizmişlerdir. Arap Ulusunun bağrına sapladıkları İsrail kaması gibi, Türk Ulusunun bağrına da Ermenistan kamasını saplamışlardır böylece. Ayrıca Türkiye’nin bu olaylar karşısında hiçbir siyasi-askercil tavır gösteremeyeceğini bildikleri için, bu vesileyle Türkiye’yi, Türk Cumhuriyetlerinin gözünde itibarsızlaştırmışlardır. AB-D uşağı, yüreksiz, çapsız iktidar, emperyalistleri haklı çıkarmıştır. Göstermelik sözlü bir tepkinin ötesinde hiçbir tepki gösterilememiştir.

Devrimci tavır, olayları olduğu gibi görmeyi ve buna uygun davranmayı gerektirir. Hocalı Katliamı Emperyalistler tarafından Ermenistan’a yaptırılmıştır. AB-D Emperyalistlerinin dünyayı yeniden şekillendirme planlarının bir parçasıdır. Yıldönümü vesilesiyle Hocalı Katliamı’nı yapanları ve yaptıranları bir kez daha lanetliyoruz.

Bugün aynı emperyalistler, bu planın devamı olan Yeni Sevr’le ülkemizi bölüp parçalamak, halkların birbirini boğazladığı bir kan gölüne çevirmek istiyor. Biz de Yeni Sevr’e karşı İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı gerçekleştireceğiz. AB-D Emperyalistleri ve onların yerli uşakları halkların örgütlü gücü karşısında er geç yenilecek. Yaptıkları tüm katliamların, İnsanlığa çektirdikleri tüm acıların hesabı sorulacak. 25.02.2013

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

 

Print Friendly, PDF & Email