HKP’li Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanında alanlardaydı

Bundan 162 yıl önce ABD’nin New York kentinde dokuma işçisi kadınların 8 saatlik iş günü, eşit işe eşit ücret talepleriyle başlattıkları direniş sonucu 129 kadın işçinin katledilmesinin ardından Clara Zetkin’in önerisiyle Sosyalist Enternasyonal tarafından ilan edilen “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü HKP olarak bu yıl da özüne uygun bir biçimde kadın ve erkeklerin yan yana, omuz omuza haykırdığı anmalarla geçirdik.

 İzmir:

Bu anlamlı gübde İzmir’de Karşıyaka Çarşı girişinde bir basın açıklaması yaptık. “Kadın Erkek El Ele, Kurtuluş Partisi’ne”, “Kadının Kurtuluşu Devrimde, Sosyalizmde” sloganlarıyla başlayan eylemimizde Kurtuluş Partili Kadınlar adına Nadire yoldaşımız basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Açıklamada Kadının Kurtuluşunun İşçi Sınıfının zaferinden geçtiği, Kadının toplumdaki ilerlemesinin politik ve toplumsal yaşama katılmasıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Gericilerin, işverenlerin, emperyalistlerin ve yerli uşaklarının saldırılarından en çok Kadınların etkilendiği ifade edilen açıklamada 8 Mart’ın özünün “Emekçi Kadınlar Günü” olduğu, ancak Parababaları düzeni tarafından “Kadınlar Günü” adı altında ticarileştirildiği, bir milyarder kadınla bir işçi kadının aynı şartlarda yaşadığı yalanına kadınların inandırılmaya çalışıldığı ve 8 Mart’ın özünden kopartıldığı anlatıldı.

Açıklamada Nakliyat İş önderliğinde direnişlerine devam eden Real Market-Media Markt, Uyum-Makro Market, Metro Market, Reysaş/TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonlarında çalışan, başta kadın işçiler olmak üzere tüm direnişçi işçilerin mücadelesi selamlandı.

Basın açıklaması öncesinde ve açıklama sırasında, basın açıklaması metninin yer aldığı bildirilerimiz de Karşıyaka halkına dağıtıldı.

Eylemimiz “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”, “Şeriat Ortaçağdır”, sloganlarıyla sona erdi.

 Bursa:

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü HKP Bursa İl Örgütü tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak 3 Mart Pazar günü HKP İl Binasında salon etkinliği yapıldı. Etkinlikte önce devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz kadın yoldaşlar ve devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Ardından uzun yıllar kamu emekçilerinin mücadelesinde öncülük yapan ve yeni emekli olan yoldaşımız Göksel Söğüt bir sunum yaptı. Göksel Yoldaş kadın Sorunun tarihsel köklerini, yine tarihsel süreç içerisindeki gelişim ve değişimini kendine özgü yaklaşımı ile sundu. Etkinliğin ardından eğitim emekçisi bir yoldaşımızın bağlaması eşliğinde hep birlikte türküler söylendi.

İkinci etkinliğimiz 8 Mart Cuma günü Bursa Kent Meydanı’nda yapılan basın açıklaması oldu. Basın açıklamasını HKP Bursa İl Yöneticisi Zeynep Yağlı Yoldaş’ımız okudu. Zeynep Yoldaş Kadın Sorununun çözümüne yönelik iki farklı anlayış olduğunu ifade ederek; birinci yaklaşımın Kadın Sorununu “Erkek Sorunu” olarak gören ve çözüm olarak da erkek düşmanlığını öneren burjuva feminist anlayış olduğunu belirtti.

Zeynep Yoldaş ikinci yaklaşımın ise artık Türkiye’de gerçek anlamda sadece HKP’nin temsil ettiği sınıfsal yaklaşım olduğunu ifade etti. Kadın Sorununun çözümünün, toplumun diğer yarısı olan erkelerle beraber savaşarak sömürücü kapitalist burjuva toplumunu yıkmaktan; onun yerine, insanın insanı ezmeği, sömürmediği sınıfsız, sömürüsüz bir toplum kurmaktan geçtiğini ifade ederek bunun ilk aşamasının da sosyalizm, devrim olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasında sık sık “Kadın Erkek El Ele, Örgütlü Mücadeleye”, “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme Son”, “Kadının Kurtuluşu Sosyalizmde” sloganları atıldı.

İstanbul:

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerimize ilk olarak 8 Mart’ta Kadıköy’de bir eylem ve basın açıklaması yaparak başladık. Yoğun katılımlı eylemimiz halkımız tarafından da ilgiyle ve alkışlarla karşılandı.

Açıklamamızı halkımıza hitaben bir kadın yoldaşımız yaptı. Coşkulu, günün anlam ve önemini anltana açıklamamızın başında, 8 Mart’ı yaratan, 1857 yılında 8 saatlik iş günü için mücadele verirken yakılarak öldürülen New York’lu 129 dokuma işçisini andık. Onların nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunduk.

Ardından bir Kadın Yoldaşımız tarafından yapılan açıklamada, özelde kadınların, genel olarak İşçi Sınıfımızın ve tüm halkımızın içinde bulunduğu işsizlik-pahalılık cehennemine, kadın cinayetlerine, kadın ve çocuk istismarlarına,eğitimdeki gericiliğe isyan ettik.

Çok derdin tek çözümünün kadın-erkek el ele Halkın Kurtuluş Partisi’nde örgütlenmek, bize bu yaşamı dayatan Parababaları düzenine karşı mücadele etmek olduğunu dile getirdik.

Kadının kurtuluşunun ne Feminizmde ne Ortaçağcı gericilikte olmadığını, kadının tek kurtuluşunun İşçi Sınıfımızla birlikte Sosyalizme olduğunu vurguladık.

Açıklama sırasında kadınlar tarafından “Kadının Kurtuluşu Sosyalizmde!”, “Kadın-Erkek El Ele Kurtuluş Partisi’ne!”, “Yaşasın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü!”, “Kadına Şiddete Hayır!” sloganlarını attık.

Kurtuluş Partili Kadınlar adına yapılan açıklamanın ardından, 19 aydır tazminat hakları için mücadele eden Real Market Direnişçilerinden Kader İpek’e söz verildi. Kader İpek, 19 aylık çetin geçen mücadele süreçlerini, açılan davaları, gözaltıları ve baskıları anlattı. Bunlara rağmen yılmadan, kararlılıkla zafere kadar mücadele edeceklerini dile getirdi. Mücadelelerinin bu kadar uzun sürmesinin vebalinin, yıllardır aidat ödedikleri halde bu süreçte kendilerine sahip çıkmak yerine mücadelelerini engellemeye çalışan Sarı Sendika Tez Koop-İş’e ait olduğunu ifade etti. Kader İpek, tüm emekçi kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasını bitirdi.

Daha sonra 10 Mart Pazar günü, İşçi Sınıfının gerçek devrimci sendikası Nakliyat-İş öncülüğünde, yaklaşık 19 aydırtazminat hakları için mücadele eden Real Market İşçileri ile onlara destek veren ve yine tazminat hakları için mücadele eden Makro Market İşçilerini ziyaret ettik.

İlk olarak Forum İstanbul’daki Media Markt’ta kasa kilitleme eylemi yapacak olan Real Market ve Makro Market İşçileriyle birlikte Media Markt’a gittik. Direnişçi İşçilerin kasa kilitleme eylemine destek verdik.

Eylem sonrası Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)’ye bağlı Uluslararası Taşımacılık İşçileri Sendikası Enternasyonali TUI Transport Genel Sekreteri Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Media Markt içerisindeki halka yönelik bir konuşma yaptı. Konuşmasında iki yıla yakın bir zamandır gasp edilen tazminat hakları için mücadele eden Real Market İşçilerinin haklarını alması için burada olduklarını, halkımızdan işçilerin haklarını almaları için dayanışma içerisinde olmalarını istedi. Hz. Muhammed,“haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” demiştir. Haksızlık karşısında tepkisiz kalmayın, işçiler tazminat haklarını alana kadar Media Markt ve Metro Market’lerden alışveriş yapmayın, dedi.

Kasa kilitleme eyleminden sonra Nakliyat-İş Sendikası ve direnişçi işçiler Forum İstanbul önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu açıklamaya da Kurtuluş Partililer olarak katılarak desteğimizi sürdürdük. Basın açıklamasına halkın ilgisi büyüktü. Alkış ve sloganlarla coşkulu bir açıklama oldu.

Ardından Güneşli Metro Market’e geçerek işçilerin buradaki eylemine de katıldık. Metro Market önünde her zaman olduğu gibi hakkını arayan işçiye karşı Özel Güvenlik ve Polis barikatı kurulmuştu. Buna rağmen işçiler eylemlerine gür sloganlarla devam ettiler.

Burada Kurtuluş Partili Kadınlar adına bir kadın arkadaşımız Real ve Makro Market İşçilerine hitap etti.

Konuşmasında, kendisinin de Aras Kargo işgal, grev ve direnişine katılan bir işçi olduğunu, bu mücadele sırasında ekonomik mücadelenin siyasi mücadeleye dönüşmesi gerektiğini öğrendiğini belirtti. BöyleceHKP saflarında yerini aldığını ifade etti.

İşçi kardeşlerimize, Nakliyat-İş Sendikası gibi İşçi Sınıfının dostu olan bir sendika önderliğinde, başta Genel Başkanı olmak üzere, bu sendikanın yiğit, fedakâr yöneticilerinin önderliğinde bu direnişi sürdürdükleri için çok şanslı olduklarını söyledi.

Kadın Yoldaşımız, konuşmasını Halkın Kurtuluş Partisi olarak İşçi Sınıfının dostu olduğumuzu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Real Market ve Makro Market İşçilerinin mücadelelerini destekleyeceğimizi belirtti. Gücümüz ve olanaklarımız ölçüsünde elimizden gelen her türlü dayanışmayı göstereceğimizi ifade etti. Mücadeleniz mücadelemizdir! İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek, sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Yoldaşımızın konuşması sırasındacoşkulu ve gür bir şekilde “Real İşçisi Yalnız Değildir!”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması!”, “Kadın Erkek El Ele Örgütlü Mücadeleye!”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!” sloganları atıldı.

Real ve Makro Market İşçilerini ziyaretimiz, Kurtuluş Partili Kadınlar olarak hazırladığımız ikramlar ve çay eşliğine yapılan sohbetlerle sona erdi.

Kurtuluş Partili Kadınlar

Print Friendly, PDF & Email