HKP İzmir İl Örgütü’nden Seçim Bildirgesi Açıklaması

20150509_1140417 Haziran’da yapılacak genel seçimlere 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili ile katılacak olan Halkın Kurtuluş Partisi’nin İzmir İl Örgütü, bugün parti il binasında gerçekleştirdiği basın toplantısıyla seçim bildirgesini açıkladı. İzmir milletvekili adaylarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Av. Tacettin Çolak seçim sisteminin adaletsizliğine vurgu yaptı. Partilerin ekonomik güçleriyle orantılı olarak seçim çalışmaları yürütebildiğini belirten Çolak, HKP’nin tüm imkansızlıklarına rağmen seçim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledikten sonra seçim bildirgesini açıklamaya geçti. Açıklanan bildirgeden bazı başlıklar şöyle:

“Halkın Kurtuluş Partisi, halkın gerçek iktidarını kurmak için vardır.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’nin kökleri, yüreği insan ve doğa sevgisiyle dolu, değer yaratan halkın içindedir. İnsana, hayvana, bitkiye ve doğaya yapılan tüm haksızlıklara sonuna kadar karşıdır. Devrimciliğimizin itici gücü, insan, hayvan, bitki ve doğaya olan sevgimizdir. HKP bu temelde 1919 yılından beri ekonomik ve sosyal olarak kalkınmış tam bağımsız bir ülkenin mücadelesini sürdürmektedir.

HKP, işsizliğe karşı amansız bir mücadele verir.

HKP, iş hacmini gerçekten genişletmek ve sürekli olarak artan hızlı sanayileşmeyi işsizliğe karşı gerçek çare olarak görür.

HKP halkımızın belini büken pahalılık illetini ortadan kaldıracaktır.

Memleketin her bölgesi için bakanlıkla birlikte işçi, memur, esnaf, aydın ve köylü örgütleri tarafından hazırlanacak özel GEÇİM ENDEKSLERİ belirlenecektir. Herkesin EN AZ GELİRİ o geçim endekslerine göre uygulanacaktır.

HKP, tüm kamu hizmetlerinde fuzuli, kırtasiyeci lükse, mirasyedice israflara son vererek ucuz devleti yaratacaktır.

Çalışan sınıfların hayat şartlarının düzeltilmesi, ekonomik kalkınma çabamızın birinci hedefidir.

Tarımda da modernleşmek, yani dünyadaki en gelişkin teknolojiyle üretim yapmak, HKP’nin en vazgeçilmez ekonomik prensibidir.

Halkın İktidarı, gerçeği arayan insanı yaratacak eğitim sistemini hayata geçirecektir.

Öğretim ve Eğitim, biçimi ve içeriğiyle LAİKLEŞTİRİLECEK. Anadilde eğitim serbest olacak, yabancı dilde eğitim yasaklanacaktır.

Eğitim bütünüyle bir kamu görevi olacak, eğitimden para kazanma yasaklanacak, herkese eşit, parasız eğitim imkânı sunulacaktır.

Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri kâr amacı güdülmeden, en insani vazife olarak yerine getirilecektir.

HKP Kürt Sorunun devrimci temelde çözümünden yanadır.

Kürt Sorunu yok sayılarak,  görmezlikten gelinerek veya Batılı Emperyalistlerin eline teslim edilerek çözülemez. Kürt Sorunu’nun, Kürt ve Türk Halklarının yararına olan, binlerce yıllık kardeşliği sonsuza kadar devam ettirecek çözümü, Devrimci Çözümdür.

HKP yarımız olan Kadınlarımızın kurtuluş mücadelesini yürütmeyi öncelikli görev olarak kabul eder.

HKP insan hayatının sürmesinin, bitkiler ve hayvanlarla birlikte, doğal ve tarihsel ortamı hiç bozmadan mümkün olabileceğine inanır.

HKP, engelli insanlarımızın yanındadır ve onların sorunlarını çözmek için çalışır.

Halkımız Vatanseverliğimizi, halkseverliğimizi, insanseverliğimizi, hayvanseverliğimizi, doğaseverliğimizi, fedakârlığımızı, dürüstlüğümüzü, mertliğimizi, yiğitliğimizi görecek ve bizim kendisinin gerçek temsilcisi olduğumuzu anlayacaktır.

İşte bu inanç ve kararlılıkla geliyoruz.”

 

Print Friendly, PDF & Email