Yurtsever, laik, çağdaş biliminsanı Prof. Dr. Rennan Pekünlü’nün cezalandırılmasına karşı HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin ÇOLAK’ın açıklaması:

Rennan_PekunluRennan Hoca şahsında laiklik cezalandırılmaktadır. Ancak bugünler de geçecek, gün gelecek yargılayanlar da yargılanacak!

Yıllardır söylüyoruz “Türban Özgürlük Değil, Esarettir”, Türkiye’ye giydirilmek istenen “Ilımlı İslam” gömleğinin ideolojik simgesidir diye.

Ortaçağcı AKP iktidarı eliyle bu esaret simgesi bugün, bırakalım üniversiteleri ilkokullara kadar sokulmuş durumda maalesef.

Oysa bu ülkenin Anayasasının 2. maddesinde  “Cumhuriyetin Nitelikleri”; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmaktadır. Üstelik bu maddenin değiştirilmesi veya değiştirilmesinin teklif edilmesi dahi mümkün değildir.

Fakat uygulamada “kim takar” Anayasayı, demokrasiyi, laikliği, sosyal hukuk devletini…

Cumhuriyet kerte kerte bir Tayyibistan Diktatörlüğüne dönüştürülmüştür.

Bu diktatörlükte de;

Demokrasi; AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışlar cephesi ile Ortaçağcı gericilerin sınıf çıkarları için ihtiyaca binaen yasaların çıkartıldığı, toplumun Ortaçağın karanlığına doğru hızla sürüklendiği bir rejime dönüşmüştür.

Laiklik; savunanın elini yaktığı, işinden aşından olduğu, mahalle baskısına maruz kaldığı, dahası Rennan Hoca gibi “kodesi” boyladığı bir ilke haline gelmiştir.

Sosyal Hukuk Devleti; AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürülen yargı eliyle, hak arayan İşçi Sınıfını, emekçi halkları, gençliği, ilericileri, devrimcileri, aydınları, laikleri susturmanın bir aracı olmuştur.

İşte bunun için Ortaçağcılığa ve onun simgesi Türbana karşı duruş sergileyen, İlmiye (Bilim) Sınıfımızın ne yazık ki az sayıdaki cesur temsilcilerinden biri olan Prof. Dr. Rennan Pekünlü, bu tavrı nedeniyle AKP’nin hukuk bürosuna dönüşmüş “yargı” tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Türbanın üniversiteye girmesine karşı, üstelik de Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını gerekçe göstererek tavır alması sebebiyle yargılanan Rennan Hoca’ya, kasıtlı biçimde cezanın ertelenmesi sınırı olan 2 yılın üstüne çıkılarak, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi mahkeme tarafından. Üstelik, geçmişinde herhangi bir hüküm olmayan kişilere, alt sınırdan hapis cezası verilmesi kuralı da çiğnenmiş, verilebilecek en üst sınırdan verilmişti ceza!

İşte bu “hukuk cinayeti” sonucunda Hoca’mız, cezaevine girecek önümüzdeki günlerde…

“Bundan sonra Ortaçağcılığa ve onun simgesi olan Türbana başkaldırmayın” denmek isteniyor Tayyipgiller’in yargısı tarafından.

Rennan Hoca’ya sahip çıkmak ve Ortaçağcılığa karşı yıldırılamayacağımızı haykırmak her ilericinin, demokratın, devrimcinin asgari görevlerindendir.

HKP olarak, Rennan Hoca’mıza yapılan bu zulmü kınıyoruz. Bu yürekli ve saygıdeğer tavrından dolayı Rennan Hoca’mızı kutluyoruz, kendisi ile dayanışma içinde olacağımız ilan ediyoruz.

Bugünler gelip geçicidir! Gelecek Rennan Hoca gibi namuslu biliminsanlarının değil, Laiklik ve Cumhuriyet düşmanı Ortaçağcıların cezalandırıldığı günler olacaktır. Buna inancımız tamdır! 20/11/2014

 

HKP İzmir İl Başkanı

Av. Tacettin ÇOLAK

Print Friendly, PDF & Email