HKP İzmir İl Örgütünden İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza / Kent Ekmek Fabrikası İşçilerine Grev Ziyareti

IMG_20151105_163335İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza’ya ait Kent Ekmek Fabrikası’nda çalışan Türk – İş’e bağlı Tek Gıda İş sendikasına üye işçiler belediyenin toplu iş sözleşmelerindeki maaş zammı taleplerinin çok altında bir teklifte ısrar etmesi üzerine 7 gündür fabrika önünde grevdeler. Sendika, %26 zam talebine belediyenin olmuşuz yanıt vermesi ve %8’de ısrarcı olması üzerine teklifini %16’ya indirmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmemişti. Bunun üzerine grev kararı alan işçiler 30 Ekim günü greve çıktı.

IMG_20151105_155049Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak grevin 7. günü olan 5 Kasım’da Kent Ekmek Fabrikası işçilerine bir grev ziyareti gerçekleştirdik. “Kent Ekmek İşçisi Yalnız Değildir”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganlarıyla fabrika önündeki grev çadırına geldik. Burada işçilerle bir sohbet gerçekleştirdik.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepkilerini dile getiren işçiler, sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir belediyenin işçi düşmanı bir tavır sergilediğini söyleyerek belediyenin dayatmalarına karşı taleplerinde kararlı olduklarını vurguladılar.

İşçilerle yaptığımız görüşmede, belediyenin tavrının kabul edilemez olduğunu, ancak bunun klasik bir işveren psikolojisinin getirisi olduğunu söyledik. İşverenliğin doğasında işçiyi sömürmek olduğunu ve işçilerin de doğasının bu sömürüyle karşı örgütlü mücadele etmek olduğunu belirttik. Sendikal faaliyette işçilerin hem işverenle hem de sendikaların başına çöreklenmiş sarı sendikacılarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu durumda işlerine, ekmeklerine sahip çıkma mücadelelerinde her şeyi sendikadan beklememeleri gerektiğini söyledik. Yoldaşlarımız önderliğinde 2001 yılında başarılan İzelman örgütlenmesinden örnekle işçi sınıfı mücadelesinin kararlı, tutarlı ve sınıf sendikacılığı anlayışıyla gerçekleştirildiğinde başarıya ulaşabileceğini belirttik.

IMG_20151105_155252Ülkemizde yaşanan birçok sorunun işçi sınıfının örgütsüzlüğü yüzünden önlenemediğini anlattık. HKP olarak kendilerine her türlü destekte bulunacağımızı söyledik.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, işçi sınıfı önderliğinde başarılacak Demokratik Halk Devrimi’ne olan inancımızla nerede bir işçi mücadelesi varsa orada olmaya devam edeceğiz.

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

Kent Ekmek İşçisi Yalnız Değildir!

Print Friendly, PDF & Email