HKP, İBB’de gün yüzüne çıkan yeni vurgunlar için de suç duyurusunda bulundu: Irak Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ortaçağcı Tarık El-Haşimi’ye…

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından İBB’deki sayısız yolsuzluklardan biri daha gün yüzüne çıktı. Dönemin İBB Meclis Üyesi Nahit Ataman, İBB kadrosunda yer alan personellerden birinin Irak Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ortaçağcı Tarık El-Haşimi’nin makam şoförü olarak tahsis edildiğini ortaya çıkardı. Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi, 5 yıl boyunca Tarık El-Haşimi’nin makam şoförlüğünü yapan H.A.  isimli şahsın maaşının İBB tarafından ödendiği, anılan kişiye tahsis edilen aracın da Başakşehir Belediyesine ait olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman tarafından yapılan açıklamada “İBB’yi çiftliğe döndürenlerin skandalları tek tek ortaya çıkıyor”, “İstanbulluların parasının, kaynaklarının nasıl birilerine peş keş çekildiği şimdi gün yüzüne çıkacak. Egemen Bağış’a, Tarık El-Haşimi’ye tahsis edilen şoförler buz dağının görünen yüzü” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Bu açıklamalarının basına yansımasının ardından, kamuya ait kaynakların yağmalanmasına karşı her alanda mücadele etmeyi ilke edinen Partimiz harekete geçerek, İstanbulluların cebinden çalınan paraların hesabını sormak üzere, bu vurguna da imza atan ve göz yuman sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şunlar belirtildi:

İBB önceki dönem başkanı Mevlüt Uysal başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bütçenin, belediye ile hukuki veya fiziki bir bağı bulunmayan Tarık El-Haşimi’ye görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak makam şoförü tahsis etmiştir. Açıkça görülmektedir ki görevi biten belediye başkanı, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek sureti ile kişiye haksız bir menfaat sağlamıştır. Yine haberden anlaşıldığı üzere Haşimi’nin kullandığı aracın Başakşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiği anlaşılmaktadır. Mevzuata aykırılık gösteren bu işlemin aralıksız 5 yıl sürmesi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. Maddesi’nde yer alan kastın varlığını da açıkça ortaya koymaktadır. Menfaat sağlanan kişilerin sayısı bilinememekte ama yapılan açıklama göz önüne alındığında sadece bu örnekten ibaret olmadığı anlaşılmaktadır.”

Söz konusu kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklı olarak mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında ciddi bir eksilme olduğu açıktır. Dolayısıyla bu haber tek başına bile bir suç duyurusu niteliği taşımaktadır.

Tarık El-Haşmiye kanunsuz biçimde, kamuyu zarara uğratarak fayda sağlandığının dile getirildiği dilekçede “Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, idari her türlü eylemin ve davranışın halka açık olması ve yargısal denetime tabi olması gerçek hukuk devletinin de temel prensibidir. Ancak bugünlerde yapılanlar Halkın menfaatlerini hiçe sayılarak yapılmakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatlerini esas almaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, kamuyu zarara uğratan, insanların alınterini gasp eden her türlü eylem ve davranışlara karşı her alanda mücadelemiz devam edecektir.

22 Nisan 2019
HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email