HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av.Tacettin Çolak’a soruşturma.

Partimiz Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Başkanı, Genel Sekreter Yardımcımız Avukat Tacettin Çolak’a, Kubilay Anması’nda yaptığı konuşmasında geçen “kaçaksarayın reisi” kelimesinden dolayı Menemen Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Bundan 89 yıl önce 23 Aralık 1930’da, hilafeti tekrar geri getirmek isteyen meczup ortaçağcı şeriatçılar, Menemen’de “Şeriat İsteriz” naralarıyla Cumhuriyet Devrimlerine karşı saldırıya geçmişler ve Devrim Şehidimiz Asteğmen Kubilay ile bekçi Hasan ve Şevki’yi şehit etmişlerdi.

Menemen’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma etkinliğine partimiz İzmir İl Örgütü de katılır ve yürüyüş sonrası basın açıklaması yapar. 23 Aralık 2019’da partimiz adına basın açıklamasını İzmir İl Başkanımız Av.Tacettin Çolak yapmıştı. Basın açıklamasını yaparken kullanmış olduğu “kaçaksaraylı reis” kelimesinden rahatsız olan AKP’gillerin kaçaksaraylı reisinin memurları kendilerinin hukuk bürosu haline dönüştürdükleri savcılığa suç duyurusunda bulunup İl Başkanımız Tacettin Çolak hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma açtırmıştır.

Bilindiği üzere AKP’gillerin reisinin işgal ettiği yer olan Cumhurbaşkanlığı zaten diplomasının olmaması nedeniyle tartışmalıdır.  Atatürk’ün şartlı mirası olan Atatürk Orman Çiftliğine usulsüzce 2013 yılında başlanılan inşaatın durdurulmasına yönelik partimizin yapmış olduğu suç duyuruları da vardır. TMMOB Ankara Mimarlar Odası Başkanlığı’nın inşaatı durdurmak için açmış olduğu davayı değerlendiren Danıştay; 4 Mart 2014 tarihinde binanın inşaatı için durdurma kararı vermişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 yılında, SİT alanına bina yapılmasının önünü açan Koruma Kurulu’nun ilke kararını oy birliğiyle reddetti ve böylece sarayın ‘kaçak’ yapıldığını ikinci kez tespit etti. Söz konusu kararda “Tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunması gerektiğinden; bu alanlarda bitki örtüsünü, topoğrafik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik inşai ve fiziki müdahale yasağı getirilmiştir” dendi.

Buna rağmen, AKP’gillerin reisi Danıştay’ın vermiş olduğu kararları tanımayarak kaçaksaraya yerleşti. Üstelik Sayıştay 2011 raporunda, bu arazilerin AOÇ’ye yeniden kazandırılması gerektiğini de açıkça belirtildiği halde…

AKP’gillerin kaçaksaraylı reisi kanuna aykırı ve mahkemenin inşaatı durma kararına karşı açıkça suç işlemiştir. Yetmezmiş gibi bir de AOÇ’nde ABD emperyalist çakallarına büyük elçilik için yer tahsis edip inşaata başlamışlardır. Partimiz bütün bu usulsüzlük ve ihanetleri içinde suç duyurularında da bulunmuştur.

Bunlar, Cumhuriyet’e, onun kurucu önderine ve halka bıraktığı mirasına ihanettir. Bu nedenle, sürecin tüm failleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 2017 yılında suç duyurusunda bulunduk.

Bu gibi suçların zamanaşımı yoktur ve HKP öncülüğünde başarılacak olan İkinci Kurtuluş Savaşı ile kurulacak Demokratik Halk İktidarında, her ne sebeple olursa olsun başka kişi, kurum ve kuruluşların ya da devletlerin eline geçmiş olan AOÇ arazisi geri alınacak, Vasiyetname’de belirtilen esaslara göre yeniden Halkın kullanımına sunulacaktır.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır özdeyişimizde olduğu gibi, İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak hakkında yapmış oldukları suç duyurusu ve soruşturma bizi korkutmaya yetmez. Bizi asla korkutamazlar, sindiremezler, halkımızın umudu olmaya, AKP’gillerin halk düşmanı bütün uygulamalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkımıza sözümüzdür. 03.03.2020

Halkız haklıyız yeneceğiz.

HKP İzmir İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email