HKP Genel Başkanı’ndan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya Mesaj

hocam-340x347Değerli Yoldaş Maduro;

Halkın Kurtuluş Partisi olarak ABD Emperyalizminin dünya halklarının en büyük düşmanı olduğunu her zaman dile getirdik.

Onlar insanlığa karşı sayısız suç işlemişlerdir. Dünyanın dört bir yanında çıkardıkları emperyalist savaşlarla milyonlarca masum insanı katletmişlerdir. Bu kesin gerçeklik, 1990’lardan bu yana Ortadoğu’da yaptıklarını göz önünde bulundurunca netçe kanıtlanmaktadır. Hepimizin bildiği gibi ABD Emperyalistleri Körfez Savaşı’ndan bu yana sadece Ortadoğu’da 5 milyondan fazla masum insanın canına kıymıştır.

Değerli Yoldaş;

Aynı şeytan bizim kendi ülkemizde, Türkiye’de de sayısız suç işlemiştir. Satılmış faşist güçleri siyasi ve ekonomik yönden destekleyerek 1971’de ve 1980’de iki faşist darbe yaptırtmıştır. Bu faşist darbelerde yüz binlerce suçsuz insan tutuklanmış, onbinlercesi işkence görmüş ve alçakça katledilmiştir. Yani bizler bu şeytanın iç yüzünü çok iyi biliyoruz.

Birkaç gün önce, bu emperyalist canavarın lideri Obama, Avrupa Birliği’ndeki emperyalist ülkelerlerin temsilcileriyle birlikte, tüm insanlığa ait olan kaynakları daha iyi yağmalayabilmek için planlar yapmak üzere Türkiye’deydi. Partimiz buna yönelik olarak yoğun biçimde eylemler yaptı ve “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!”, dedi.

Bizler aynı zamanda Ölümsüz Yoldaşımız Hugo Chavez öncülüğünde Venezuela’da yürütülen onurlu halk hareketini de biliyoruz. Değerli yoldaşımız Raul Jose Betancourt Seeland ile birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde, Venezuela halkının ABD Emperyalistlerine karşı verdiği mücadeleyi gönülden desteklediğimizi göstermek için dayanışma etkinlikleri gerçekleştirdik. Ayrıca “Ölümsüz Devrimci Chavez’li Günlerden” isminde bir de kitap yayımladık.

Değerli yoldaş;

Bu mesajımızı 6 Aralık’ta Venezuela’da gerçekleşecek olan Parlamento seçimlerine yönelik dayanışma çağrınız üzerine kaleme alıyoruz. Eminiz ki kahraman Venezuel Halkı Chavez’in bıraktığı devrimci mirasa sahip çıkacaktır. Çağrıda dile getirdiğiniz taleplerinizi sonuna kadar destekliyoruz ve diyoruz ki:

Katil ABD;

– Ellerini Venezuela’dan çek!

– Venezuela’nın bağımsızlığına saygı duy!

– Venezuela üzerindeki tüm yaptırımlarını kaldır, Obama’nın 9 Mart’taki Venezuela karşıtı başkanlık kararnamesini iptal et!

– Sağcı muhalefeti finanse etmekten, istikrarsızlaştırma ve darbe girişimlerinden vazgeç!

– Medyadaki iftira kampanyasıyla işbirliğine son ver!

Partim Halkın Kurtuluş Partisi adına devrimci mücadelenizde ve bunun bir parçası olarak 6 Aralık’taki Parlamento seçimlerinde sizlere başarılar diliyoruz. Şunu da belirtmek isteriz ki mücadelenizde tüm kalbimizle yanınızdayız. Dünyanın başhaydutu ABD Emperyalizmi eninde sonunda kaybedecek, zafer mazlum dünya halklarının olacaktır! 20.11.2015

Nurullah Ankut
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Başkanı

Dear Comrade Maduro;

As People’s Liberation Party, we have always stated that the USA Imperialism is the biggest enemy of the people of the world.

They have commited countless crimes against the whole humanity. They have killed millions of innocent people all over the world by creating imperialist wars. This crucial fact can simply be proven by just remebering what they have done in the Middle East since 1990’s. As we all know they have murdered more than 5 million people only in the Middle East since Gulf War.

Dear Comrade;

The same devil has also commited a lot of cirmes in our own country, Turkey. By supporting and financing the sold out fascist powers politically and economically, they staged two fascist coups in 1971 and 1980. In this fascist coups, hundred thousands of innocent people were arrested, thousands were tortured and killed basely. That is, we know the main characteristic of this devil very well.

A few days ago, the leader of this imperialist devil, barack Obama was in Turkey for creating anti people policies in order to make plans for exploiting better the resources that belong to whole humanity together with the representatives of imperialist countries of European Union. Our party protested them strongly and said: “Killer USA, Get out of the Middle East!”

We also know the dignified people movement in Venezuela led by our immortal comrade Hugo Rafael Chávez Frías. Together with honorable comrade Raul Jose Betancourt Seeland, we held lots of solidarity events in different cities of Turkey to show that we fully support the revolutionary struggle of Venezuelan people against USA Imperialists. We also published a book titled “On The Days with Immortal Revolutionist Chavez”.

Dear comrade;

We write this solidarity message upon the call of Cuba and Venezuela Solidarity Committee for international solidarity for the elections to be held on December 6. We are certain that the heroic people of Venezuela will protect the revolutionary heritage of Comrade Chavez. We totally support and share your demands and say:

Killer USA;

  • U.S. Hands Off Venezuela!
  • Respect Venezuela’s sovereignty!
  • Lift all sanctions on Venezuela, rescind Obama’s March 9 Executive Order against Venezuela
  • Stop U.S. financing of the right-wing opposition, destabilization and coup attempts
  • Stop the corporate media slander campaign

On behalf of my party, People’s Liberation Party of Turkey, I wish you great success in your revolutionary struggle and as a part in the Parliamentary elections. We want to state that we are on your side with all our hearts and that the world’s head of bandit, USA Imperialism will lose sooner or later at the end and the oppressed people of the world will win.

Nurullah Ankut
Leader of
People’s Liberation Party

Print Friendly, PDF & Email