HKP, AKP’giller’in Anıtkabir’e Saldırısına Karşı Suç Duyurusunda Bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 11 Mayıs 2016 tarihli kararla Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yapılmıştı. Bu karar bir yıl sonra,  7 Haziran 2017 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan geçirilmiş ve 7 Temmuz 2017 tarihinde de askıya çıkarılmıştı.

Bu değişiklik sonucunda Anıtkabir Tarihi SİT Alanı’nda park alanı olarak gösterilen bazı bölgeler askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmaya açık hale getirilmiş, askeri spor tesisi olarak kullanılan bölgede otopark yapılması da planlarda yer almıştı.

Tüm toplumun ortak bir değerine saldırı niteliği taşıyan ve büyük bir tepkiye neden olan bu değişiklikle ilgili Halkın Kurtuluş Partisi 18/07/2017 tarihinde Ankara Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Kemal’e ve Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın her kazanımına karşı amansızca saldırmayı bir görev bilen AKP’giller’in bu girişimi  ulusal ortak bir değer olan Anıtkabir’i yok etme hamlelerinden biri olarak değerlendirildiği ve bu nedenle bir suç işlendiği belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin daha önce basına yansıyan “En büyük Hırsızlıklar, Kötülükler, belalar imardan geliyor” sözlerine yer veren HKP’li hukukçular; tüm dünyaya mal olmuş tarihi sit alanı olan Anıtkabir sahasının imara açılarak daraltılmasının emperyalizme karşı zaferle sonuçlanmış ilk mücadele bayrağını açan Atatürk’ü itibarsızlaştırmanın adımları olarak değerlendirdiler. Suç duyurusu dilekçesinde; söz konusu imar plan değişikliğiyle Atatürk konusunda toplumda oluşan eşsiz güven ve saygı duygusunun zayıflatılmaya çalışıldığı ve bu nedenle toplumda büyük bir infial oluştuğu da ayrıca belirtildi.

Suç duyurusunda Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun ile Atatürk’ün eşsiz hatırasının sorumluluğunun Genel Kurmay Başkanlığına verildiği ve  Kanunun yürütülmesinden Bakanlar Kurulunun  sorumlu olduğu vurgulanırken Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet edilmesine rağmen bu kanunu yürütme görevi olan Adalet Bakanının da görevini yapmadığı ifade edildi.

Bu nedenlerle söz konusu plan değişikliğini yürüten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gölçek, Başbakan Binali Yıldırım,  Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık hakkında Görevi Kötüye Kullanma suçundan ve  Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin   Kanun ile  Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna muhalefetten soruşturma başlatılması istendi. 18 Temmuz 2017

Halkçı Hukukçular

 

Suç Duyurusu Dilekçesi:

 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN………………: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ……….: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. F.Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN, Av. Ferit CÖHCE

Ortak adres:Sezenler Cad. No: 4/15 Sıhhıye ANKARA

 

ŞÜPHELİLER……………:       

  • Binali Yıldırım- Başbakan
  • Bekir Bozdağ- Adalet Bakanı
  • Fikri Işık -Milli Savunma Bakanı,
  • Hulusi Akar- Genelkurmay Başkanı
  • İ. Melih Gökçek- Ankara Büyükşehir Belediye başkanı

SUÇ………………….…..: Görevi Kötüye Kullanma (TCK Madde 257),

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin

Kanuna muhalefet, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen

Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ………………..: 07 Temmuz 2017  sonrası

AÇIKLAMALAR………:

Birkaç gündür basında, yazılı ve görsel medya da yer alan Anıtkabir çevresine imar izni haberleri toplumda infial yaratmıştır.

http://www.gazetevatan.com/anitkabir-cevresine-imar-izni-tartismasi-1085581-gundem/

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/782948/Anitkabir_de_kirli_oyun…_Skandal_imar_plani_ortaya_cikti.html

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/tmmob-mimarlar-odasi-ankara-subesi-anitkabir-cevresindeki-bu-plan-hareketliligi-kusku-uyandiriyor-1247796/

http://www.hurriyet.com.tr/anitkabir-imara-aciliyor-iddiasina-gokcekten-yanit-geldi-40523103

http://odatv.com/gozlerini-anitkabire-diktiler-1707171200.html

http://www.diken.com.tr/konut-yapilacak-iddiasi-anitkabir-icin-tartismali-imar-plani-degisikligi/

http://www.birgun.net/haber-detay/yeni-hedef-anitkabir-konut-izni-verildi-170203.html

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Mayıs 2016’da aldığı kararla, “Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nda değişikliğe gitmiş değişiklik 7 Haziran 2017 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onaylanarak geçmiştir.

7 Temmuz 2017’de de askıya çıkmıştır.

Anıtkabir’in bulunduğu alanda, ‘askeri alan’ adıyla 12 bin metrekarelik yeni yapılaşma planlanmış, bölgede Anıtkabir ile birleştirilmesine ilişkin kamulaştırma şartını öngören hükümde kaldırılmıştır. Böylece yeni planlarda Anıtkabir’e dahil edilmesi gereken yaklaşık 8 parsellik bu bölgenin konut alanı olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Anıtkabir Tarihi SİT Alanı’nda park alanı olarak gösterilen bazı bölgeler askeri alan olarak belirlenerek yapılaşma riskine açık hale getirilmiş, askeri spor tesisi olarak kullanılan bölgede otopark yapılması da planlarda yer almıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada park alanı olarak gözüken bölgede askeri lojmanlar olduğu kabul edilerek “Alınan Meclis kararı, Anıtkabir’de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle ‘resmileştirilmesi’dir savunması karşısında resmi ağızdan Anıtkabir Sit Alanının plan değişiklikleri ve imara açılması kabul edilmiştir.

http://www.hurriyet.com.tr/anitkabir-imara-aciliyor-iddiasina-gokcekten-yanit-geldi-40523103

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ tarafından yapılan 05.06.2017 tarihli Hürriyet Gazetesindeki

“ TÜM HIRSIZLIKLAR İMARDAN GELİYOR” :

“ En büyük Hırsızlıklar, Kötülükler, belalar imardan geliyor” açıklaması ile

birleştirilince tüm dünyaya mal olmuş tarihi sit alanı olan Anıtkabir sahasının imara açılarak daraltılmasının ve böylelikle Emperyalizme karşı zafere ulaşan ilk mücadelenin bayrağını açan Mustafa Kemal Atatürk’ü itibarsızlaştırma adımları atılması, Mustafa kemal Atatürk konusunda toplumda oluşan eşsiz güven ve saygı duygusunu zayıflatma çabaları ile toplumda büyük bir infial yaratılmıştır. Kamu barışı zora sokulmuştur.

Anayasanın başlangıç kısmı ; “…bu Anayasa Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği (..) inkılap ve ilkeleri doğrultusunda (…) FİKİR,İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere (..) tevdi olunur “ demektedir. Anayasanın madde 176/1 da başlangıç kısmını anayasanın asıl metni gibi kabul etmektedir. Bu nedenle başlangıç kısmında yer alan bu ilkeler anayasaya dahil olup devletin işleyişinde ortak değer olarak yer almaktadır. Kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken anayasaya uygun hareket etmek zorundadırlar. Anayasaya aykırı hareket TCK madde 257 kapsamında görevi kötüye kullanmak suçunun neticelerini doğurur.

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet edilmiş olup bu kanunu yürütme görevi ve sorumluluğunda olan Adalet Bakanı da ( madde 5) suça ortak olmuştur.

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun ile Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz hatırasının sorumluluğu Genel Kurmay Başkanlığına verilmiş olup (madde 1) kanunun yürütülmesinden Bakanlar Kurulu (madde 6) sorumludur.

SONUÇ VE İSTEM….: Sunulan ve Soruşturma aşamasında re’sen görülecek diğer nedenlerle; başta belirttiğimiz şüpheliler olmak üzere ayrıca soruşturma sonucunda elde edilecek bilgilere göre belirlenen şüpheliler hakkında atılı suçlardan cezalandırılmalarının sağlanması için soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını ve sonuçtan da tarafımıza bilgi verilmesini müvekkil parti adına arz ve talep ederiz. 18/07/2017

 

                           Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Vekilleri
Av. Metin BAYYAR          Av. Sait KIRAN

 

Print Friendly, PDF & Email