Hamza’nın Diploma Sahtekârlığına karşı çıkar, ama aynı suçu işleyen Tayyip’e yalaklık eder…

Ülen Sorosçu-TESEV’ci Kemal!

Ne onursuz, sapısilik, korkak, İbiş adamsın sen!

Ülen utanmıyor musun, Diplomasız ve de en kallavi Diploma Sahtekârı, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal, İnönü düşmanı Kaçak Saraylı Tayyip’e “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” demeye?

Ülen nerede bu Tayyip’in diploması?

Ergun Poyraz “Diplomasız” adında kitabını bile yazdı, onun bu düzenbazlığının…

Yusuf Halaçoğlu, Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi konusunda uzman, ciddi bilim adamları da konu edip ortaya koydular, Tayyip’in diplomasızlığını…

Sen hiç duymadın mı bunları?

Hadi Partimizin bu konudaki çok yönlü uğraşlarını bilmiyorsun da, adı geçen bilim insanlarımızın çabalarını da mı bilmiyorsun?..

Yoksa diplomasız da Cumhurbaşkanı olunduğunu mu sanıyorsun?..

Meclis Kürsüsünde Pelvan Hamza’nın diploma sahtekârlığına laf çakarken bile; “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Başdanışman olmuş”, diyerek; Tayyip’e yandan çarklı yağlamada bulunuyorsun…

Ayıp ülen ayıp!

Hani “Başçalan”dı bu kriminal zat!..

Ne oldu da “Başçalan”lıktan “TC Cumhurbaşkanlığı”na terfi etti?

“Rahşan Affı”na filan mı uğradı?

Kaldı ki o rahmetli keserkaçığı insanın “affı” bile kurtaramazdı Tayyip’i.

Çünkü çoğu suçu gibi Tayyip’in bu suçu da yani kamu malı hırsızlığı suçu da “yüz kızartıcı” suçtur. Ve böyleleri affa uğramış olsalar bile “Kamu Görevi” yapamazlar…

Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si de 2013 sonrası birkaç yıl “17-25 Erdoğan” dedi Tayyip için…

Fakat ne zaman ki kasetiyle nazik yerinden yakalandı Tayyipgiller tarafından, işte o zaman “Teslim Bayrağını” çekti. Fakat Tayyip gaddar adam… Onun teslimiyetiyle tatmin olmadı. Onu getirip Kaçak Saray’ının Arka Bahçesi’ne bağladı. O günden bu yana da bu hilkat garibesi Tayyip’ten çok Tayyipçilik yapıyor. Tabiî mecburen… Çaresizce…

Peki sana ne oluyor da Tayyip’e yağlama çekiyorsun, Sorosçu?

Bu nasıl muhalefetçilik ülen?

Fakat şu bir gerçek ki Bahçeli Kaset Tutsağıysa sen de Kaset Çocuğusun…

Yani Bahçeli, kasetiyle teslim alındı. Sense Baykal Kasetiyle CHP’nin başına zıplatılıp oturtuldun. Yani her ikiniz de şu anki varoluşunuzla “Kaset Mamulatı”sınız. Ve tıpkı Tayyip gibi sizi de ABD Emperyalist Haydudu ve onun casus örgütü CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı ve Soros oynatıyor…

Yeni CHP’deki Burjuva Kemalistler de kuzu kuzu bu Sorosçu soytarının Tayyip karşısında İbiş’i oynamasını seyrediyor…

Bu Burjuva Kemalistler ki, Mustafa Kemal’in zerresini olsun anlayabilmiş değildirler, alayı ABD’ci, NATO’cu ve AB’cidirler… Zaten onlar Atatürkçü, biz Mustafa Kemalciyiz!

Mustafa Kemal, “Amerika da içinde olmak üzere tüm Batı Âlemini” ya da Batı Emperyalizmini hezimete uğratarak – hem de yeryüzünde ilk kez – vatanı kurtardı, tabiî silah arkadaşları ve Halkımızla birlikte. Böylece de Mustafa Kemal oldu.

Bugünün Burjuva Kemalistleriyse, Amerika’nın da dahil olduğu Emperyalist Batı’nın kucağında oynayarak siyaset yaparlar. Sonra da kendilerine “Atatürkçüyüz” derler…

Vah Türkiye’m vah!..

İşte böylesine hain, ABD devşirmesi, Vatan ve Halk Sevgisinden, onurdan, ahlâktan, vicdandan, idrakten yoksun çapsızlar elinde kaldın. Bütün subaşlarını, sırtlarını Batı Emperyalist Çakallarına yaslayan bu insan sefaletleri tutmuş…

Halk yorgun çaresizlik içinde… İşsizlik ve pahalılık cehenneminde… Vatan, yeraltı ve yerüstüyle birlikte parça parça satılmakta… Zaten bütün fabrikaları, tersaneleri, Ordunun Tank-Palet Fabrikası’na varıncaya değin satıldı…

İçinde zerre miktarda insanlık olan herkes, Vatan ve Halk Sevgisi olan herkes, bu Kaçak Saray’da mukim en büyük Diploma Sahtekârının, bu “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçları, Hamza’nınkine eşdeğer biçimde sabit olan Tayyip’in üzerine gitmelidir… Tüm meşru, yasal yol ve imkânları kullanarak… Gerekli olan tek şey cesaret ve namustur…

Tabiî Tayyip ve avanesi binbir suça batmıştır. Fakat bunlar şimdilik ayrı konu olsun…

Tayyip’in de dolandırıcılık-sahtekârlıkla aldığı bu sıfatlarının düşürülmesi gerekir…

Bu yapıldığı takdirde, zaten Tayyip, aile çevresiyle birlikte aşırdığı üç yüz milyar dolar tutarındaki kamu parasının çok büyük kısmını istiflediği Katar’a kaçar… Bu 300 milyar dolarlık hırsızlık tespitini, AKP Kurucularından ve Yöneticilerinden, Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener yapıyordu defaatle belirttiğimiz gibi…

Tayyip iktidardan tekerlenip kaçınca da bütün mafyatik yapılanmalarda olduğu gibi örgüt dağılır… Kriminal örgütler lidere bağlı örgütlerdir çünkü…

Türkiye de tepeden tırnağa suça ve ihanete batmış bu iktidardan kurtulur…

Bu, er veya geç ama kesinkes gerçekleşecektir. Bir an önce olsun da hiç değilse ihanet ve hırsızlık bir yerde durdurulsun. Yıkım ve tahribatları noktalansın…

Bu iktidar; hırsızlık, yolsuzluk, sahtekârlık, ABD uşaklığı, ahlâksızlık ve “Allah’la Aldatma”yla eşdeğer oldu. Bunların dindarlıkları da tıpkı diplomasızlıkları gibi bir kandırmacadan, bir hile ve tuzaktan ibarettir…

Saygıdeğer İlahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk’ün deyişiyle; “Bunların Müslüman sıfatıyla cenaze namazları”, bile kılınmaz…

Ahiret Günü’ne, Hesap Günü’ne inanan bir insan bunların yapıp ettiği ahlâksızlıkların, haksızlık-hukuksuzlukların milyarda birini bile yapmaz, yapamaz…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Ocak 2021

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email