Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un değerlendirmesi:

 

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un değerlendirmesi:

“Ergenekon Davası” denen CIA Operasyonunda beklenen son

Yoldaşlar,

Adına “Ergenekon Davası” denilen bu Pentagon-CIA operasyonu nihayet sonuçlandı.

Zaten bu alçaklar varmak istedikleri yere varmışlardı. Onlar için amaç hâsıl olmuştu. Ama elde edileni muhafaza edebilmek için bu ağır cezaları vermeleri gerekiyordu. İşte onu yaptılar dün. 18 kişiye müebbet, ağırlaştırılmış müebbet verdiler ve yüzlerce kişiye de onlarca hatta yüzlerce yılı bulan cezalar verdiler. Kurbanların yani Silivri’deki tutsakların yaş durumları nazarı itibara alındığında verilen bu cezalar onların yüzde 90’ı için zaten zindanda ölüm anlamına gelir. Yani ağırlaştırılmış müebbet anlamına gelir. Çünkü ağır ceza alan mağdurların yaşları 50’nin üzerinde…

Bu davayı kim projelendirdi? Ve kim yürürlüğe koydu

 İşin en önemli bölümlerinden birisi budur.

Yani bu davanın sahibi kim? Bu operasyonun sahibi kim?

Hep söylediğimiz gibi bunu projelendiren CIA’dır, Pentagondur arkadaşlar. Uygulayıcıları Pensilvanyalı imam yani insanları Allah’la aldatan İblis Fethullah ve Tayyipgiller iktidarı, AKP iktidarıdır. Demek ki bu operasyon üç ayak üzerine oturtulmuştur.

Patron: ABD-CIA-Pentagon Washington.

Uygulayıcı işbirlikçi hainler: Fethullah cemaati ve Tayyipgiller iktidarıdır.

Bu üç ayaktan birini gözden kaçırdık mı bu saldırının özünü kavrayamayız.

Dün, daha önceki günlerde hatta yıllarda da bu operasyona sözde karşı çıkan onun aleyhinde yorumlar yapan aydınlar, siyasetçiler gördük. Bunların çoğunluğu, dikkat edersek sadece AKP karşıtlığı üzerinden bu “Ergenekon” adlı operasyonlara yaklaştı ve o karşıtlık üzerinden değerlendirdi. Çünkü bunların önemli bir kısmı, ezici bir kısmı, Amerikancıdır. Amerikancı olunca patrona dil uzatmak olmaz. Bir kısmı da Fethullahçı. Mesela CHP onunla uzlaşmak için Pensilvanya’ya heyetler gönderdi ve sıcak mesajlar gönderiyor CHP’li vekiller bu İblis’e. Öyle olunca geriye saldırının sadece bir ayağını görmek ve onun üzerinden olaya yaklaşmak kalıyor onlar için. Bu sahtekârca yaklaşımdır, namussuzca bir yaklaşımdır. Onu göze batırmamız gerekir. Yani bu operasyonun sahibi ABD’dir. Uygulayıcı yerli hainler, işbirlikçilerdir.

ABD peki bununla neyi amaçlamıştır, bu saldırıyla, yoldaşlar.

CIA’nın çekirdek örgütleri yani Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg, Üçlü Konsey buralarda hep tartışılmış, konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş belgelere, kitaplara geçmiştir bu projenin kapsamı, tamamı.

Ne diyorlar?

“Dünyayı bin ülkeli bir hale getirmeliyiz. Kent devletçiklerine dönmeliyiz. O zaman hepsini kolayca yönetiriz ve dünyanın üzerinde istediğimiz gibi gönlümüzce at oynatabiliriz.”

İşte projenin esası, özü budur, yoldaşlar. Ha, onun bir parçası olan BOP da, bildiğimiz gibi açıklandı ABD Dışişleri Bakanları tarafından, diğer ABD yetkilileri tarafından, o da sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı ilgilendiren bölümüdür bu geniş projenin.

Hani ABD’nin, Pentagon’un büyük stratejisti Brzezinski ne diyor?

“Büyük satranç tahtası”, diyor. Yani en doğudaki Vladivostok’tan en batıdaki Baltık Denizi’ne kadar uzanan geniş coğrafyayı, Asya’yı, Avrupa’yı içine alan büyük iki kıtayı “büyük satranç tahtası” diye adlandırıyor.

Ve öyle stratejiler, öyle planlar öneriyor ki… Ancak bunları uygularsak bu satranç tahtası üzerinde istediğimiz gibi oyunumuzu oynarız ve bizim dışımızdaki herkes bizim yönettiğimiz piyonlar olur bu oyunda, diyor. İşte BOP da onun bölgemize ilişkin bir bölümüdür. Ve şu anda bu “Ergenekon” adlı operasyon da BOP’un bir parçasıdır, yoldaşlar.

Aslında hazırlıklar tâ 60’lı yıllardan itibaren yapılmış olmasına rağmen, Sosyalist Kamp’ın varlığında, ABD Türkiye’nin bütünlüğünü ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin belli bir oranda güce sahip olmasını kendi emperyalist çıkarları açısından gerekli buluyordu. Malum Sovyetler’le girişeceği, Sosyalist Kamp’la girişeceği bir savaşta, Sosyalist Kamp’tan gelecek saldırıyı ilk karşılayacak ve onu absorbe edecek güç olarak Türkiye’yi görüyordu. O yüzden Türkiye’nin bütünlüğünü ve Türk Ordusu’nun belli oranda bir güce sahip olmasını gerekli buluyordu. Ama Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra artık ABD’nin Türk Ordusu’na bakışı tümden değişti ve sadece 60’larda yaptığı o planın doğrultusunda bakmaya başladı bölgemize ve Türkiye’ye. Yani dünyayı bin ülkeye böleceğiz, bu arada Türkiye gibi büyük ülkelere, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi güçlü ordulara gerek yok artık. Onların varlığı önümüze engeller çıkarır. O zaman onları parçalamalıyız, etkisizleştirmeliyiz. İşte “Ergenekon Davası”nın amacı bu, arkadaşlar. Yani Yeni Sevr. Orta Anadolu’da küçük bir İslam devleti, diğer bölgeleri budanmış, koparılmış, parçalanmış bir Türkiye, ABD’nin öngördüğü Yeni Sevr Planı. İşte onun hazırlıklarını yaptı. AKP denilen Tayyipgiller iktidarı da o amaç için oluşturuldu, yapılandırıldı, var edildi, projelendirildi ve ete kemiğe büründürüldü ve iktidara getirildi.

Diğer partiler, Meclisteki diğer üç parti de aynı proje doğrultusunda yeniden formatlandı, biçimlendirildi. Özleri ve biçimleri ona uygun düşecek şekilde değiştirildi. Dikkat edersek Meclistekilerin hepsi Amerikan uşağı… Medya ona uygun hale getirildi. Artık kitleyi bilgilendirme aracı olmaktan çıkarıldı. Tümüyle Parababalarının eline geçti, eline teslim edildi ve Parababalarının ihale almalarını ve kendi reklam işleri yapmalarını sağlayan bir kuruma dönüştürüldü medya. Bizdeki tüm Parababaları da ABD uşağıdır bildiğimiz gibi. Onların ortağıdır. Medya da bu projeye uyumlu hale getirildi. Türkiye Halkları da zaten 1950’lerden itibaren hatta 45’ten itibaren ABD’nin uyguladığı “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesi kapsamında Ortaçağa doğru adım adım sürüklendi.

Kimlerle?

Tarikatlarla, Kur’an kurslarıyla, imam hatip okullarıyla insanlarımız CIA İslamıyla, Amerikan İslamıyla afyonlandı, uyuşturuldu, sağlıklı düşünemez hale getirildi. İşte Tayyip gibi, günde 40 kere yalan söyleyen, içtenlikten, dürüstlükten, insani değerlerden, acımadan, sadakatten zerre kadar nasip almamış bir insan üç seçimdir yüzde 40’ın üzerinde oy alıyor. Yüzde 50 civarında oy alıyor. Gittikçe de oylarını artırıyor gördüğümüz gibi. İşte bu sayede oldu. İnsanlar görüp kavrayamadı, düşünemez hale getirildi. Yoksa bu iktidarın vurgundan ve ihanetten başka nesi var?

Yaptığı hiçbir şey yok, halka verdiği hiçbir şey yok. Ama insanlar düşünemeyince, Usta’mız çok güzel anlattı bunu, Kıvılcımlı Usta: hayvanın bile gerisine düşer, diyordu. Hayvanı bir kere kandırırsın ama insanı defalarca kandırırsınız düşünmekten alıkoyduğunuz anda. Yani halkımız da bu projeye kanacak duruma getirildi. Geriye son kesim kalıyordu: Sosyalistler…

İşte ABD içine yerleştirdiği ajanlarla solu da kendi çizgisine çekti. Solu da gerçek sol olmaktan çıkardı, içini boşalttı. Ve bizim Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz solun, bugün Denizler’in, Mahirler’in izlediği hatla zerre kadar ilgileri kalmadı. Hepsi Denizler’in, Mahirler’in savunduğu değerlerin yüz seksen derece karşıtında, karşısında bulunuyor. Onun karşıtı bir hat izliyorlar. Biz onların izlediği hatta Amerika’nın “Demokrasi Projesi”nin hattı diyoruz, yoldaşlar. O kapsam içinde tüm eylemleri ve savundukları tezler. Yani onlar da bu projeye uyumlu hale getirildi. Bize tavır almaları da bundan… 17 grubun, biz onların bu içyüzünü açığa çıkardığımız, yüzlerine ayna tuttuğumuz için, bizi düşman bellemeleri ve bizimle ilişkilerini askıya almaları da bundan, yoldaşlar. Hâlbuki biz onları devrimci anlayışımız gereği yoldaşça, dostça uyarmıştık, devrimci hatta çağırmıştık. Ama küçükburjuvalıkları yüzünden anlamadılar bizi.

İşte ABD Emperyalistleri, Türk Ordusu’nun Ordu Gençliği’ni oluşturan bölümünün, Mustafa Kemalci, antiemperyalist, tam bağımsızlıkçı, yurtsever, laik kesimini düşman olarak gördüler. Yani hainane, emperyalist amaçlarını uygularken karşılarında engel oluşturabilecek, onlarla mücadele edebilecek bir güç olarak, bir düşman olarak gördüler ve bu operasyonu onlara yönelttiler.

Namuslu bilim insanlarını düşman olarak gördüler. Yine aynı değerlere sahip yani antiemperyalist, yurtsever, Mustafa Kemalci, laik bilim insanlarını, üniversite rektörlerini düşman olarak gördüler ve onları Silivri’ye doldurdular. Namuslu aydınları, yazarları düşman olarak gördüler. Onları toplayıp Silivri zindanlarına tıktılar. Yani onlar açısından bu operasyon bir yol temizliğiydi. Böylece kendilerine güçlük çıkaracak, bu düşmanları da temizleyip saf dışı ettikten sonra artık bir otoyolda gider gibi gönüllerince, rahatça amaçlarına ulaşmayı planladılar, hedeflediler.

İşte bu operasyon bu anlayışın ve amacın ürünüdür, yoldaşlar. Biz daha bu saldırının ilk adımında, 2008’de, devrimci teorimizin ışığında olayı gördük. Tüm yönleriyle kavradık olayı. Dedik ki; bu bir CIA operasyonudur ve antiemperyalist, laik, yurtsever, tam bağımsızlıkçı, Mustafa Kemalci güçleri tasfiye etmeyi, ezmeyi, sindirmeyi, etkisizleştirmeyi ve terörize etmeyi amaçlayan bir CIA operasyonudur. Ne yazık ki, bugün aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, bizim olayın özünü yakalayıp ortaya koyan bu tespitimizi, bizim dışımızda başka gruplar, başka siyasetler hâlâ kavrayabilmiş değil, yoldaşlar.

Silivri’de mahkeme falan yok. Yargıçlar, savcılar yok. Orada bir tiyatro oynanıyor, bir trajedi oynanıyor. Mahkemecilik, yargılamacılık, hukukçuluk oyunu oynanıyor orada. Oradaki görevliler yüzlerinde maske taşıyorlar. Yargıç, savcı maskesi taşıyorlar. Yani “Kırmızı Başlıklı Kız” masalında kurdun içine girdiği post gibi, sahte bir postun içinde, görünümün içindeler, yoldaşlar. Onların hukukla, yargıçlıkla bir ilgisi yok. Onlar CIA’nın, Pentagon’un, ABD’nin, insanları Allah’la aldatan İblis Fethullah’ın bu amaçla, bu görevle görevlendirdiği bir ekiptir.

Onları mahkeme olarak gördüğünüz ve tanıdığınız anda boynunuza ölüm ilmiğinin geçirilmesini kabul etmiş olursunuz, dedik operasyon ilk başladığında tutuklanan generallere. Bunlar budur. Bunları sahici bir mahkemeymiş gibi kabul edip onlar karşısında hukuki gerekçeler ortaya koyarak savunma yapmaya kalkmak, onların vereceği her cezayı baştan gönüllü olarak kabullenmek demektir ki, bunun anlamı da ölüm ilmiğini boğazınıza geçirmek demektir, dedik.

O zaman onlara karşı yapılacak nedir?

Hukuki söylemle, literatürle uyum savunması değil, kopuş savunması, reddiye savunması, ret ediş savunması, tanımama savunması, onların içyüzünü ortaya koyma savunması…

Kimse kimseyi yanıltmasın, aldatmaya kalkmasın; biz yurtseveriz, antiemperyalistiz, ama siz de; CIA’nın, Pentagon’un görevlilerisiniz, Türkiye Halklarının düşmanısınız, Yeni Sevr’i gerçekleştirmek için bu operasyonu yapmakla görevlendirildiniz, bunu söylemeniz gerekir, dedik. Ama hiçbiri buna cesaret edemedi, yoldaşlar. O dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki muvazzaf subaylar da bu cesareti gösteremedi. Bu operasyonun özünü, amacını, sahibini görüp ona uygun, Mustafa Kemalci bir tutum alamadı. Korkakça bir tutum aldılar.

Yoldaşlar,

İşte dün karşılaştığımız durum, tüm bu yaşanan sürecin bir sonucudur. Ve bu saldırının kurbanları, içerdeki 300-400 kişi değildir. Asıl kurban Türkiye Halklarıdır ve halkların geleceğidir.

Yeni Sevr’e götürülüyor ülkemiz. Budur asıl büyük tehlike. Bu Sevr bataklığında hepimiz köleleştirilmek, ABD uşağı yapılmak isteniyoruz.

Fakat hep şunu söyleriz yoldaşlar; İnsanlar hayvan sürüsü değil. Sürgit kandırılamazlar, uyutulamazlar, aldatılamazlar; bir noktadan sonra yapılan ihaneti ve oynanan oyunları görürler. Nitekim Birinci Milli Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda da böyle oldu.

İşte Taksim Gezi Direnişi’miz halklardaki uyanışın ilk kıvılcımının çakışıdır, yoldaşlar. Hiç ummadıkları, beklemedikleri bir anda halkımız ayağa kalktı ve Tayyipgiller’e ve onların arkasındaki Fethullah’a, AB-D Emperyalistlerine karşı meydanları doldurdu. Milyonlar, on milyonlar olarak döküldü sokaklara, meydanlara. Hepsi şaşırdılar halklarımızın bu isyanı karşısında. Şu anda bu isyanı kontrol altına almış görünüyorlar. Ama sadece kontrol altına almış görünüyorlar; durdurmuş değiller, durduramazlar da, durduramayacaklar da. Adım adım, dalga dalga, gün be gün bu isyanımız büyüyerek zafere varıncaya kadar gelişecek, güçlenerek sürecek, yoldaşlar. Ve sonunda, hep dediğimiz gibi; halklar kazanacak. Dünya Halkları kazanacak, Türkiye Halkları kazanacak.

ABD Emperyalistleri, AB Emperyalistleri ve onların işbirlikçileri yerli hainleri Tarihte hep lanetle anılacaklar. İğrenilerek, tiksintiyle anılacaklar. Bundan adımız gibi eminiz. Ve el yüzüne bakamayacaklar.

Ve hep biz yani halklar kazanacağız. Uzatmayalım yoldaşlar:

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Print Friendly, PDF & Email