Halkın Kurtuluş Partisi, AB-D Emperyalistlerinin emri üzerine Çağdaş Ebu Regal Tayyipgiller’in Suriyeli diplomatları ülkemizden çıkarmasını protesto etti!

Halkın Kurtuluş Partisi, AB-D Emperyalistlerinin emri üzerine Çağdaş Ebu Regal Tayyipgiller’in Suriyeli diplomatları ülkemizden çıkarmasını protesto etti!

 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’un Türkiye’deki Eşbaşkanlığını yapan Tayyipgiller’in, Suriye’ye yönelik tehdit, gözdağı ve provokasyonlarına bir yenisini daha ekleyip Suriye’nin ülkemizdeki diplomatlarını sınır dışı etmesini protesto etmek amacıyla Kurtuluş Partililer olarak, Suriye Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptık.

Basın açıklamasını Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran Yoldaş gerçekleştirdi.

Sait Kıran Yoldaş konuşmasında; AB-D Emperyalistleri’nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Afganistan’da, 2003’teki İkinci Körfez Savaşı’yla Irak’ta, NATO aracılığıyla Libya’da başlattıkları Haçlı seferlerinin devam ettiğini vurguladı.

Sait kıran yoldaş, Tayyipgiller, AB-D uşaklığını sürdürerek, ülkemizdeki Suriye Büyükelçiliğini kapatarak Suriye’nin işgal planlarını yaşama geçirmeye başladılar diyerek, daha önce Irak’ta, Libya’da ve Afganistan’da “demokrasi ve özgürlük getiriyoruz” adı altında milyonlarca insanı katlederek, yüz binlerce kadının ırzına geçerek ülkeleri işgal eden emperyalistlerin, bugün Suriye’de de aynısını yapacağı saldırılara; sözde Müslüman geçinen Tayyipgiller koçbaşlığı yapıyorlar dedi.

Bunlar, Kâbe’yi işgal etmek için ordusuyla birlikte Arabistan’a kadar gelen Habeş Valisi Ebrehe’ye yol gösteren hain Ebu Regal’in çağdaş versiyonudurlar benzetmesini yapan Başkan’ımız; bunlar gerçek Müslüman olamazlar, Bunlar Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin devamcısı değil olsa olsa Ebu Süfyan’ın, Muaviye’nin ve Yezid’in devamcılarıdır, dedi.

Bu saldırılarla, Suriye ve Türkiye emekçi çocuklarının kanları dökülecek, bu bir insanlık suçudur, insanlık suçlarının zaman aşımı olamaz; er geç emperyalistler yaptıklarının cezasını çekecekler diyerek bu işte koçbaşlığı yapan Tayyipgiller’in de cezasız kalmayacağını vurguladı.

Sait Kıran Yoldaş, Halkın Kurtuluş Partisi olarak Suriye Halkının yalnız olmadığını bilmelerini, direndikleri takdirde er geç zafere ulaşacaklarını, emperyalistler Afganistan’dan nasıl kaçıyorlarsa Suriye’den de öyle defolup gideceklerini söylüyoruz, diyerek konuşmasını tamamladı.

Eylem sırasında “Suriye Halkı Yalnız Değildir!”, “Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol”, “Katil AB-D Suriye’den Defol”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı.

Basın açıklamasının bitiminin ardından, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Metin Bayyar, Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran, Çankaya İlçe Başkanı Bayram Karkın ve Ankara İl Yöneticisi Semra Güner’den oluşan parti heyeti, Büyükelçilikte, Suriye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mounzer Mounzer ile görüştü.

Görüşmede Kurtuluş Partisi’nin bu konudaki görüşleri tekrar anlatıldı. Suriye ve Türkiye Halklarının arasında bir problem olmadığı, Tayyipgiller’in BOP’un eşbaşkanı olarak ABD Emperyalistleri’nin emirlerini yerine getirmek adına Suriye’ye saldırı politikası güttüğü dile getirildi.

Suriye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mounzer Mounzer, Suriye olayının başlangıcından beri Halkın Kurtuluş Partisi’nin tutumunu bildiklerini, teşekkür ettiklerini; hükümetlerin gelip geçici olduğunu, iki kardeş halk arasında sorun olmadığını sorunun hükümetten kaynaklandığını belirtti.

Tekrar görüşme ve karşılıklı başarı dilekleriyle Maslahatgüzar ve elçilik çalışanlarıyla vedalaşılmasının ardından Parti Heyeti elçilikten ayrıldı. 31.05.2012

Ankara’dan

Kurtuluş Partililer

Print Friendly, PDF & Email