Halkın Kurtuluş Partisi Yolsuzlukların Peşini Bırakmıyor!

Halkın Kurtuluş Partisi bu kez de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın merkezinde bulunan Sıcaksu bölgesinin B-Plas firmasına peşkeş çekilmesine karşı yargı yoluna başvurdu.

Son dönemde adı kadınlara karşı uygulanan özel vagon uygulamasıyla gündeme gelen AKP’giller’in Ortaçağcı anlayışıyla yönetilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan Sıcaksu – Tabakhaneler Bölgesi’ndeki 22 dönümlük alanı yaptığı  ihaleyle B-Plas firmasına 20/06/2017 tarihinde satmıştı. Bu ihaleye yalnızca B-Plas firması katılmış ve 22 dönümlük alanın mülkiyeti 70 milyon TL’ye bu firmaya devredilmişti.

Ancak söz konusu ihale haberinin basında da yer almasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi bu ihalede yolsuzluk yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.28/06/2017 tarihinde savcılığa verilen dilekçeyle Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri ve ihaleyi alan şirket yetkilileri hakkında, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

HKP Bursa İl Başkanlığı ve avukatlarınca verilen suç duyurusu dilekçesinde;İhale sürecinin yasaya ve kamu yararına aykırı şekilde işletildiği, Belediye tarafından kamulaştırılan şehir merkezindeki bu değerli bölgenin rekabet ortamı olmadan tek firmanın katıldığı ihaleyle satıldığı belirtildi.

Ayrıca dilekçede,ihaleyle aynı anda, aynı tarihteplandeğişikliği yapılarak, daha önce yalnızca ticaret ve turizm alanı olarak belirlenen bölgenin 1/25000 ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında vasfının değiştirildiği,Belediye Meclisince alınan kararla bölgenin“ticaret + turizm + konut alanı”na dönüştürüldüğü ifade edildi.

Bununla birlikte HKP’nin suç duyurusunda; başlangıçta yalnızca ticaret ve turizm alanı olarak belirlenen alanın değerinin yapılan ihalede düşük belirlendiği, ihaleyle satışı yapıldıktan sonra konut alanı olarak da tescillenmesiyle birlikte bölgenin değerinin arttırıldığı ve bu şekilde ihaleyi alan firmaya konut yapma olanağı da tanınarak bu firmaya haksız menfaat sağlandığı vurgulandı.

Halkın Kurtuluş Partisi Bursa İl Başkanı Av. Halil Ağırgöl suç duyurusu sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada ise; Belediye Meclisince alınan 20/06/2017 tarihli kararla yalnızca özelleştirilen kısım için değil ihaleyi alan firmanın daha önce sahip olduğu alanlar için de değer artışı sağlandığını, böylelikle şirkete hem yeni yer kazandırıldığını hem de mülkiyetindeki alanın niteliği değiştirilerek haksız menfaat sağlandığını belirtti.

Örneklerini son dönemde daha da sık bir şekilde gördüğümüz yönetim ve hizmet adına sözde yapılanların Halkın menfaatleri hiçe sayılarak yapıldığını ve sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatleri esas alındığını ifade eden Av. Halil Ağırgöl,  tüzüğünde de belirtildiği şekilde  “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışını benimseyen HKP’nin bu suç duyurusuyla bir kez daha kamuyu zarara uğratan kişilerin yakasını bırakmayacağını söyleyerek bu tür yolsuzlukları yapanların er ya da geç halk önünde, tarafsız, cesur yargıç ve savcıların bulunduğu mahkemelerde yaptıklarının hesabını ödeyeceklerini vurguladı.

 

***

HKP’ninBursa Cumhuriyet Savcılığına Verdiği Suç Duyurusu Dilekçesi

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                            :Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ                  : A. Orhan ÖZER, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Ayhan Erkan, Av. Pınar AKBİNA, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Doğan ERKAN, Av. Ayça OKUR, Av. Metin BAYYAR, Av. Ferit CÖHCE, Av. Sait KIRAN, Av. Halil AĞIRGÖL

Hacıilyas Mah. Aral Sk. No: 29/17 Osmangazi BURSA

Ş Ü P H E L İ L E R              :1- Recep ALTEPE- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı,

2-  Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye  Meclis Üyeleri,

3- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bünyesinde görev yapan encümen üyeleri,

4- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyonu bünyesinde görev yapan ve imar değişikliğine cevaz veren raporda imzası bulunan komisyon üyeleri,

5-  B-Plas Bursa Plastik, Metal, İnşaat, Enerji, Madencilik, Jeotermal, Turizm, Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. firması yöneticileri ve yetkilileri

6- Soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak; menfaat temin eden şüphelilerin fiillerine onay veren,  görmezden gelen diğer kamu görevlileri.

S U Ç                                      : Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 257) İhaleye Fesat Karıştırma (TCK 235. Md.),  Görevi İhmal (TCK 257/2 fıkra)

SUÇ TARİHİ                         : 20/06/2017

BEYANLARIMIZ:

Basında yer alan bir kısım haberlere göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından  İhale Kanunu’na   ve diğer mevzuata aykırı şekilde ihale gerçekleştirilerek,  yöneticileri şüpheli olarak belirtilen şirkete haksız menfaat sağlanmış ve kamu zarara uğratılmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığında meclis üyesi olarak görev yapan İhsan Bilgili’ye ait beyanlar ve bir kısım evrak bu haberin kaynağı olarak gösterilmiştir. http://m.olaybursa.com/bursabuyuksehirde-bir-skandal-daha-219649h.htm(EK-1) bağlantısından ulaşılabilen bu habere göre özetçe;

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Sıcaksu – Tabakhaneler Bölgesi’nde kamulaştırma süreci tamamlanan 22 dönüm alan, yapılan ihaleyle B-Plas firmasına 20/06/2017 tarihinde satılmıştır. Bu ihaleye yalnızca B-Plas firması katılmış 22 dönümlük şehrin merkezindeki bu değerli alanın mülkiyeti 70 milyon TL’ye bu firmaya devredilmiştir.

Ancak yine bu habere ve açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre söz konusu ihale süreci yasaya ve kamu yararına aykırı şekilde işletilmiştir. Şöyle ki;

  • 22 dönümü 70 milyon TL’ye özelleştirilen bu bölgenin %75’i daha önce Belediye tarafından kamulaştırılmış ve yaklaşık 130 milyon TL harcama yapılmıştır.
  • Özelleştirme yapılan ihalede tam rekabet ortamı sağlanmamış ve yalnızca ihaleyi kazanan firma tek başına teklif sunmuş ve ihaleyi almıştır.
  • Söz konusu ihaleyi hukuki açıdan sakat hale getiren ve kamunun zarara uğramasına neden olan en önemli durum ise ihale esnasında yapılan plan değişiklikleridir. 1/25000 ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ihalenin yapıldığı tarih ve saatte değiştirilerek ihaleyi alan firmaya haksız menfaat sağlanmıştır.

20/06/2017 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Salonu’nda SUÇA KONU İHALE YAPILDIĞI ANDA, bir üst katta da  Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisince de satılan alanın imar değişikliği gerçekleştirilmiştir.DAHA ÖNCE YALNIZCA TİCARET ve TURİZM ALANI OLARAK BELİRLENEN BÖLGENİN PLANI, ALINAN BU KARARLA “TİCARET + TURİZM + KONUT ALANI” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Yapılan bu değişiklikle ayrıca bina yüksekliği vearsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanı (emsal 2) de serbest bırakılmıştır. Böylelikle niteliği değiştirilen ve üzeri temizlenerek her türlü bina inşasına  hazır hale getirilen şehrin merkezindeki bu alanının değeri katbekat artmıştır. BU DURUMDA İHALE ŞARTNAMESİNİN ÇİĞNENDİĞİ, SATILAN KAMUYA AİT TAŞINMAZIN DEĞERİNİN DAHA DÜŞÜK GÖSTERİLEREK İHALE ANINDA ARTAN DEĞERİNİN İHALE SÜRECİNDE GÖZARDI EDİLDİĞİ ŞÜPHESİZDİR.

İhaleyle, plan değişikliğinin aynı anda yapıldığının bir göstergesi de Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayandırlık Komisyonunca hazırlanan rapordur. Suç duyurumuza konu taşınmazın plan değişikliğiyle ilgili olan bu raporun tarihi, ihalenin yapıldığı tarihle aynıdır. 20/06/2017 tarihli bu raporu da dilekçemiz ekinde sunmaktayız. (EK-2)

Bunun yanında bu ihaleyle ilgili yukarıdaki bilgileri teyit eden bir basın açıklaması da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bu açıklamada şüphelilerden Recep Altepe’nin bu konuyla ilgili konuşması da aktarılmaktadır. Recep Altepe konuşmasında “Alanın diğer kısmı zaten B Plasa’a ait… Bu bölge Sıcaksu, Bursa’nın en prestijli bölgesi” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Böylelikle, yalnızca özelleştirilen 22 dönümlük alan için değil kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenensıcaksu bölgesinin tamamı için plan değişikliği yapıldığı düşünüldüğünde ihaleyi alan firmaya ne ölçüde çıkar sağlandığı görülecektir. İhaleyi alan firmanın daha önce sahibi olduğu alan için de bir değer artışı sağlanmış ve bu firmaya menfaat temin edilmiştir.Söz konusu açıklama dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-3)

Hukuki açıdan değerlendirildiğinde;

Şüphelilerden Recep ALTEPE ve Belediye Meclis Üyeleri görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle,kamunun zarara uğramasına neden oldukları gibi kişilere de haksız menfaat sağlayarak TCK257. Maddede belirtilen “Görevi Kötüye Kullanma” suçunuişlemişlerdir. Ayrıca söz konusu ihalede görevli bulunan diğer bir kısım kamu görevlisi açısından da en hafif haliyle TCK 257/2. Maddesinde belirtilen “Görevi İhmal” suçunun oluştuğu hiç şüphesizdir.

Bunun yanında olayların tamamına bakıldığında, adeta Belediye söz konusu firma için önce kamulaştırma yapmış daha sonra da kamulaştırdığı alanı bu şirkete devretmiştir. Üstelik devirle birlikte de arsanın niteliğini değiştirerek söz konusu şirketin fahiş kar elde etmesi sağlanmıştır. Bu şekilde ihaleyle aynı anda plan değişikliği yapılarak taşınmazın değerinin arttırılması ve buna rağmen eski koşullara göre ihaleye devam edilerek ihalenin sonuçlandırılması TCK 235. Maddede belirtilen “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunu oluşturmaktadır. Kanaatimize göre, adeta sipariş şeklinde yapılan ihaleye tek firma olarak katılan şirket yöneticileriyle birlikte ihale sürecini yöneten tüm kamu görevlileri bu suç nedeniyle de soruşturulmalıdır.

Değerlendirmelerimizin doğruluğu resmi belediye kayıtları incelendiğinde dahi ortaya çıkacaktır.  Belirtilen haber ve beyanlara göre Bursa  Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ihalelerde saydamlık, rekabet, eşitlik, gizlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini çiğnediği görülmektedir. Bu iddiaların değerlendirilmemesi durumunda yukarıda işlendiği açık bir çok suç göz ardı edilecek, siyasi saiklerle tüm bu yasadışı işlerin üstü örtülecektir.

Kamuyu doğrudan ilgilendiren bu tür benzer suç unsuru taşıyan olaylarla ilgili müvekkil Parti defalarca suç duyurularında bulunmuştur. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi tüzüğünde de belirtildiği üzere “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışını benimsemektedir. Ayrıca Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, idari her türlü eylemin ve davranışın halka açık olması ve yargısal denetime tabi olması gerçek hukuk devletinin de temel prensibidir. Ancak bugünlerde yapılanlar, Halkın menfaatleri hiçe sayılarak yapılmakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatleri esas alınmaktadır.

Tüm bu  sebeplerle, şüpheli olarak belirtilen ihale süreçlerine fesat karıştırmış kamu görevlileri ile soruşturma sonucunda tespit edilecek diğer sorumlular hakkında kamu davası açılması için işbu suç duyurusunu yapmak zorunlu olmuştur.

 

SONUÇ ve İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca resen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun anılan suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 28/06/2017

Suç Duyurusunda Bulunan

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekili     Av. Halil AĞIRGÖL

Print Friendly, PDF & Email