Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye’deki hukuk yolları tükendiğinden Tayyip Erdoğan’ın diplomasızlığını AİHM’e taşıdı

Halkın Kurtuluş Partisi, Tayyip Erdoğan’ın gerçek bir üniversite diploması bulunmaması ve sunduğu replikaların da birbirinden farklı olması sebepleriyle, 2015 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Savcılığın işlem yapmaması üzerine de başvurusunu Anayasa Mahkemesine taşımıştı. HKP adına Anayasa Mahkemesi başvurusunu ise bu davada avukatlık üstlenen Ömer Faruk Eminağaoğlu hazırlamıştı.
Anayasa Mahkemesinin de başvuru hakkında Kabul edilmezlik kararı vermesinin ardından Parti avukatları, Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Av. Doğan Erkan konuyu bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdılar.
Konunun tüm ülkeyi ve evrensel hukuku ilgilendirmesi sebepleriyle hem Etkili Başvuru Hakkı, İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve hem de Hakikati Bilme Hakkı ihlalleri gerekçesiyle başvuran Parti avukatları, AİHM İçtüzüğü uyarınca İVEDİ İNCELEME de talep ettiler.
12 Temmuz 2019
HKP Genel Merkezi
Print Friendly, PDF & Email