Halkın Kurtuluş Partisi, Sahte diplomalı Pehlivan Hamza Yerlikaya’nın peşini bırakmıyor: Sırada Milletvekilliğinin düşürülmesi var!

Halkın Kurtuluş Partisi, sahte Lise Diplomasıyla önce Yüksekokula, ardından Lisans Diploması alması için Üniversiteye giren, sonrasında Yüksek Lisans diploması alan, taptıkları Para Tanrılarının yürü ya kulum dediği Hamza Yerlikaya ve Hamza Yerlikaya’yı yasadışı, hukuk dışı, ahlâk dışı, vicdan dışı mindere sürerek, bu tezgâhı, dümeni kuran, buna göz yuman AKP’giller ve kendisi de sahte diplomalı olan Reisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sahte diplomalı Pehlivan’ın Vakıfbank Yönetim Kuruluna atanmasıyla da bütün tezgâh, bütün pislikleri ortaya saçıldı. Sığdıramadılar minareyi kılıfa. Üstelik sahteciliği mahkeme kararıyla kesinleşen “Pehlivan”ın mahkemede kendi ikrarı da var, Ortaokul mezunu olduğuna, Lise Diplomasını birilerinin kendisine sunduğuna dair. Kafaca da Ortaçağcı olan Pehlivan, örnek aldıkları ağababaları AKP’giller gibi Para Tanrısının “yürü ey Pehlivan seni kim tutar” sesine kulak veriyor ve gereğini yerine getirerek koşar adım gidiyor hedefine doğru.

İmrahor Endüstri Meslek Lisesinden alınan sahte diploma ilk basamak. Ardından Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, ardından Sakarya Üniversitesinde Yüksek Lisans. Ardından 23. Dönem Sivas Milletvekilliği, Bakan Yardımcılığı ve şahika, Pehlivan Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi…

Para Tanrıları ve ona tapanlar yeter ki istesinler, bir Ortaokul Mezunu Pehlivan’dan neler çıkartırlar. Alınteri dökmek yok, okula gitmek yok, ders çalışmak yok, sınav sonucu beklemek yok, liyakat yok, donanım yok, eğitim yok.

Ama bu ülkede gerçek insanlar var, gerçek devrimciler var, Halkın Kurtuluş Partililer var. Halkın değerlerinin, alın terlerinin, halkın parasının talan edilmesine, peşkeş çekilmesine karşı mücadele eden İkinci Kurtuluş Savaşçıları var. Bu ülkede halktan yana, haktan yana, doğrudan, gerçekten yana olan, bu pusulasını hiçbir zaman yitirmeyen gerçek hukukçular, Halkçı Hukukçular var.

Halkın Kurtuluş Partisi, Halkçı Avukatları aracılığıyla, sahtekârlığı mahkeme kararıyla hükme bağlanan ve Kamu Zararı oluşmasında sorumluluğu bulunan Yüksek Seçim Kuruluna da (YSK) bir dilekçeyle başvurarak, Pehlivanın Milletvekilliğinin iptali için Meclise yazı yazılmasını, kuruma yanıltıcı bilgi verilmesi nedeniyle Hamza Yerlikaya ve Milletvekilliği yaptığı parti olan AKP hakkında suç duyurularının yapılmasını talep ettiler.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi katakulliyle alınan diplomaların sonucu Hamza Yerlikaya Milletvekili oldu ve Meclise girdi. HKP ve Halkçı Avukatlar Meclis Başkanlığına da bir dilekçe ile başvurdular. Hamza Yerlikaya’nın hakkındaki sahtecilik suçundan hükme bağlanmış Mahkeme kararına rağmen, TBMM Başkanlığına yanıltıcı bilgi vermesi nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi, Milletvekilliği sıfatıyla yapmış olduğu işlemlerin, atmış olduğu imzaların iptali, hükümsüz kılınması, aldığı ve almakta olduğu maaşların, araç, lojman vb. sosyal olanakların bedellerinin iadesi talep edildi verilen dilekçeyle.

Aynı zamanda dilekçe ile 23. Dönem Milletvekili olarak seçildikten sonra başvurusu sırasında Meclis Başkanlığına eğitim durumunu bildirir hangi belgenin verildiği de soruldu.

Konuyla ilgili YSK önünde açıklama yapan Parti Avukatlarımızdan Ayça Okur şunları dile getirdi:

Av.Ayça Okur’un açıklaması şu şekilde:

“Merhaba, Kamuoyuna Bilgimizdir.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) olarak 2 Temmuz 2020 tarihinde Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının ve sonraki diplomalarının sahte olması sebebiyle yapmış olduğumuz suç duyurusunun ardından bugün de, hem diplomalarının sahte olması nedeniyle vermiş olduğu, kullanmış olduğu, milletvekilliği adaylığı sırasında Yüksek Seçim Kurulu’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmuş olduğu yine Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne sahte lise diploması sunduğu üniversitelere; Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesine ve Sakarya Üniversitesi’ne Yüksek lisans için başvuru yaptığı bölümlere dilekçelerimizi ve ekinde suç duyurumuzu gönderdik.

Hem mevcut lisans, lisans üstü diplomalarının iptalini talep ettik. Hem de Yüksek Seçim Kurulu’na Milletvekilliği için vermiş olduğu evrakların sahte olması sebebiyle Milletvekilliğinin düşürülmesi ve bu nedenle elde etmiş olduğu tüm maddi kazanımların Kamu Zararı ortaya çıkardığı nedeniyle geri iade alınması talebiyle dilekçelerimizi vermiş olduk. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) fikrini takip ediyor, iddiasını takip ediyor. Kamu zararı verenlerin, yetimin hakkını yiyenlerin peşini bırakmıyor.”

Halkımızın değerlerini yağmalayanların, bu ülkenin birikimlerini ve topraklarını yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekenlerin, emekçi halkın düşmanlarının, durup dinlemeden yalan söyleyen, çalan çırpan, zulmeden yerli satılmışların peşini bırakmayacağız.

Ant olsun ki eninde sonunda Halkın Gerçek İktidarını kurup bu yağmaya, bu talana, bu soyguna, bu peşkeşe son vereceğiz.

O günler gelecek. Ve o günler uzak değil.

06.07.2020
HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email