Halkın Kurtuluş Partisi olarak Bilderberg Toplantılarına katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Bilderberg-HKPKurulduğu günden bu yana görevi, emperyalist çıkarları doğrultusunda dünya halklarına zulmetmek, kan kusturmak olan Bilderberg bu sene de 11-14 Haziran’da Avusturya’nın Tirol eyaletinde toplanıyor.

Bilindiği gibi bu toplantılara her yıl diğer ülkelerin yanı sıra ülkemizden de yerli hainler katılmaktadır. Bu sene ülkemizi temsilen katılımcıların bazıları şunlardır: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP’nin yeni milletvekili İlhan Kesici,  Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Cumhuriyet yazarı Nuray Mert, Habertürk gazetesi yazarı Soli Özel ve Hukukçu -T24 yazarı Gönenç Gürkaynak.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Bilderberg Toplantılarında alınacak halk düşmanı kararlara ortaklık edecek ve bu halk düşmanı kararları hayata geçirmek için çalışacak olan hainler hakkında 12 Haziran 2015 Cuma günü Ankara Adliyesi önünde yaptığımız basın açıklamasının ardından suç duyurusunda bulunduk.

Bilderberg “Yerli” Katılımcıları “Temel Milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama suçunu işlemektedirler” ozalitimizle, “Bilderberg Örgütlü Suç Grubudur”, “Bilderberg Emperyalist Örgüttür” dövizlerimizle, bayraklarımızla bu halk düşmanı örgütü ve bu oluşuma gönüllüce katılan yerli satılmışları teşhir ettik. 12.06.2015

Ankara’dan kurtuluş Partililer

 

Yapılan Suç Duyurusunun tam metni aşağıdadır:

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ANKARA

Suç Duyurusunda Bulunan: HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri:  Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI,

Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Azime Ayça ALPEL,

Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN

Kızılırmak cad. 7/9 Kavaklıdere /ANKARA

Şüpheliler:

1- Mustafa KOÇ

2- Ali BABACAN

3- Kemal DERVİŞ

4- İlhan Kesici

5- Soli ÖZEL

6-   Nuray Mert

7- Ahmet Üzümcü

8- Mesut Yılmaz

9- Selin Sayek Böke

10- Gönenç Gürkaynak ve suça karıştığı tespit edilen diğer kişiler.

S u ç:  Suç Örgütüne Üye Olma TCK 220. Md, Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama TCK 305. Md

A ç ı k l a m a l a r:

Son günlerde basına yansıdığı üzere adına Bilderberg toplantıları denilen organizasyon bu yıl 11-14 Haziran 2015 tarihleri arasında Avusturya’da yapılacaktır. Bu yıl yapılacak toplantıya, ABD’nin IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi John Allen, Danimarka İstihbarat Servisi Direktörü Thomas Ahrenkiel, Avrupa Komisyonu eski Başkanı Jose Manuel Barrosso, Shell CEO’su Ben van Beurden, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Başkanı William Burns, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, AB Ticaret Komiseri Karel De Gucht, Hollanda Finans Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner, Google Başkan Yardımcısı Regina Dugan, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Siemens Başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, ABD’li diplomat ve siyaset bilimci Henry Kissinger, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Finlandiya Finans Bakanı Alexander Stubb’ın katılacağı açıklanmıştır. (http://www.ntv.com.tr/dunya/avusturyadaki-bilderberg-toplantilarina-turkiyeden-katilacak-isimler-belli-oldu,kOZXqcXRSkmcyPkZknVBFw)

Ayrıca diğer tüm katılımcı listesi de “http://www.bilderbergmeetings.org/participants.html“ internet adresindeki listede ilan edilmiştir.

Türkiye’den de bu toplantıya bu yıl   CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP’den milletvekili seçilen İlhan Kesici, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Google ve Twitter’in Türkiye’deki avukatı Gönenç Gürkaynak, gazeteciler Nuray Mert ve Soli Özel ve  Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü’nün katılacağı bu listeden anlaşılmaktadır.

Bu yıl yapılacak toplantılarda kimyasal silahlar, Rusya, Ortadoğu, İran, Yunanistan, NATO gibi gündemler olduğu da basına duyurulmuştur.  (http://www.bilderbergmeetings.org/press-release.html)

Bilderberg Toplantılarının masumane tartışma toplantıları olmadığını bugün tüm dünya kamuoyu bilmektedir. 1954 yılından beri aralıksız toplanan bu oluşum, katılımcılarından da anlaşılacağı üzere tüm dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmeye çalışan Uluslararası Finans-Kapitalistlerin, yani Tekelci Şirketlerin temsilcilerini kapsamaktadır. Bu toplantıyı düzenleyenler ve katılımcılar dünya sermayesinin % 70’e yakınını elinde tutan kişilerdir.  Her ne kadar bir kısım katılımcı ve idarecilerin ismi açıklansa da toplantılar gizli olarak yapılmakta ve görüşme içerikleri açıklanmamaktadır. Öyle ki toplantılarda telefon gibi haberleşme araçlarıyla bulunmak bile yasaktır. Katılımcılardan hiçbiri bu güne kadar neler konuşulduğu konusunda basına, kamuoyuna bir bilgi vermemiştir, yapılan görüşmeler hep gizli tutulmuştur.

Bildirberg isimli bu oluşum; yabancı tekelci şirketlerin (emperyalist şirketlerin) ve ABD ve AB ülkeleri gibi emperyalist devletlerin ve bunların kurmuş olduğu örgütlerin güdümünde ve yönetiminde olan gizli bir yapılanma, teşkilattır. Bu yapılanma temsil ettiği şirket ve devletler namına diğer yabancı ülkelerin iç işleyişine müdahale etmekte ve yön vermektedir. Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye ve benzeri ülkelerde iç savaşların çıkması ve ülke bütünlüğünün bozulması konusunda pay sahibidirler. Bu nedenle bu oluşum bir suç örgütüdür.

Basına açıklanan gündem maddelerinden bile “toplantı” adı taşıyan bu yapılanmanın amacı ve faaliyet alanı açığa çıkmaktadır. Yunanistan’dan İran’a, Rusya’ya ve tüm Ortadoğu’ya kadar bütün coğrafyalardaki siyasi ve ekonomik düzen, bu emperyalist şirketlerin aldıkları karara göre şekillendirilmek istenmektedir. Yönetimini ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA)’nın yaptığı bu organizasyon, Türkiye gibi ülkeler için projeler belirlemekte ve katılımcılar, üyeleri aracılığıyla bu projeleri hayata geçirmektedir.

Bunun için de Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden temsilci ve üyeleri vardır. Şüpheliler olarak bir kısmını verdiğimiz kişiler Türkiye’den bu toplantılara katılarak bu örgütlenmede alınan kararlar neticesinde Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak konumlandırılmasını sağlamışlardır. Son 50 yıl boyunca Türkiye’yi yönetenlerin çoğunluğu, Ali Babacan, Kemal Derviş, Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, İsmail Cem, Ümit Boyner, Fehmi Koru, Gazi Erçel gibi isimler ya bu yapıya üye olmuş, ya da toplantılarına katılmış kişilerdir.

Ayrıca 2004 yılından beri bu toplantıya katılan Türkiye’nin önemli tekelci sermayedarlarından Mustafa Koç, bu oluşumun yönetici komitesinde yer almakta, bunun yanında Ahmet Üzümcü, Ali Babacan, Soli Özel gibi kişiler de daimi olarak bu toplantılarda bulunmaktadırlar.

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi madde 2-a’ya göre; “Örgütlü suç grubu” doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla belli bir süreden beri var olan ve bu Sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan yapılanmış bir grup anlamına gelmektedir. (Kanun No: 4800 Kabul Tarihi: 30.01.2003)

Türk Ceza Kanunu 220/1. maddesinde de örgütlü suç; “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla bu yapının bu yasal tanımlarda belirtildiği şekliyle bir suç örgütü olduğu açıktır. Zira sayısı birkaç yüz kişiyi geçmeyen tekelci boyut kazanmış uluslararası şirketlerin ve dünyada hegemonya kurmak isteyen ABD ve AB ülkelerinin çıkarları doğrultusunda hareket edilmekte, üyeler eliyle diğer ülke politikalarına yön verilmektedir. Bu yapılırken de dünya ölçeğinde tekelleşmiş şirketlerin tüm maddi olanakları kullanılmaktadır.

Bu suç örgütüne dahil olan şüpheli konumdaki Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları da bu uluslararası örgütlü yapıdan aldıkları talimatlarla Türk Halkının çıkarları yerine bu şirket ve ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket ederek Türk Ceza Kanun madde 305’te belirtilen “Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama” suçunu işlemektedirler.

“Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama” başlıklı Türk Ceza Kanunu Madde 305- “(1) (Değişik fıkra: 29.6.2005 – 5377/38 md.) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.

(2) (Değişik fıkra: 29.6.2005 – 5377/38 md.) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Suç savaş hali dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(4) Temel milli yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Sonuç ve İstem: Belirtilen nedenlerle uluslararası gizli bir suç örgütünden talimat alan, ellerindeki maddi olanakları ve devlet yönetimindeki mevkilerini kullanarak ulusal çıkarlarımıza aykırı hareket eden şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını vekaleten talep ederiz.12.06.2015

Suç Duyurusunda Bulunan
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
Vekilleri
Av. Metin BAYYAR            Av. Sait KIRAN        Av. Ayça ALPEL      Av. Doğan ERKAN

 

Print Friendly, PDF & Email