Halkın Kurtuluş Partisi Mustafa Kemal’i Yasaklayanlara Suç Duyurusunda Bulundu

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ MUSTAFA KEMAL’İ YASAKLAYANLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

            Cumhuriyetin ilanının 94. Yıldönümünde büyük bir skandal yaşandı: Mustafa Kemal’in resminin ve ona ait “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünün basılı bulunduğu bayrak ve flamalar Anıtkabir’e alınmadı. HKP her ulusal bayramımızda olduğu gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını da gerçekleştirmek için Kızılay’dan Anıtkabir’e yürüdü. Çoşkulu ve gür sloganlarla yürüyen HKP’leri Anıtkabir’e girmelerini engellemek için olağanüstü çaba gösteren emniyet yetkilileri, FETÖ ve TATÖ yandaşlarının 15 Temmuz Ganimet Paylaşımı sonucunda tümüyle çökertilen ordunun durumunu kanıtlarcasına bir davranışa geçtiler. Yıllardır ulusal bayramlarda yukarıda belirtilen bayrak ve flamalarla Anıtkabir’e girmemize karşın, 2017 yılı 29 Ekiminde hem de Anıtkabir Komutanını etkileyerek Mustafa Kemal’i yasakladılar. Girişte görevli subay ve astsubayların bayrak ve flamalarda Mustafa Kemal’in resmi ve “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünden başka bir şey bulunmadığını, HKP logosu vb. taşımadığını açıkça belirtmelerine karşın, “…Atatürk’ün yaşamı ve dünya görüşünü halka götürme, tanıtma, benimsetme, sevdirme ve anlatma ana amaçtır. Bu nedenle; ziyareti engelleyici ve güçleştirici davranışlar önlenir. Ziyareti kolaylaştırıcı önlemler al… “makla görevli Anıtkabir Komutanı korkakça davranarak bu skandala imza atmıştır. Böylece Mustafa Kemal’in askeri olmadığını, tören paşası olduğunu kanıtlamıştır.

  Olayın ayrıntıları aşağıda yayınlanan suç duyurumuzda bulunduğundan tekrara girmemek için kısa kesiyoruz.

            Ustamız Hikmet Kıvılcımlı dediği gibi :” Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir.”  31/10/2017

            Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

                                                                                              Halkçı Hukukçular

Suç Duyurusu Dilekçesi:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                       

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN………………: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

                                   Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ……….: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN,

Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ferit CÖHCE, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN,

 

Ortak adres: Kızılırmak Cad. No: 7/9 Kavaklıdere/ANKARA

 

ŞÜPHELİLER……………:

1-      Albay Ahmet NURTAN (Anıtkabir Komutanı)

2-    Olayın Yaşandığı Sırada Müvekkil Partinin Kitlesinin Anıtkabir’e Girişini Engelleyen Emniyet Görevlileri  

3-      Suçun İşlenmesine Yardımcı Olan ve Göz Yuman Diğer İlgililer

 

SUÇ………………………..: 29 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyet Bayramımızda Anıtkabir Törenleri’ne katılmak amacıyla, üzerinde “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözü yazan  ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün resmi bulunan pankartları, flamaları Anıtkabir’e sokmamak yoluyla “görevin kötüye kullanılması” (TCK 240)

Atatürk’ün Manevi Hatırasına Hakaret (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanununa Muhalefet)

 

SUÇ TARİHİ: 29 Ekim 2017

 

AÇIKLAMALAR…………:

            1- İÇLERİNDE MÜVEKKİL PARTİ AVUKATLARI OLARAK BİZLERİN DE BULUNDUĞU KİTLE, EN AĞULU ZEHİRLERDEN DAHA ACI OLAYI YAŞADI. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN “BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR” ÖZLÜ SÖZÜ ANITKABİR’E GİREMEDİ.

Mustafa Kemal konuyu şöyle ifadelendiriyordu:  Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklâl aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım malûmdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlâdı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir.

İstiklâl ve hürriyet âşıkı milletler için, ıstırap anları, o ıstırabın âmilleri, ibret alıp tetikte durmak için daima hatırlanmalıdır. İstiklâl ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her ne karşılığında olursa olsun ihlâl ve takyide asla müsamaha etmemek, istiklâl ve hürriyetlerini bütün mânasıyla masun bulundurmak ve bunun için, icap ederse, son ferdinin son damla kanını akıtarak insanlık tarihini şanlı bir misalle süslemek: İşte istiklâl ve hürriyetin hakikî mahiyetini, geniş mânasını, yüksek kıymetini vicdanında idrak etmiş milletler için esas ve hayati prensip.” (1921)

 

         Bir tarafta, hürriyete ve bağımsızlığa âşık, bütün yaşamını ulusunun bağımsızlığı üzerine kuran; bağımsız bir ulusun varlığını şart koşan, bunu bir hayat memat meselesi sayan dahi önder Mustafa Kemal; diğer tarafta bırakalım onun devamcısı olabilmeyi, onun davasına ihanet anlamına gelecek şekilde, bu özlü sözü gururla taşıyan bizlerin Anıtkabir’e girişini engelleyen şüpheliler…

 

         Müvekkil parti, daha önceki Ulusal Bayramlarda da yaptığı gibi, Emperyalizme ve Saltanata darbe demek olan Cumhuriyet Bayramının 94’üncü yıldönümünü kutlamak ve Mustafa Kemal ATATÜRK’e olan sevgi ve saygısını göstermek amacıyla tüm illerden merkezi eyleme çağrı yapmış, Parti Genel Merkezi’nin bulunduğu Kızılay Karanfil Sokak’tan Anıtkabir’e kadar yürüyüş gerçekleştirmiştir.  Müvekkil partinin pankart ve flamaları Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözünden ve resminden oluşmakta olup, pankart ve flamalarında partinin imzası bulunmamaktadır. (EK-1)

 

         Müvekkil partinin kitlesi, Anıtkabir girişi polis arama noktasına geldiğinde, polisler bu pankart ve flamaları içeriye almayacaklarını söylediler. Parti hukukçuları olarak, bu pankartlar ve flamalarda parti imzasının olmadığı, Mustafa Kemal’in sözünün taşındığı, kaldı ki muhafız yetkisinin emniyette olmayıp, Anıtkabir Komutanlığı’nda olduğunu kendilerine ilettik.  Oradaki emniyet yetkililerinin, Anıtkabir Komutanlığına baskı yapması sonucunda, Anıtkabir Komutanlığı girişimize izin vermedi. Baskı diyoruz, zira “Bu pankartta bir şey yok girebilirler” diyen subaya, polis yetkilisinin “adını ver bakayım,  bu karardan üstlerinin haberi var mı?” demesine gözümüzle şahitlik ettik. Keza bir polis yetkilisi bize yönelik “sizi ben sokmuyorum ben” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çevik kuvvet gelip etrafımızı sardı. Tarafımızca ise bu duruma dair bir açıklama yapılacağı söylendi. Açıklamamızı da engellemeye çalıştılar.

        

         Müvekkil Partinin Ankara İl Başkanı açıklamamızı gerçekleştirdi ve ardından parti kitlesi parti genel merkezine geri döndü. (http://kurtuluspartisi.org/anitkabirde-mustafa-kemale-bagimsizlik-benim-karakterimdir-sozune-yasak/)

(http://odatv.com/sosyalistlerin-o-bayragi-anitkabire-alinmadi–2910171200.html)

 

         Anıtkabir Komutanlığı da bu baskılara göğüs geremedi. Anıtkabir’i korumak gibi yüce bir görevle onurlandırılan şüpheli komutanın ve/veya diğer askeri yetkililerin “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözünü sokmamakla kendi kişisel saygınlıklarını ve Türk Silahlı Kuvveleri’nin saygınlığını koruyamadığını düşünüyoruz. Buna kimsenin hakkının olmaması gerektiğine inanıyoruz.

         Engellemeyle ilgili parti avukatları tarafından olay yerinde bir tutanak tutulmuş olup, dilekçemiz ekindedir. (EK-2)

 

         Ayrıca, delil niteliğinde olmak üzere ilgili haber linkleri şu şekildedir:  

(http://odatv.com/sosyalistlerin-o-bayragi-anitkabire-alinmadi–2910171200.html)

https://halkweb.com/ataturk-posteri-anitkabire-alinmadi-iste-poster/

http://www.gercekhaberci.com/sosyalistlerin-o-bayragi-anitkabir-e-alinmadi/52690/

http://www.sanalbasin.com/sosyalistlerin-o-bayragi-anitkabire-alinmadi-21920105)

 

         Müvekkil Parti, taşıdığı bu pankart ve flamalarda, Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı ile kazandığımız bağımsızlığımızın ABD ve AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçileri tarafından ortadan kaldırıldığını, IMF’ye, Dünya Bankasına, NATO’ya bağımlı-bağlı hale getirildiğimizi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin dahi Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılmak suretiyle Atatürk’ün manevi değerlerine saygısızlık yapıldığını, bu olayların bizi Yeni Sevr’e götürdüğünü, yeni bir bağımsızlık savaşına girmemizin zorunlu olduğunu belirtmek için Mustafa Kemal’in adı geçen özlü sözünü taşımıştır.

 

         Müvekkil parti, aynı pankart ve flamalar ile daha önceki 30 Ağustoslarda, 19 Mayıslarda, 23 Nisanlarda Anıtkabir’i ziyaret etmiş fakat adı geçen engellemelerle karşılaşmamıştır. En son 30 Ağustos 2017’de, 30 Ağustos ve Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir’e girilmiş olup, partinin internet sitesinde ilgili haber ve fotoğraflar vardır. Haberin linki şu şekildedir:   (http://kurtuluspartisi.org/1-61/)

 

        

         2- Aynı gün Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) üzerinde “ABD, FETÖ, PKK kaybedecek Türkiye kazanacak istiklal yürüyüşü Türkiye Gençlik Birliği” yazan pankartı ve kitlesi içeriye alınmıştır. 30 ekim 2017 tarihli Aydınlık gazetesi manşetinde ilgili haber ve arslanlı yoldaki fotoğrafları mevcuttur (EK-3). Tgb’nin pankartını, üstelik imzalı pankartını alıp müvekkil partinin imzasız pankart ve flamasını almamak siyasi amaç gütmektir. Kolluk faaliyetinin ideolojik maksatlarla kötüye kullanılmasıdır. Aynı zamanda Anayasal Eşitlik İlkesine de aykırıdır.

 

         3- ENGELLEMELER, ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN LAFZINA VE ÖZÜNE AYKIRIDIR.

 

            Anılan Yönetmeliğin ilgili maddeleri şu şekildedir:

Madde 17 – Anıtkabir ve bağlı birimlerin hizmete açık tutulmasında; Atatürk’ün yaşamı ve dünya görüşünü halka götürme, tanıtma, benimsetme, sevdirme ve anlatma ana amaçtır. Bu nedenle; ziyareti engelleyici ve güçleştirici davranışlar önlenir. Ziyareti kolaylaştırıcı önlemler alınır. Rehberlik hizmeti geliştirilir.

 

Madde 54 – Ziyaretçiler girişte gözle kontrol edilerek, görünüşleri kuşku uyandıranların, dolaylı gözetim altında ziyarette bulunmaları sağlanır. Bu amaçla kapalı devre televizyon v.b. kolaylıklardan yararlanılabilir.

 

Madde 8 – Anıtkabir Komutanlığının görevleri aşağıdadır:

a) Atatürk’ün aziz naaşının defnedildiği Anıt Mezar’ı, Atatürk’e ait araç – gereç, giyim – kuşam, kitap ve belgelerle Atatürk’ün hatırasını taşıyan malzemelerin sergilendiği Anıtkabir Müzesini, Anıtkabir Kitaplığını, ALAGÖZ Müzesini ve bağlı birimlerini Atatürk’ün hatırasına ve dünya görüşüne layık olabilecek şekilde korumak, bakım ve onarımını yaptırmak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak,

d) Anıtkabir’in yangına, sabotaj ve hırsızlığa karşı güvenlik ve korunmasını sağlamak

 

I. Teşkilat ve Görev:

Madde 5 – Anıtkabir Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

Madde 6 – Anıtkabir Komutanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Komutanlık Karargahı

b) Hizmet Kıt’a Komutanlığı

c) Muhafız Bölük Komutanlığı

d) Müze, Kitaplık ve Kültürel Faaliyetler Müdürlüğü

e) ALAGÖZ Müzesi

Madde 7 – Her birimde bulunacak personel, araç ve gereç TMK. sında olduğu gibidir.

 

         Yönetmeliğin 5 ve devamı maddelerinde “Teşkilat”ın Anıtkabir Komutanlığı olduğu belirtilmiş; 17’inci maddesinde Anıtkabir’in halka açılmasında Atatürk’ün yaşamı ve dünya görüşünü halka tanıtma ana amaç olarak tanımlanmış, bu nedenle ZİYARETİ ENGELLEYECİ VE GÜÇLEŞTİRİCİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ, ZİYARETİ KOLAYLAŞTIRICI ÖNLEMLERİN ALINMASI İSTENİLMİŞTİR. Ziyaretlerin kolaylaştırılması esas olduğu için, kuşku uyandıran ziyaretçilerin dahi 54’üncü maddeye göre gözetim altında ziyaret etmeleri sağlanır. 8/a maddesinde Anıtkabir’i, Atatürk’ün hatırasına ve dünya görüşüne layık olabilecek şekilde korumak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak Anıtkabir Komutanlığının görevleri arasında sayılmıştır. 8/d maddesinde ise yangına, hırsızlığa, sabotajlara karşı koruma görevi verilmiştir.

 

         Şimdi kitlemizi engelleyenlere sormak gerekir: “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözü, Mustafa Kemal’in hatırasına mı uymamaktadır? Görüşlerine mi? Mustafa Kemal’den rahatsız olan Ortaçağcıları önlemek, Anıtkabir’i onlara kaşı korumak yerine “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünü engellemek Atatürk’ün görüşlerine de hayatına da, ziyaretin kolaylığı ilkesine de aykırı değil midir? Yukarıda ifade ettiğimiz gibi hem kişisel onuru hem asker onurunu korumak hem de Mustafa Kemal’e sahip çıkabilmek cesaret ister, bilinç ister, dost ile düşmanı ayırt etme yetisi ister.

 

 

         4- KAMU GÖREVLİSİ OLAN FAİLİN SAHİP OLDUĞU YETKİNİN KAMU YARARI DIŞINDA KANUN TÜZÜK YÖNETMELİK VE İDARİ DÜZENLEMELERLE BELİRLENEN USUL VE YÖNTEMLERE AYKIRI OLARAK KULLANILMASI FİİLİ TCK 240’DA DÜZENLENEN SUÇUN MADDİ UNSURUNU OLUŞTURUR. OLAYIMIZDA EMNİYET YETKİLERİ VE ASKERİ YETKİLİLER, “ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK”E AYKIRI DAVRANARAK BU SUÇU MEYDANA GETİRMİŞLERDİR.

 

         Belirtilen nedenlerle işbu suç duyurusunun yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır

 

SONUÇ VE İSTEM………….: Şüpheliler hakkında atılı suçtan soruşturma yürütülerek cezalandırılmalarının sağlanmasını vekaleten talep ederiz. Saygılarımızla. 31/10/2017

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ VEKİLLERİ

 

 

Av. Metin BAYYAR     Av. Sait KIRAN     Av. Azime Ayça OKUR    Av.   Doğan ERKAN

 

 

 

EKLER:

1- Pankart ve Flamalarımızı gösterir olay yerinden Fotoğraflar

2- Olay Yeri Tutanağımız

3- 30 Ekim 2017 Tarihli Aydınlık Gazetesi

4- Vekâletname  

 

 

Print Friendly, PDF & Email