Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak 2024 Yerel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı başvurumuzu yaptık

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak, 2024 Yerel Seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için başvurumuzu, 24 Ocak 2024 tarihinde saat 14:00’te İzmir İl Seçim Kuruluna yaptık.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak ile İzmir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Özler Çakır’ın başvuru evraklarını İl Seçim Kuruluna teslim etmesinin ardından, İzmir İl Seçim Kurulu önünde İl Yönetimimiz ve Partili Yoldaşlarımızın katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

Parti pankartımız ve flamalarımız eşliğinde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızda ilk konuşmayı Av. Tacettin Çolak yaptı. Çolak konuşmasında şunları dile getirdi:

***

Saygıdeğer İzmir Halkı;

Burjuva partileri günlerdir kulislerle, bir takım ayak oyunlarıyla meşgul. Bir ilçeye, onlarca adayın arasından seçilecek insanların para vererek haber yaptırdığı, para vererek reklam yaptırdığı hatta akraba-i taallûkat önüne kim gelirse onların da referanslarını genel merkeze gönderdiği bir seçim yarışı sürüyor.

Ancak Halkın Kurtuluş Partisi’nde bu tür ayak oyunları, bu tür gayrimeşru yarışlar söz konusu değildir. Halkın Kurtuluş Partisi’nde hizmet esastır. Özellikle de halkımızın bizi anlaması, Yerel Seçimlerdeki politikamızın, “Halk İçin, Halk Tarafından, Halkla Birlikte Yönetim” politikamızın anlaşılmasını bekler. Bunun dışındaki hiçbir kulis, hiçbir siyasi entrika bizi ilgilendirmez. İşte o nedenle Halkın Kurtuluş Partisi’nde hizmet yarışı vardır. Hizmet yarışında görev alan arkadaşlarımız, anında o görevin sorumluluklarını üstlenir; Parti Genel Başkanı da dâhil olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu da görev alan tüm Yoldaşlarımızın önünü sonuna kadar açar.

Belki birileri şunu diyebilir: “Ya, küçük partisiniz, elbette öyle davranacaksınız…”

Fakat kazın ayağı hiç öyle değil. Bugün küçüğüz ama yarın bu ülkeyi yönetmeye aday olan samimi, dürüst, bu ülkenin en yurtsever, en halksever partisiyiz biz. O nedenle bugün İzmir İl Seçim Kurulu Başmüdürlüğüne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Sayın Prof. Dr. Özler Çakır Hanımefendiyi, ilk kez adaylık başvurusu yaparak bildirmiş durumdayız.

Hepimize hayırlı olsun…

Belediye hizmetleri, rant kapısı haline getirilmiş durumda ülkemizde. İktidar partisinin belediyeleri, iktidarın merkez yönetiminden aldığı güçle o rantı, fersah fersah daha üstünde elde etmektedir. Muhalefet partilerinin belediyeleri de, maalesef onlar da belki iktidar partisi kadar olmasa bile onlar da adeta “Bal tutan parmağını yalar”, hesabı gereği seçimlerden önce yapmış oldukları masrafları belediye yönetiminden gidermenin planlarını yapmaktadır. Bu belediyecilik anlayışı, halk düşmanlığı yapan bir anlayıştır. Biz buna karşıyız.

Ve bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın başvurusunu yapmakla birlikte Sayın Genel Başkan’ımızın daha önce yapmış olduğu seçim politikamıza aykırı bir tutum içinde de değiliz.

Ne dedi Sayın Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut?

‘“Yüzyılın Felaketi’ Tayyipgiller iktidarından kurtulmak için ya da onların dizginsizce bu iktidarı halka zulme dönüştürmelerini engellemek için CHP’nin kazanma olasılığının bulunduğu yerlerde aday çıkartmayacağız. Oy bölen durumunda olmayacağız”, dedi.

İzmir’de de AKP’nin kazanma olasılığı yok, bir yarış yok, CHP’nin kazanması mutlak görünüyor. Ancak başka bölgelerde, başka ilçelerde CHP’yi desteklemiş olmamız onların politikalarına, onların halk düşmanlıklarına onay verdiğimiz anlamına gelmez. Onlara da her türlü açık eleştiriyi her zaman yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Örneğin dün Mecliste yapılan NATO’nun genişleme oylamasında, İsveç’in NATO’ya alınması oylamasında iktidarıyla muhalefetiyle yani AKP’siyle, MHP’siyle, CHP’siyle hepsi NATO’cu yüzlerini, NATO’cu anlayışlarını ortaya serdiler.

Bir taraftan, “Kandil neyse Stocholm de odur”, diyenler, yerli, milli hatta Milliyetçi geçinenler o sözlerini yalayıp yuttular. Amerikalı efendilerinin karşısında hizaya geldiler, NATO’nun genişleme oylamasına onay verdiler. Ve CHP de buna teşne oldu, ortak oldu. Dolayısıyla Meclisin ceylan derili koltuklarında birbirlerine muhalefet yapıyor görünmeleri sahtekârlıktan başka bir şey değildir. Meclisteki bütün muhalefet partileri de bu sahtekârlığa ortaktır. Onların içerisindeki Amerikancı Kürt Hareketi HDP’liler ve onların içerisinde yer alan, çeşni cinsinden yer verdikleri sol geçinenler, tek kişilik eylemleriyle o ceylan derili koltuklarda, sözde NATO’ya “hayır” dediler. Finlandiya’nın NATO’ya girme oylamasına ise bugün eylem yapanlar katılmadılar.

Neden?

Onları Meclise taşıyan Amerikancı Kürt Hareketi öyle istediği için. NATO’ya “hayır” oyu veremediler Finlandiya oylamasında. O nedenle bunların hepsi sahtekârdır, hepsi halkı aldatmaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz her zaman olduğu gibi doğruları söylemeye, gerçekleri halka anlatmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.

İzmir ilçelerinde de, bazı ilçelerde de adaylarımız söz konusu olacaktır. Onları da İlçe Seçim Kurullarına peyderpey bildireceğiz. Şimdi sözü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Sayın Prof. Dr. Özler Çakır’a veriyorum.

***

Av. Tacettin Çolak’ın konuşmasının ardından söz alan HKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Özler Çakır da İzmir halkına seslendiği konuşmasında şunları dile getirdi:

***

Teşekkür ediyorum.

Saygı ve Sevgideğer İzmir Halkı;

Sizleri Partim, Halkın Kurtuluş Partisi adına en içten, yürekten devrimci duygularımla selamlıyorum.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin Devrimci Demokratik Halk İktidarında yaşam bulacak olan insana dost, kadına dost, gençliğe dost, çocuğa dost, işçiye, köylüye dost, hayvana dost, bitkiye dost, kısacası insanlığa ve doğaya dost bir yaşamı; yerelde, İzmir’de, “Halk İçin, Halkla Birlikte” bir yönetim anlayışıyla inşa etmek üzere İzmir şehrimizde, İzmir Büyükşehir Başkanlığına adayım. Bu onuru Partimiz bana layık gördü; sağ olsun, var olsun.

Bu ülkenin, Tacettin Başkan’ım da dile getirdi, en halksever, en doğasever, en insansever, Tam Bağımsızlıkçı, en vatansever partisi olarak üstleneceğimiz yerel yönetim anlayışında temel parolamız; “Devleti halktan değil, halkı devletten üstün tutacak bir yönetim anlayışı” olacaktır. Bunun için temel parolamız ise “Örgütlü Halk”tır. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi’nin temel harcında halk sevgisine dayanan bir mücadele anlayışı vardır. Ve yerel yönetimlerimizde bu mücadele anlayışıyla tüm ülkeyi ve özelinde de İzmir’i bir kadın devrimci sevgisi ve şefkatiyle kucaklayacaktır, eğer böyle bir iktidar olursak. Buna söz veriyorum Özler Çakır olarak.

Devleti halktan değil, halkı devletten üstün tutmanın ve ucuz devleti hayata geçirmenin yerellerde temel koşulu nedir, Saygıdeğer Halkımız?

İnsan sevgisine, halk sevgisine dayalı bir yönetim dedik. Bunun için de bizim temel anlayışımız halka yürekten olan inancımızdır. Yıllardır hep, “Örgütsüz halk köle halktır, örgütlü halk yenilmez” şiarıyla siyasi mücadelemizi yürütüyoruz. İşte yerel yönetim anlayışımızda da bu şiarımızı en ücra köşelere kadar, mahallelere, sokaklara kadar hayata geçireceğiz. Mahallelerimizde halkımızın bağımsız örgütlenmelerini, sokaklarımızda halkımızın, gençlerimizin bağımsız örgütlenmelerini, kadınlarımızın önünü açacağız.

Dolayısıyla halk için, halkla birlikte bir kenti yönetmenin ne demek olduğunu İzmir Halkına tüm somutluğuyla göstereceğiz. Bu bağımsız örgütlenmelerde halkımız kendi sorunlarını belirleyecek, bu sorunlara çözüm yolları üretecek ve belediye yönetim anlayışımızla bu sorunları paylaşacak.

Bizler, Halkın Kurtuluş Partililer olarak insan yaşamının sürmesinin doğadaki tüm canlılarla birlikte, hayvanlarla birlikte, bitkilerle birlikte mümkün olabileceğini çok iyi biliyoruz. Ancak bunun bugün, günümüz koşullarında AKP’giller’in bekçiliğini yaptığı Parababalarının sömürü düzeninde mümkün olamayacağını biliyoruz, gördük, görüyoruz; hele hele ülkemizin Ortaçağ karanlığına, Yeni Sevr’e doğru sürüklendiği şu günlerde. Dolayısıyla hem siyasi mücadelemiz hem yerellerdeki belediyecilik anlayışıyla yönetimlerimiz, bunları ortadan kaldıracak ve ülkemiz halkımıza hak ettiği gerçek özgürlüğü, gerçek Laikliği ve gerçek mutluluğu tattıracak bir ülke olacaktır.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

***

Basın açıklamamız, Av. Tacettin Çolak’ın aşağıda aktardığımız son sözlerinin ardından alkışlar eşliğinde sonlandı.

“Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum Saygıdeğer arkadaşlar; Kulislerde döndüğü kadarıyla şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aday olan tek aday Özler Yoldaş’ımızdır. Bu da bizim açımızdan ayrı bir onurdur.

“Saygılar sunarız.

“Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz.”

24 Ocak 2024

HKP İzmir İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email