Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Seçimlere hazır… Partimiz, Seçimlere katılma hakkını bir kez daha kazandı

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlere, daha sonra da 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi ile 1 Kasım 2015 tarihindeki Milletvekili Erken Seçimlerine 550 milletvekili adayı ile katılan Partimiz; yasada olmayan gerekçeler öne sürülerek yani “Tam Kanunsuzluk” yapılarak o yıldan bu yana Seçimlere sokulmadı. Türkiye çapında kurulu bulunan bütün İl ve İlçe Örgütlerimiz yok sayıldı.

Oysa Partimiz; Haziran 2015 seçimlerinde 60 bin 396 oy ve binde 1.3 oy oranı ile 20 parti arasında 11’inci parti olurken, aynı yıl Kasım’da tekrarlanan seçimde ise oylarını artırarak 83 bin 57 oy ve binde 1.7 oy oranı ile 16 parti arasında 9’uncu parti olmuştu.

İşte AKP’giller bu gelişmemizden, Halkımızla buluşmamızdan, “Halk İçin, Halkla Birlikte, Halk Tarafından” şiarıyla yaptığımız örgütlenmeden korktukları için ve Genel Başkan’ımız Nurullah Efe (Ankut)’un, 7 Haziran ve 1 Kasım Seçimlerinde hiç bir sözünü sakınmadan, cesurca yaptığı 10’ar dakikalık 4 TRT konuşmasında AKP’giller’i suçüstü yakalayıp teşhir ve mahkum etmesinin Halkımızda yarattığı etki ve heyecan nedeniyle yaptılar-yaptırdılar bu “Tam Kanunsuzluğu.” TRT’de yapılan bu konuşmalardan sonra Genel Başkan’ımıza Halkımız,“HKP’li Dayı” sıfatını verdi.

Bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa karşı hukuki ve fiili olarak ne yapılması gerekiyorsa yaptık, her alanda mücadele verdik. Ancak yasa dışı ve keyfi bir şekilde uygulanan yasağı kaldırtamadık.

Ve AKP’giller sonunda 2022 yılında seçim yasasında değişiklik yaparak Partimize uygulanan Tam Kanunsuzluğu yasal kılıfa büründürdüler.

Biz de bunun üzerine, 2023 yılında yapılacak Seçimlere katılabilmek için 20 Mart 2022 tarihinde Partimizin 5’inci Olağan Genel Merkez Genel Kurulunu yaparak daha önce kurulmuş bulunan bütün İl ve İlçe Örgütlerimizi kapatmaya ve yeniden örgütlenmeye karar verdik.

Bu karar doğrultusunda da hızla çalışmalara başlayarak Yasanın istediği-zorunlu kıldığı tüm şartları yerine getirdik. Ve bu durum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Siyasi Partiler Web Uygulamasında resmi olarak da kayıtlı durumdadır.

Yani yasal olarak Partimiz bundan sonra yapılacak tüm Seçimlere katılma hakkını elde etmiştir.

Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever, en Doğa ve Hayvansever Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi olarak Seçimlere katılma hakkını elde ettik; Halkımıza hayırlı olsun!

Değerli Halkımız;

Artık, 2023 yılında yapılacak ve Halkımızın bizi biraz daha duymasına, anlamasına, tanımasına yardımcı olacak seçimlerde Halkımızın Partimize hasretliği sona eriyor.

Uluslararası Emperyalistler Cephesine-ABD, AB Emperyalistlerine karşı Antiemperyalist mücadeleyi,

İnsanlığı Ortaçağ’ın karanlığına mahkûm etmeye yeminli Tefeci-Bezirgân Sermayeye ve günümüzdeki temsilcileri Ortaçağcı AKP’giller’e, her biri yılan yuvası olan, Ortaçağ’ın karanlıklar dünyasının Din Derebeylikleri tarikatlara-cemaatlere karşı Antifeodal mücadeleyi,

Laikliği, Devrimci Demokrasiyi, Bilimi ve Sorgulayan Aklı şiar edinen ve bunları bayraklaştırarak toplumumuzu bu karanlık bataklıktan kurtarıp bilimin ışığında, sorgulayan aklın ve mantığın rehberliğinde modern bir toplum haline dönüştürmek için bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadeleyi,

Milletlerin eşitliğinin, halkların kardeşliğinin savunulması demek olan Antişovenist mücadeleyi, hiçbir dönemde, bir an olsun bırakmayan;

Halkın İktidarını, “Hür, Güçlü ve Mutlu bir Türkiye”yi kurma görevi omuzlarında olan Partimiz, en güçlü silahı olan doğruları daha geniş kitleye ulaştırmak için bütün engelleri aştı ve Seçimlere katılıyor.

Hayırlı olsun!

Değerli Halkımız;

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu Laik Cumhuriyet’i, Birinci Kuvayimilliye’nin başta kadınlarımıza ve çocuklarımıza sağladığı kazanımları, Halkın İktidarını kurma mücadelemize bayrak yapacağız.

AB-D Emperyalistleri tarafından Vatanımızı Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne dönüştürmek ve Yeni Sevr’in adı olan BOP-GOP çevresinde parçalamakla görevlendirilen ve bunu gerçekleştirmek için iktidara taşınan AKP’giller’e ve onların vurgunlarına, soygunlarına karşı mücadeleyi ilk andan itibaren hiç bırakmadık, hep yükselttik ve yükseltmeye de devam edeceğiz.

Ülkemizdeki bütün kötülüklerin kaynağı, yaratıcısı ve nedeni olan AB-D Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlara karşı vereceğimiz İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın zaferiyle kuracağımız Demokratik Halk İktidarıyla da Halkımızı Sosyal Kurtuluşa ulaştıracağız.

“Asgari Ücret” adı altında İşçi Sınıfımızı ve Emekçi Halkımızı Açlığa ve Yoksulluğa mahkûm eden bu zalim İşsizlik-Pahalılık Düzenini sona erdireceğiz.

Değerli Halkımız;

Bu mücadelede bizi yalnız bırakma.

HKP Gönüllüsü Ol!

HKP’ye Omuz Ver!

 

Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır!

Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

31 Aralık 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email